Frøylandsvegen 13
4355 KVERNALAND

Frøylandsvegen 13, 4355 KVERNALAND er ei adresse i Time.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Frøylandsvegen 13, 4355 KVERNALAND:

  • Postnummer: 4355 KVERNALAND
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 84 i 1121 Time
  • Grunnkrins: 404 FRØYLAND VEST
  • Valkrins: 6 FRØYLAND
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad: Kvernaland

Frøylandsvegen

Frøylandsvegen er ein veg i Time kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Frøylandsvegen 4 4355 KVERNALAND 58.7778, 5.7233 28 / 137
Frøylandsvegen 11 4355 KVERNALAND 58.7765, 5.7258 28 / 384
Frøylandsvegen 12 4355 KVERNALAND 58.7766, 5.7270 28 / 1
Frøylandsvegen 13 4355 KVERNALAND 58.7758, 5.7288 28 / 84
Frøylandsvegen 14 4355 KVERNALAND 58.7762, 5.7289 28 / 70
Frøylandsvegen 15 4355 KVERNALAND 58.7757, 5.7288 28 / 84
Frøylandsvegen 16 4355 KVERNALAND 58.7770, 5.7338 28 / 2
Frøylandsvegen 17 4355 KVERNALAND 58.7756, 5.7290 28 / 762
Frøylandsvegen 18 4355 KVERNALAND 58.7772, 5.7333 28 / 2
Frøylandsvegen 19 4355 KVERNALAND 58.7754, 5.7303 28 / 569
Frøylandsvegen 20 4355 KVERNALAND 58.7758, 5.7303 28 / 345
Frøylandsvegen 21 4355 KVERNALAND 58.7753, 5.7308 28 / 225
Frøylandsvegen 22 4355 KVERNALAND 58.7762, 5.7326 28 / 6
Frøylandsvegen 23 4355 KVERNALAND 58.7753, 5.7313 28 / 218
Frøylandsvegen 24 4355 KVERNALAND 58.7761, 5.7351 28 / 91
Frøylandsvegen 25 4355 KVERNALAND 58.7752, 5.7319 28 / 217
Frøylandsvegen 26 4355 KVERNALAND 58.7760, 5.7357 28 / 319
Frøylandsvegen 27 4355 KVERNALAND 58.7749, 5.7329 28 / 120
Frøylandsvegen 28 4355 KVERNALAND 58.7751, 5.7351 28 / 320
Frøylandsvegen 29A 4355 KVERNALAND 58.7746, 5.7339 28 / 755
Frøylandsvegen 29B 4355 KVERNALAND 58.7746, 5.7335 28 / 789
Frøylandsvegen 31 4355 KVERNALAND 58.7742, 5.7338 28 / 890

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken