Viksletta 109
1788 HALDEN

Viksletta 109, 1788 HALDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Viksletta 109, 1788 HALDEN:

  • Postnummer: 1788 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 21 i 0101
  • Grunnkrins: 502 SVALERØD/RØSNÆS
  • Valkrins: 4 BERG
  • Kyrkjesogn: 2020702 Berg
  • Tettstad:

Viksletta

Viksletta er ein veg i Halden kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 97 til 438.

Adressene i Viksletta høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Viksletta 97 1788 HALDEN 59.1345, 11.2777 36 / 43
Viksletta 99 1788 HALDEN 59.1350, 11.2776 36 / 5
Viksletta 101 1788 HALDEN 59.1351, 11.2773 36 / 5
Viksletta 103 1788 HALDEN 59.1352, 11.2773 36 / 5
Viksletta 105 1788 HALDEN 59.1354, 11.2768 36 / 19
Viksletta 107 1788 HALDEN 59.1356, 11.2765 36 / 17
Viksletta 109 1788 HALDEN 59.1360, 11.2761 36 / 21
Viksletta 111 1788 HALDEN 59.1363, 11.2757 36 / 15
Viksletta 127 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1382, 11.2743 37 / 1
Viksletta 129 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1388, 11.2746 37 / 1
Viksletta 131 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1399, 11.2757 36 / 1
Viksletta 133 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1401, 11.2756 36 / 1
Viksletta 169 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1449, 11.2758 35 / 1
Viksletta 171 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1480, 11.2787 32 / 8
Viksletta 172 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1397, 11.2673 36 / 3
Viksletta 173 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1477, 11.2803 35 / 1
Viksletta 174 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1398, 11.2666 36 / 3
Viksletta 176 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1396, 11.2655 36 / 3
Viksletta 180 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1411, 11.2657 36 / 7
Viksletta 182 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1400, 11.2646 36 / 16
Viksletta 183 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1412, 11.2665 35 / 1
Viksletta 184 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1397, 11.2632 36 / 13
Viksletta 186 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1395, 11.2621 36 / 12
Viksletta 188 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1392, 11.2601 36 / 11
Viksletta 208 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1397, 11.2587 33 / 1
Viksletta 234 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1411, 11.2577 31 / 4
Viksletta 270 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1463, 11.2472 24 / 1
Viksletta 272 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1444, 11.2424 24 / 1
Viksletta 274 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1401, 11.2380 24 / 1
Viksletta 285 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1481, 11.2532 28 / 9
Viksletta 287 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1485, 11.2521 28 / 1
Viksletta 289 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1489, 11.2567 29 / 4
Viksletta 402 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1548, 11.2420 25 / 8
Viksletta 430 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1573, 11.2398 25 / 7
Viksletta 436 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1565, 11.2391 25 / 28
Viksletta 437 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1580, 11.2406 25 / 12
Viksletta 438 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1563, 11.2391 25 / 28

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken