Østre Helleveien 3A
4318 SANDNES

Østre Helleveien 3A, 4318 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østre Helleveien 3A, 4318 SANDNES:

  • Postnummer: 4318 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 1094 i 1102
  • Grunnkrins: 302 STANGELAND 1
  • Valkrins: 9 STANGELAND
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Østre Helleveien

Østre Helleveien er ein veg i Sandnes kommune med 45 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 61.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østre Helleveien 1 4318 SANDNES 58.8475, 5.7146 62 / 1095
Østre Helleveien 2 4318 SANDNES 58.8474, 5.7141 62 / 1270
Østre Helleveien 3 4318 SANDNES 58.8478, 5.7143 62 / 1094
Østre Helleveien 3A 4318 SANDNES 58.8478, 5.7144 62 / 1094
Østre Helleveien 3B 4318 SANDNES 58.8478, 5.7145 62 / 2277
Østre Helleveien 4 4318 SANDNES 58.8476, 5.7138 62 / 1105
Østre Helleveien 5 4318 SANDNES 58.8479, 5.7148 62 / 1096
Østre Helleveien 6 4318 SANDNES 58.8475, 5.7134 62 / 992
Østre Helleveien 7 4318 SANDNES 58.8481, 5.7151 62 / 1098
Østre Helleveien 8 4318 SANDNES 58.8475, 5.7131 62 / 992
Østre Helleveien 9 4318 SANDNES 58.8477, 5.7151 62 / 1097
Østre Helleveien 10 4318 SANDNES 58.8478, 5.7135 62 / 891
Østre Helleveien 11 4318 SANDNES 58.8478, 5.7155 62 / 1099
Østre Helleveien 12 4318 SANDNES 58.8480, 5.7132 62 / 958
Østre Helleveien 14 4318 SANDNES 58.8484, 5.7135 62 / 892
Østre Helleveien 15 4318 SANDNES 58.8483, 5.7153 62 / 1750
Østre Helleveien 16 4318 SANDNES 58.8487, 5.7132 62 / 1288
Østre Helleveien 17 4318 SANDNES 58.8482, 5.7146 62 / 777
Østre Helleveien 18 4318 SANDNES 58.8487, 5.7129 62 / 648
Østre Helleveien 19 4318 SANDNES 58.8485, 5.7146 62 / 778
Østre Helleveien 20 4318 SANDNES 58.8485, 5.7125 62 / 271
Østre Helleveien 21 4318 SANDNES 58.8480, 5.7142 62 / 893
Østre Helleveien 22 4318 SANDNES 58.8486, 5.7122 62 / 334
Østre Helleveien 23 4318 SANDNES 58.8482, 5.7143 62 / 894
Østre Helleveien 24 4318 SANDNES 58.8485, 5.7118 62 / 549
Østre Helleveien 25 4318 SANDNES 58.8484, 5.7140 62 / 895
Østre Helleveien 26 4318 SANDNES 58.8484, 5.7114 62 / 1073
Østre Helleveien 28 4318 SANDNES 58.8484, 5.7107 62 / 1072
Østre Helleveien 29 4318 SANDNES 58.8487, 5.7140 62 / 1416
Østre Helleveien 30 4318 SANDNES 58.8484, 5.7105 62 / 733
Østre Helleveien 31 4318 SANDNES 58.8488, 5.7145 62 / 1289
Østre Helleveien 33 4318 SANDNES 58.8487, 5.7145 62 / 1290
Østre Helleveien 37 4318 SANDNES 58.8490, 5.7142 62 / 2048
Østre Helleveien 39 4318 SANDNES 58.8492, 5.7142 62 / 2047
Østre Helleveien 41 4318 SANDNES 58.8490, 5.7135 62 / 1482
Østre Helleveien 43 4318 SANDNES 58.8489, 5.7131 62 / 1483
Østre Helleveien 45 4318 SANDNES 58.8488, 5.7124 62 / 1484
Østre Helleveien 47 4318 SANDNES 58.8487, 5.7120 62 / 1893
Østre Helleveien 49 4318 SANDNES 58.8487, 5.7115 62 / 1892
Østre Helleveien 51 4318 SANDNES 58.8489, 5.7115 62 / 1891
Østre Helleveien 53 4318 SANDNES 58.8489, 5.7117 62 / 1891
Østre Helleveien 55 4318 SANDNES 58.8490, 5.7115 62 / 1890
Østre Helleveien 57 4318 SANDNES 58.8488, 5.7108 62 / 2236
Østre Helleveien 59 4318 SANDNES 58.8486, 5.7111 62 / 159
Østre Helleveien 61 4318 SANDNES 58.8486, 5.7107 62 / 1071

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken