Klokkerveien 3B
4325 SANDNES

Klokkerveien 3B, 4325 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klokkerveien 3B, 4325 SANDNES:

  • Postnummer: 4325 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 33 / 171 i 1102
  • Grunnkrins: 605 HÅBET
  • Valkrins: 8 BOGAFJELL
  • Kyrkjesogn: 6080701 Bogafjell
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Klokkerveien

Klokkerveien er ein veg i Sandnes kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klokkerveien 1A 4325 SANDNES 58.8275, 5.7485 33 / 170
Klokkerveien 1B 4325 SANDNES 58.8273, 5.7486 33 / 401
Klokkerveien 2 4325 SANDNES 58.8276, 5.7490 33 / 168
Klokkerveien 3A 4325 SANDNES 58.8272, 5.7488 33 / 1434
Klokkerveien 3B 4325 SANDNES 58.8271, 5.7489 33 / 171
Klokkerveien 4 4325 SANDNES 58.8274, 5.7492 33 / 169
Klokkerveien 5 4325 SANDNES 58.8269, 5.7490 33 / 172
Klokkerveien 6 4325 SANDNES 58.8271, 5.7496 33 / 215
Klokkerveien 6A 4325 SANDNES 58.8271, 5.7498 33 / 385
Klokkerveien 7 4325 SANDNES 58.8266, 5.7495 33 / 173
Klokkerveien 8 4325 SANDNES 58.8269, 5.7501 33 / 216
Klokkerveien 9 4325 SANDNES 58.8265, 5.7498 33 / 267
Klokkerveien 10 4325 SANDNES 58.8267, 5.7503 33 / 217
Klokkerveien 11 4325 SANDNES 58.8263, 5.7500 33 / 174
Klokkerveien 12 4325 SANDNES 58.8265, 5.7505 33 / 143
Klokkerveien 13 4325 SANDNES 58.8261, 5.7504 33 / 175
Klokkerveien 13A 4325 SANDNES 58.8262, 5.7502 33 / 947
Klokkerveien 15 4325 SANDNES 58.8259, 5.7504 33 / 201
Klokkerveien 15A 4325 SANDNES 58.8258, 5.7502 33 / 1435
Klokkerveien 15C 4325 SANDNES 58.8260, 5.7508 33 / 1436
Klokkerveien 17 4325 SANDNES 58.8255, 5.7505 33 / 202
Klokkerveien 19 4325 SANDNES 58.8255, 5.7509 33 / 337
Klokkerveien 21 4325 SANDNES 58.8253, 5.7506 33 / 338
Klokkerveien 23 4325 SANDNES 58.8252, 5.7505 33 / 339
Klokkerveien 25 4325 SANDNES 58.8250, 5.7502 33 / 340
Klokkerveien 27 4325 SANDNES 58.8249, 5.7504 33 / 342
Klokkerveien 29 4325 SANDNES 58.8250, 5.7507 33 / 343
Klokkerveien 31 4325 SANDNES 58.8258, 5.7513 33 / 335
Klokkerveien 33 4325 SANDNES 58.8256, 5.7514 33 / 336

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken