Nordengveien 48B
1396 BILLINGSTAD

Nordengveien 48B, 1396 BILLINGSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordengveien 48B, 1396 BILLINGSTAD:

  • Postnummer: 1396 BILLINGSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 412 i 0220
  • Grunnkrins: 302 NORDENGEN
  • Valkrins: 2 NESBRU
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Nordengveien

Nordengveien er ein veg i Asker kommune med 51 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 64.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordengveien 1 1396 BILLINGSTAD 59.8757, 10.4827 38 / 56
Nordengveien 2A 1396 BILLINGSTAD 59.8758, 10.4817 38 / 42
Nordengveien 2B 1396 BILLINGSTAD 59.8757, 10.4820 38 / 454
Nordengveien 3 1396 BILLINGSTAD 59.8759, 10.4825 38 / 205
Nordengveien 4 1396 BILLINGSTAD 59.8758, 10.4814 38 / 452
Nordengveien 5 1396 BILLINGSTAD 59.8760, 10.4826 38 / 262
Nordengveien 7A 1396 BILLINGSTAD 59.8762, 10.4827 38 / 408
Nordengveien 7B 1396 BILLINGSTAD 59.8762, 10.4827 38 / 419
Nordengveien 8 1396 BILLINGSTAD 59.8764, 10.4815 38 / 59
Nordengveien 9A 1396 BILLINGSTAD 59.8765, 10.4823 38 / 29
Nordengveien 9B 1396 BILLINGSTAD 59.8764, 10.4824 38 / 29
Nordengveien 11 1396 BILLINGSTAD 59.8766, 10.4820 38 / 743
Nordengveien 13 1396 BILLINGSTAD 59.8769, 10.4821 38 / 580
Nordengveien 14 1396 BILLINGSTAD 59.8774, 10.4811 38 / 121
Nordengveien 15A 1396 BILLINGSTAD 59.8771, 10.4821 38 / 102
Nordengveien 15B 1396 BILLINGSTAD 59.8773, 10.4821 38 / 588
Nordengveien 16 1396 BILLINGSTAD 59.8774, 10.4807 38 / 120
Nordengveien 17 1396 BILLINGSTAD 59.8777, 10.4819 38 / 150
Nordengveien 20 1396 BILLINGSTAD 59.8778, 10.4810 38 / 356
Nordengveien 22 1396 BILLINGSTAD 59.8776, 10.4805 38 / 357
Nordengveien 24 1396 BILLINGSTAD 59.8775, 10.4800 38 / 367
Nordengveien 26 1396 BILLINGSTAD 59.8774, 10.4797 38 / 368
Nordengveien 28 1396 BILLINGSTAD 59.8781, 10.4805 38 / 355
Nordengveien 29 1396 BILLINGSTAD 59.8781, 10.4817 38 / 204
Nordengveien 30 1396 BILLINGSTAD 59.8782, 10.4805 38 / 354
Nordengveien 31 1396 BILLINGSTAD 59.8786, 10.4817 38 / 155
Nordengveien 32 1396 BILLINGSTAD 59.8783, 10.4806 38 / 353
Nordengveien 34 1396 BILLINGSTAD 59.8785, 10.4807 38 / 352
Nordengveien 35 1396 BILLINGSTAD 59.8789, 10.4819 38 / 372
Nordengveien 36 1396 BILLINGSTAD 59.8789, 10.4809 38 / 366
Nordengveien 37 1396 BILLINGSTAD 59.8791, 10.4819 38 / 371
Nordengveien 38 1396 BILLINGSTAD 59.8791, 10.4810 38 / 373
Nordengveien 39 1396 BILLINGSTAD 59.8793, 10.4820 38 / 375
Nordengveien 40 1396 BILLINGSTAD 59.8794, 10.4813 38 / 365
Nordengveien 41 1396 BILLINGSTAD 59.8795, 10.4822 38 / 363
Nordengveien 42 1396 BILLINGSTAD 59.8796, 10.4815 38 / 364
Nordengveien 43 1396 BILLINGSTAD 59.8796, 10.4826 38 / 370
Nordengveien 44 1396 BILLINGSTAD 59.8799, 10.4818 38 / 377
Nordengveien 45 1396 BILLINGSTAD 59.8800, 10.4829 38 / 383
Nordengveien 46 1396 BILLINGSTAD 59.8801, 10.4820 38 / 817
Nordengveien 47 1396 BILLINGSTAD 59.8802, 10.4834 38 / 386
Nordengveien 48A 1396 BILLINGSTAD 59.8804, 10.4813 38 / 412
Nordengveien 48B 1396 BILLINGSTAD 59.8805, 10.4817 38 / 412
Nordengveien 48C 1396 BILLINGSTAD 59.8806, 10.4816 38 / 412
Nordengveien 49 1396 BILLINGSTAD 59.8804, 10.4838 38 / 385
Nordengveien 50 1396 BILLINGSTAD 59.8805, 10.4820 38 / 825
Nordengveien 52 1396 BILLINGSTAD 59.8803, 10.4824 38 / 590
Nordengveien 58 1396 BILLINGSTAD 59.8809, 10.4815 38 / 648
Nordengveien 60 1396 BILLINGSTAD 59.8809, 10.4819 38 / 649
Nordengveien 62 1396 BILLINGSTAD 59.8808, 10.4823 38 / 650
Nordengveien 64 1396 BILLINGSTAD 59.8807, 10.4827 38 / 651

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken