Økrisletta 5
1340 SKUI

Økrisletta 5, 1340 SKUI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Økrisletta 5, 1340 SKUI:

  • Postnummer: 1340 SKUI
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 349 i 0219
  • Grunnkrins: 1935 RYKKINN
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad:

Økrisletta

Økrisletta er ein veg i Bærum kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Økrisletta 5 1340 SKUI 59.9221, 10.4619 77 / 349
Økrisletta 11 1340 SKUI 59.9214, 10.4627 77 / 337
Økrisletta 13 1340 SKUI 59.9216, 10.4631 77 / 355

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken