Steinvegen 6B
4353 KLEPP STASJON

Steinvegen 6B, 4353 KLEPP STASJON er ei adresse i Klepp.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinvegen 6B, 4353 KLEPP STASJON:

  • Postnummer: 4353 KLEPP STASJON
  • Gards-/bruksnummer: 8 / 60 i 1120 Klepp
  • Grunnkrins: 506 HÅBAKKEN
  • Valkrins: 9 ORSTAD
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad: Kvernaland

Steinvegen

Steinvegen er ein veg i Klepp kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinvegen 1 4353 KLEPP STASJON 58.7889, 5.7108 8 / 53
Steinvegen 2 4353 KLEPP STASJON 58.7888, 5.7117 8 / 64
Steinvegen 3 4353 KLEPP STASJON 58.7887, 5.7110 8 / 54
Steinvegen 4 4353 KLEPP STASJON 58.7886, 5.7116 8 / 63
Steinvegen 5 4353 KLEPP STASJON 58.7885, 5.7109 8 / 55
Steinvegen 6 4353 KLEPP STASJON 58.7884, 5.7116 8 / 62
Steinvegen 6A 4353 KLEPP STASJON 58.7881, 5.7112 8 / 235
Steinvegen 6B 4353 KLEPP STASJON 58.7881, 5.7115 8 / 60
Steinvegen 6C 4353 KLEPP STASJON 58.7881, 5.7116 8 / 60
Steinvegen 6D 4353 KLEPP STASJON 58.7878, 5.7115 8 / 60
Steinvegen 7 4353 KLEPP STASJON 58.7882, 5.7108 8 / 56
Steinvegen 8 4353 KLEPP STASJON 58.7877, 5.7112 8 / 61
Steinvegen 9A 4353 KLEPP STASJON 58.7881, 5.7106 8 / 57
Steinvegen 9B 4353 KLEPP STASJON 58.7880, 5.7106 8 / 303
Steinvegen 11 4353 KLEPP STASJON 58.7878, 5.7105 8 / 58
Steinvegen 13 4353 KLEPP STASJON 58.7877, 5.7104 8 / 217

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken