Malminhagen 46
4312 SANDNES

Malminhagen 46, 4312 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Malminhagen 46, 4312 SANDNES:

  • Postnummer: 4312 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 57 / 158 i 1102
  • Grunnkrins: 401 MALMHEIM
  • Valkrins: 7 MALMHEIM OG SOMA
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad:

Malminhagen

Malminhagen er ein veg i Sandnes kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 68.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Malminhagen 1 4312 SANDNES 58.8310, 5.6561 57 / 75
Malminhagen 3 4312 SANDNES 58.8309, 5.6563 57 / 75
Malminhagen 5 4312 SANDNES 58.8307, 5.6563 57 / 140
Malminhagen 7 4312 SANDNES 58.8306, 5.6559 57 / 116
Malminhagen 9 4312 SANDNES 58.8306, 5.6555 57 / 169
Malminhagen 13 4312 SANDNES 58.8309, 5.6558 57 / 191
Malminhagen 15 4312 SANDNES 58.8309, 5.6555 57 / 82
Malminhagen 19 4312 SANDNES 58.8309, 5.6549 57 / 83
Malminhagen 22 4312 SANDNES 58.8292, 5.6579 57 / 41
Malminhagen 23 4312 SANDNES 58.8311, 5.6542 57 / 84
Malminhagen 25 4312 SANDNES 58.8310, 5.6529 57 / 177
Malminhagen 26 4312 SANDNES 58.8285, 5.6576 57 / 29
Malminhagen 27 4312 SANDNES 58.8310, 5.6538 57 / 88
Malminhagen 28 4312 SANDNES 58.8278, 5.6559 57 / 27
Malminhagen 30 4312 SANDNES 58.8276, 5.6551 57 / 27
Malminhagen 32 4312 SANDNES 58.8303, 5.6553 57 / 165
Malminhagen 34 4312 SANDNES 58.8304, 5.6551 57 / 164
Malminhagen 36 4312 SANDNES 58.8306, 5.6549 57 / 163
Malminhagen 38 4312 SANDNES 58.8306, 5.6544 57 / 159
Malminhagen 40 4312 SANDNES 58.8305, 5.6546 57 / 160
Malminhagen 41 4312 SANDNES 58.8311, 5.6521 57 / 72
Malminhagen 42 4312 SANDNES 58.8303, 5.6547 57 / 161
Malminhagen 44 4312 SANDNES 58.8302, 5.6550 57 / 162
Malminhagen 46 4312 SANDNES 58.8301, 5.6545 57 / 158
Malminhagen 48 4312 SANDNES 58.8302, 5.6544 57 / 157
Malminhagen 50 4312 SANDNES 58.8304, 5.6542 57 / 156
Malminhagen 52 4312 SANDNES 58.8305, 5.6540 57 / 155
Malminhagen 53 4312 SANDNES 58.8304, 5.6531 57 / 190
Malminhagen 62 4312 SANDNES 58.8304, 5.6536 57 / 151
Malminhagen 64 4312 SANDNES 58.8302, 5.6539 57 / 152
Malminhagen 66 4312 SANDNES 58.8301, 5.6540 57 / 153
Malminhagen 68 4312 SANDNES 58.8299, 5.6541 57 / 154

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken