Sivveien 2
1570 DILLING

Sivveien 2, 1570 DILLING er ei adresse i Rygge.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sivveien 2, 1570 DILLING:

  • Postnummer: 1570 DILLING
  • Gards-/bruksnummer: 61 / 49 i 0136 Rygge
  • Grunnkrins: 102 SÅSTAD
  • Valkrins: 1 HALMSTAD
  • Kyrkjesogn: 2040401 Rygge
  • Tettstad: Såstadbråten

Sivveien

Sivveien er ein veg i Rygge kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sivveien 1 1570 DILLING 59.4002, 10.7234 61 / 11
Sivveien 2 1570 DILLING 59.4003, 10.7230 61 / 49
Sivveien 3 1570 DILLING 59.4006, 10.7237 61 / 23
Sivveien 4 1570 DILLING 59.4007, 10.7232 61 / 24
Sivveien 5 1570 DILLING 59.4008, 10.7239 61 / 67
Sivveien 6 1570 DILLING 59.4011, 10.7234 61 / 35

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken