Sundhov 8
3535 KRØDEREN

Sundhov 8, 3535 KRØDEREN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sundhov 8, 3535 KRØDEREN:

  • Postnummer: 3535 KRØDEREN
  • Gards-/bruksnummer: 178 / 299 i 0622
  • Grunnkrins: 105 SUNDVOLLEN
  • Valkrins: 1 KRØDEREN
  • Kyrkjesogn: 4050501 Krødsherad
  • Tettstad: Krøderen

Sundhov

Sundhov er ein veg i Krødsherad kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sundhov 3 3535 KRØDEREN 60.1239, 9.7863 178 / 297
Sundhov 4 3535 KRØDEREN 60.1237, 9.7861 178 / 300
Sundhov 5 3535 KRØDEREN 60.1240, 9.7860 178 / 296
Sundhov 6 3535 KRØDEREN 60.1238, 9.7861 178 / 300
Sundhov 7 3535 KRØDEREN 60.1242, 9.7857 178 / 295
Sundhov 8 3535 KRØDEREN 60.1239, 9.7857 178 / 299
Sundhov 10 3535 KRØDEREN 60.1239, 9.7858 178 / 299
Sundhov 12 3535 KRØDEREN 60.1241, 9.7854 178 / 298
Sundhov 14 3535 KRØDEREN 60.1241, 9.7855 178 / 298

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken