Ringstadvegen 9
2750 GRAN

Ringstadvegen 9, 2750 GRAN er ei adresse i Gran.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ringstadvegen 9, 2750 GRAN:

  • Postnummer: 2750 GRAN
  • Gards-/bruksnummer: 265 / 14 i 0534 Gran
  • Grunnkrins: 508 RINGSTAD
  • Valkrins: 2 GRAN
  • Kyrkjesogn: 3090204 Moen/Ål
  • Tettstad: Gran/Ringstad

Ringstadvegen

Ringstadvegen er ein veg i Gran kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ringstadvegen 4 2750 GRAN 60.3665, 10.5897 265 / 9
Ringstadvegen 5 2750 GRAN 60.3665, 10.5908 265 / 25
Ringstadvegen 6A 2750 GRAN 60.3667, 10.5896 265 / 181
Ringstadvegen 6B 2750 GRAN 60.3668, 10.5895 265 / 181
Ringstadvegen 7 2750 GRAN 60.3667, 10.5912 265 / 138
Ringstadvegen 9 2750 GRAN 60.3668, 10.5905 265 / 14
Ringstadvegen 10 2750 GRAN 60.3667, 10.5887 266 / 5
Ringstadvegen 11A 2750 GRAN 60.3668, 10.5909 265 / 14
Ringstadvegen 11B 2750 GRAN 60.3669, 10.5910 265 / 14
Ringstadvegen 11C 2750 GRAN 60.3670, 10.5908 265 / 14
Ringstadvegen 11D 2750 GRAN 60.3670, 10.5909 265 / 14
Ringstadvegen 13 2750 GRAN 60.3669, 10.5902 265 / 14
Ringstadvegen 14 2750 GRAN 60.3670, 10.5892 266 / 22
Ringstadvegen 15 2750 GRAN 60.3674, 10.5890 273 / 25
Ringstadvegen 16A 2750 GRAN 60.3672, 10.5884 266 / 124
Ringstadvegen 16B 2750 GRAN 60.3673, 10.5878 266 / 11
Ringstadvegen 17 2750 GRAN 60.3677, 10.5887 273 / 26
Ringstadvegen 19 2750 GRAN 60.3681, 10.5883 273 / 27
Ringstadvegen 20 2750 GRAN 60.3679, 10.5875 266 / 32
Ringstadvegen 24 2750 GRAN 60.3685, 10.5869 266 / 35
Ringstadvegen 25 2750 GRAN 60.3684, 10.5880 273 / 109
Ringstadvegen 27 2750 GRAN 60.3695, 10.5873 273 / 32

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken