Olaf Eidsæthers vei 15D
1718 GREÅKER

Olaf Eidsæthers vei 15D, 1718 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Olaf Eidsæthers vei 15D, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2077 / 56 i 0105
  • Grunnkrins: 2402 ENGHAUGEN
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Olaf Eidsæthers vei

Olaf Eidsæthers vei er ein veg i Sarpsborg kommune med 63 ulike adresser.
Husnummer frå 13 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Olaf Eidsæthers vei 13 1718 GREÅKER 59.2653, 11.0473 2077 / 29
Olaf Eidsæthers vei 15A 1718 GREÅKER 59.2649, 11.0471 2077 / 57
Olaf Eidsæthers vei 15B 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0468 2077 / 56
Olaf Eidsæthers vei 15C 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0469 2077 / 56
Olaf Eidsæthers vei 15D 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0470 2077 / 56
Olaf Eidsæthers vei 16A 1718 GREÅKER 59.2653, 11.0435 2076 / 407
Olaf Eidsæthers vei 16C 1718 GREÅKER 59.2655, 11.0435 2076 / 407
Olaf Eidsæthers vei 17 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0463 2077 / 107
Olaf Eidsæthers vei 18A 1718 GREÅKER 59.2654, 11.0432 2076 / 407
Olaf Eidsæthers vei 18B 1718 GREÅKER 59.2654, 11.0430 2076 / 407
Olaf Eidsæthers vei 18C 1718 GREÅKER 59.2654, 11.0429 2076 / 407
Olaf Eidsæthers vei 19A 1718 GREÅKER 59.2649, 11.0455 2076 / 486
Olaf Eidsæthers vei 19B 1718 GREÅKER 59.2649, 11.0454 2076 / 486
Olaf Eidsæthers vei 19C 1718 GREÅKER 59.2649, 11.0453 2076 / 486
Olaf Eidsæthers vei 20 1718 GREÅKER 59.2656, 11.0425 2076 / 408
Olaf Eidsæthers vei 22 1718 GREÅKER 59.2657, 11.0418 2076 / 409
Olaf Eidsæthers vei 23 1718 GREÅKER 59.2652, 11.0424 2076 / 329
Olaf Eidsæthers vei 24 1718 GREÅKER 59.2659, 11.0411 2076 / 442
Olaf Eidsæthers vei 25A 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0419 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 25B 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0418 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 25C 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0416 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 25D 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0415 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 25E 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0414 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 25F 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0419 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 25G 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0418 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 25H 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0416 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 25I 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0415 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 25J 1718 GREÅKER 59.2651, 11.0414 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 26 1718 GREÅKER 59.2661, 11.0405 2076 / 413
Olaf Eidsæthers vei 27A 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0408 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 27B 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0406 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 27C 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0405 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 27D 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0404 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 27E 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0408 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 27F 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0406 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 27G 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0405 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 27H 1718 GREÅKER 59.2650, 11.0403 2076 / 513
Olaf Eidsæthers vei 28 1718 GREÅKER 59.2662, 11.0398 2076 / 330
Olaf Eidsæthers vei 29A 1718 GREÅKER 59.2653, 11.0407 2076 / 511
Olaf Eidsæthers vei 29B 1718 GREÅKER 59.2654, 11.0405 2076 / 511
Olaf Eidsæthers vei 29C 1718 GREÅKER 59.2653, 11.0406 2076 / 511
Olaf Eidsæthers vei 29D 1718 GREÅKER 59.2653, 11.0405 2076 / 511
Olaf Eidsæthers vei 30 1718 GREÅKER 59.2663, 11.0393 2076 / 412
Olaf Eidsæthers vei 31A 1718 GREÅKER 59.2654, 11.0418 2076 / 511
Olaf Eidsæthers vei 31B 1718 GREÅKER 59.2655, 11.0416 2076 / 511
Olaf Eidsæthers vei 31C 1718 GREÅKER 59.2654, 11.0417 2076 / 511
Olaf Eidsæthers vei 31D 1718 GREÅKER 59.2654, 11.0415 2076 / 511
Olaf Eidsæthers vei 32 1718 GREÅKER 59.2665, 11.0387 2076 / 339
Olaf Eidsæthers vei 33A 1718 GREÅKER 59.2655, 11.0411 2076 / 331
Olaf Eidsæthers vei 33B 1718 GREÅKER 59.2656, 11.0406 2076 / 495
Olaf Eidsæthers vei 35A 1718 GREÅKER 59.2657, 11.0401 2076 / 321
Olaf Eidsæthers vei 35B 1718 GREÅKER 59.2657, 11.0400 2076 / 321
Olaf Eidsæthers vei 37A 1718 GREÅKER 59.2658, 11.0398 2076 / 518
Olaf Eidsæthers vei 37B 1718 GREÅKER 59.2658, 11.0398 2076 / 518
Olaf Eidsæthers vei 37C 1718 GREÅKER 59.2659, 11.0395 2076 / 328
Olaf Eidsæthers vei 39 1718 GREÅKER 59.2661, 11.0389 2076 / 410
Olaf Eidsæthers vei 41 1718 GREÅKER 59.2662, 11.0385 2076 / 325
Olaf Eidsæthers vei 43A 1718 GREÅKER 59.2665, 11.0372 2075 / 308
Olaf Eidsæthers vei 43B 1718 GREÅKER 59.2665, 11.0371 2075 / 308
Olaf Eidsæthers vei 43C 1718 GREÅKER 59.2664, 11.0372 2075 / 308
Olaf Eidsæthers vei 43D 1718 GREÅKER 59.2664, 11.0371 2075 / 308
Olaf Eidsæthers vei 45A 1718 GREÅKER 59.2665, 11.0369 2075 / 258
Olaf Eidsæthers vei 45B 1718 GREÅKER 59.2666, 11.0368 2075 / 258

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken