Norderhaug 18C
1394 NESBRU

Norderhaug 18C, 1394 NESBRU er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Norderhaug 18C, 1394 NESBRU:

  • Postnummer: 1394 NESBRU
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 1990 i 0220
  • Grunnkrins: 204 LANDØYA
  • Valkrins: 2 NESBRU
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Norderhaug

Norderhaug er ein veg i Asker kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Norderhaug 1 1394 NESBRU 59.8583, 10.5006 39 / 530
Norderhaug 2 1394 NESBRU 59.8583, 10.5000 39 / 1460
Norderhaug 4 1394 NESBRU 59.8584, 10.4995 39 / 82
Norderhaug 6 1394 NESBRU 59.8585, 10.5001 39 / 1461
Norderhaug 8 1394 NESBRU 59.8588, 10.5001 39 / 1989
Norderhaug 10 1394 NESBRU 59.8589, 10.4998 39 / 1719
Norderhaug 12 1394 NESBRU 59.8590, 10.4995 39 / 69
Norderhaug 14 1394 NESBRU 59.8593, 10.4991 39 / 2034
Norderhaug 16A 1394 NESBRU 59.8595, 10.4993 39 / 2035
Norderhaug 16B 1394 NESBRU 59.8595, 10.4995 39 / 2035
Norderhaug 18A 1394 NESBRU 59.8592, 10.5001 39 / 2036
Norderhaug 18B 1394 NESBRU 59.8591, 10.5003 39 / 2037
Norderhaug 18C 1394 NESBRU 59.8589, 10.5007 39 / 1990
Norderhaug 20 1394 NESBRU 59.8591, 10.5010 39 / 1619
Norderhaug 22 1394 NESBRU 59.8592, 10.5008 39 / 1620
Norderhaug 23 1394 NESBRU 59.8588, 10.5014 39 / 1903
Norderhaug 24 1394 NESBRU 59.8594, 10.5013 39 / 1240
Norderhaug 25 1394 NESBRU 59.8590, 10.5018 39 / 1904
Norderhaug 26 1394 NESBRU 59.8592, 10.5016 39 / 1321
Norderhaug 27 1394 NESBRU 59.8594, 10.5023 39 / 2008
Norderhaug 28 1394 NESBRU 59.8594, 10.5005 39 / 71
Norderhaug 29 1394 NESBRU 59.8597, 10.5021 39 / 71
Norderhaug 31 1394 NESBRU 59.8599, 10.5016 39 / 71
Norderhaug 33 1394 NESBRU 59.8599, 10.5015 39 / 71
Norderhaug 35 1394 NESBRU 59.8598, 10.5009 39 / 71
Norderhaug 37 1394 NESBRU 59.8598, 10.5005 39 / 71
Norderhaug 39 1394 NESBRU 59.8596, 10.4999 39 / 71

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken