Andreashagen 13B
4322 SANDNES

Andreashagen 13B, 4322 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Andreashagen 13B, 4322 SANDNES:

  • Postnummer: 4322 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 46 / 897 i 1102
  • Grunnkrins: 504 ÅSE
  • Valkrins: 5 GANDDAL
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Andreashagen

Andreashagen er ein veg i Sandnes kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Andreashagen 1A 4322 SANDNES 58.8248, 5.7095 46 / 751
Andreashagen 1B 4322 SANDNES 58.8250, 5.7093 46 / 119
Andreashagen 2A 4322 SANDNES 58.8247, 5.7093 46 / 892
Andreashagen 2B 4322 SANDNES 58.8247, 5.7093 46 / 101
Andreashagen 2C 4322 SANDNES 58.8249, 5.7090 46 / 186
Andreashagen 3 4322 SANDNES 58.8253, 5.7088 46 / 121
Andreashagen 3A 4322 SANDNES 58.8251, 5.7091 46 / 717
Andreashagen 4A 4322 SANDNES 58.8252, 5.7083 46 / 619
Andreashagen 4B 4322 SANDNES 58.8251, 5.7084 46 / 619
Andreashagen 5 4322 SANDNES 58.8255, 5.7085 46 / 125
Andreashagen 6 4322 SANDNES 58.8250, 5.7086 46 / 628
Andreashagen 7 4322 SANDNES 58.8257, 5.7080 46 / 126
Andreashagen 8 4322 SANDNES 58.8250, 5.7081 46 / 620
Andreashagen 9 4322 SANDNES 58.8260, 5.7080 46 / 133
Andreashagen 10 4322 SANDNES 58.8252, 5.7077 46 / 614
Andreashagen 11 4322 SANDNES 58.8261, 5.7077 46 / 134
Andreashagen 12 4322 SANDNES 58.8253, 5.7073 46 / 616
Andreashagen 13 4322 SANDNES 58.8262, 5.7076 46 / 135
Andreashagen 13B 4322 SANDNES 58.8264, 5.7076 46 / 897
Andreashagen 14A 4322 SANDNES 58.8254, 5.7072 46 / 618
Andreashagen 14B 4322 SANDNES 58.8254, 5.7072 46 / 618
Andreashagen 15 4322 SANDNES 58.8263, 5.7071 46 / 148
Andreashagen 16 4322 SANDNES 58.8256, 5.7074 46 / 617
Andreashagen 17 4322 SANDNES 58.8265, 5.7068 46 / 180
Andreashagen 18 4322 SANDNES 58.8255, 5.7076 46 / 615
Andreashagen 19 4322 SANDNES 58.8266, 5.7070 46 / 179
Andreashagen 20 4322 SANDNES 58.8254, 5.7078 46 / 613
Andreashagen 21 4322 SANDNES 58.8266, 5.7064 46 / 181
Andreashagen 23 4322 SANDNES 58.8268, 5.7062 46 / 183
Andreashagen 25 4322 SANDNES 58.8269, 5.7065 46 / 184
Andreashagen 27 4322 SANDNES 58.8270, 5.7069 46 / 185
Andreashagen 29 4322 SANDNES 58.8273, 5.7068 46 / 216
Andreashagen 31 4322 SANDNES 58.8271, 5.7062 46 / 215
Andreashagen 33 4322 SANDNES 58.8270, 5.7059 46 / 214

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken