Hugins vei 1B
1349 RYKKINN

Hugins vei 1B, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hugins vei 1B, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 93 / 70 i 0219
  • Grunnkrins: 1926 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Hugins vei

Hugins vei er ein veg i Bærum kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hugins vei 1 1349 RYKKINN 59.9239, 10.4822 93 / 70
Hugins vei 1B 1349 RYKKINN 59.9239, 10.4819 93 / 70
Hugins vei 5 1349 RYKKINN 59.9233, 10.4828 93 / 157
Hugins vei 9 1349 RYKKINN 59.9238, 10.4829 93 / 201

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken