Terneveien 9A
4318 SANDNES

Terneveien 9A, 4318 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Terneveien 9A, 4318 SANDNES:

  • Postnummer: 4318 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 378 i 1102
  • Grunnkrins: 403 SKEIANE
  • Valkrins: 6 SANDVED
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Terneveien

Terneveien er ein veg i Sandnes kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Terneveien 1 4318 SANDNES 58.8399, 5.7079 41 / 30
Terneveien 2 4318 SANDNES 58.8404, 5.7077 41 / 216
Terneveien 3 4318 SANDNES 58.8400, 5.7081 41 / 212
Terneveien 4 4318 SANDNES 58.8402, 5.7074 41 / 217
Terneveien 5 4318 SANDNES 58.8402, 5.7084 41 / 71
Terneveien 6 4318 SANDNES 58.8403, 5.7072 41 / 218
Terneveien 7 4318 SANDNES 58.8403, 5.7089 41 / 72
Terneveien 8 4318 SANDNES 58.8405, 5.7074 41 / 219
Terneveien 9A 4318 SANDNES 58.8404, 5.7093 41 / 378
Terneveien 9B 4318 SANDNES 58.8405, 5.7096 41 / 73
Terneveien 10 4318 SANDNES 58.8407, 5.7075 40 / 171
Terneveien 11 4318 SANDNES 58.8405, 5.7100 41 / 74
Terneveien 12 4318 SANDNES 58.8406, 5.7078 40 / 172
Terneveien 13 4318 SANDNES 58.8406, 5.7094 41 / 220
Terneveien 14 4318 SANDNES 58.8406, 5.7080 40 / 167
Terneveien 16 4318 SANDNES 58.8409, 5.7079 40 / 168
Terneveien 18 4318 SANDNES 58.8410, 5.7081 40 / 169
Terneveien 20 4318 SANDNES 58.8408, 5.7082 40 / 170
Terneveien 22 4318 SANDNES 58.8406, 5.7084 41 / 221
Terneveien 24 4318 SANDNES 58.8405, 5.7086 41 / 222
Terneveien 26 4318 SANDNES 58.8405, 5.7084 41 / 223

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken