Listeid 12
4560 VANSE

Listeid 12, 4560 VANSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Listeid 12, 4560 VANSE:

  • Postnummer: 4560 VANSE
  • Gards-/bruksnummer: 65 / 3 i 1003
  • Grunnkrins: 301 SIGERSVOLL
  • Valkrins: 5 VANSE
  • Kyrkjesogn: 5030303 Lista
  • Tettstad:

Listeid

Listeid er ein veg i Farsund kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 11 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Listeid 11 4560 VANSE 58.1689, 6.7339 65 / 22
Listeid 12 4560 VANSE 58.1689, 6.7347 65 / 3
Listeid 20 4560 VANSE 58.1691, 6.7367 65 / 16
Listeid 22 4560 VANSE 58.1692, 6.7376 65 / 12
Listeid 25 4560 VANSE 58.1678, 6.7348 65 / 20
Listeid 27 4560 VANSE 58.1682, 6.7359 65 / 4
Listeid 28 4560 VANSE 58.1685, 6.7359 65 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken