0
3535 KRØDEREN

0, 3535 KRØDEREN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 3535 KRØDEREN:

  • Postnummer: 3535 KRØDEREN
  • Gards-/bruksnummer: 190 / 72 i 0622
  • Grunnkrins: 104 RÅEN
  • Valkrins: 1 KRØDEREN
  • Kyrkjesogn: 4050501 Krødsherad
  • Tettstad:

er i Krødsherad kommune med 3281 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 3534 SOKNA 60.1988, 9.7943 184 / 33
0 3534 SOKNA 60.1995, 9.7924 184 / 34
0 3534 SOKNA 60.1990, 9.7905 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.1973, 9.7943 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.2001, 9.7934 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.2071, 9.7760 185 / 4
0 3534 SOKNA 60.1989, 9.7933 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.1994, 9.7914 184 / 32
0 3534 SOKNA 60.2013, 9.7915 184 / 1
0 3534 SOKNA 60.2121, 9.7674 185 / 22
0 3534 SOKNA 60.2115, 9.7653 185 / 19
0 3534 SOKNA 60.2108, 9.7649 185 / 20
0 3534 SOKNA 60.2088, 9.7717 185 / 16
0 3534 SOKNA 60.2091, 9.7727 185 / 10
0 3534 SOKNA 60.1984, 9.7946 184 / 17
0 3534 SOKNA 60.2080, 9.7770 185 / 31
0 3534 SOKNA 60.2104, 9.7687 185 / 21
0 3534 SOKNA 60.1995, 9.8059 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.2002, 9.8067 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.1999, 9.7950 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.1998, 9.8069 184 / 35
0 3534 SOKNA 60.1985, 9.8040 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.1985, 9.8009 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.1986, 9.7935 184 / 24
0 3534 SOKNA 60.1981, 9.7995 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.1983, 9.7984 184 / 23
0 3534 SOKNA 60.1975, 9.7978 184 / 31
0 3534 SOKNA 60.2101, 9.7687 185 / 3
0 3534 SOKNA 60.1969, 9.7953 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.1969, 9.7939 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.2010, 9.7919 184 / 30
0 3534 SOKNA 60.2104, 9.7698 185 / 28
0 3534 SOKNA 60.2091, 9.7771 185 / 32
0 3534 SOKNA 60.1909, 9.7855 184 / 1
0 3534 SOKNA 60.2096, 9.7687 185 / 3
0 3534 SOKNA 60.1997, 9.7920 184 / 25
0 3534 SOKNA 60.1997, 9.7940 184 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.2347, 9.6995 224 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1365, 9.7750 182 / 43
0 3535 KRØDEREN 60.2208, 9.6965 224 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.2313, 9.7015 224 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.2328, 9.6995 224 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.2328, 9.6973 224 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.1184, 9.7802 176 / 184
0 3535 KRØDEREN 60.0734, 9.7602 176 / 162
0 3535 KRØDEREN 60.2332, 9.7077 225 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2326, 9.7082 225 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1398, 9.6488 195 / 9
0 3535 KRØDEREN 60.2310, 9.7046 225 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1395, 9.6481 195 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.2017, 9.7452 223 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1194, 9.7797 176 / 187
0 3535 KRØDEREN 60.2323, 9.7043 225 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1039, 9.6820 179 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1393, 9.6477 195 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.2088, 9.7391 223 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.2328, 9.6965 224 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.2293, 9.7065 225 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1037, 9.6808 179 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1392, 9.6473 195 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1471, 9.7337 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2304, 9.7093 225 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1044, 9.6698 179 / 37
0 3535 KRØDEREN 60.1391, 9.6467 195 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1656, 9.7363 184 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1389, 9.6465 195 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1332, 9.7807 178 / 152
0 3535 KRØDEREN 60.1384, 9.6463 195 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1275, 9.6444 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1044, 9.6705 179 / 49
0 3535 KRØDEREN 60.1334, 9.7817 178 / 153
0 3535 KRØDEREN 60.1383, 9.6461 195 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1465, 9.6478 196 / 54
0 3535 KRØDEREN 60.1329, 9.7793 178 / 154
0 3535 KRØDEREN 60.1366, 9.7737 182 / 39
0 3535 KRØDEREN 60.1381, 9.6455 195 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1415, 9.7680 181 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1331, 9.7817 178 / 155
0 3535 KRØDEREN 60.1432, 9.6535 195 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1380, 9.6451 195 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1451, 9.7692 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1316, 9.7797 178 / 156
0 3535 KRØDEREN 60.1300, 9.7819 178 / 252
0 3535 KRØDEREN 60.1123, 9.6542 190 / 39
0 3535 KRØDEREN 60.1465, 9.7331 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1313, 9.7795 178 / 159
0 3535 KRØDEREN 60.1102, 9.6599 190 / 40
0 3535 KRØDEREN 60.2105, 9.7324 223 / 49
0 3535 KRØDEREN 60.1267, 9.6461 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1343, 9.7856 178 / 160
0 3535 KRØDEREN 60.1408, 9.6578 194 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1094, 9.6588 190 / 45
0 3535 KRØDEREN 60.1476, 9.7078 190 / 66
0 3535 KRØDEREN 60.1110, 9.6563 190 / 61
0 3535 KRØDEREN 60.0777, 9.7608 176 / 196
0 3535 KRØDEREN 60.1335, 9.7845 178 / 161
0 3535 KRØDEREN 60.1408, 9.6584 194 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1098, 9.6596 190 / 37
0 3535 KRØDEREN 60.1336, 9.7855 178 / 162
0 3535 KRØDEREN 60.1463, 9.6512 195 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1133, 9.6727 181 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1371, 9.7747 182 / 41
0 3535 KRØDEREN 60.1325, 9.7827 178 / 163
0 3535 KRØDEREN 60.1237, 9.6672 190 / 69
0 3535 KRØDEREN 60.1436, 9.7388 180 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1327, 9.7798 178 / 164
0 3535 KRØDEREN 60.1244, 9.6436 191 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1224, 9.7659 176 / 79
0 3535 KRØDEREN 60.1296, 9.7797 178 / 269
0 3535 KRØDEREN 60.1326, 9.7795 178 / 167
0 3535 KRØDEREN 60.1210, 9.7834 176 / 154
0 3535 KRØDEREN 60.1498, 9.7368 181 / 69
0 3535 KRØDEREN 60.1339, 9.7853 178 / 168
0 3535 KRØDEREN 60.1180, 9.7800 176 / 153
0 3535 KRØDEREN 60.1462, 9.7328 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1324, 9.7791 178 / 169
0 3535 KRØDEREN 60.1201, 9.7372 179 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1321, 9.7814 178 / 170
0 3535 KRØDEREN 60.1319, 9.7799 178 / 171
0 3535 KRØDEREN 60.1657, 9.7082 185 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.1189, 9.7796 176 / 189
0 3535 KRØDEREN 60.1635, 9.7360 184 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1247, 9.6429 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1003, 9.6823 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1333, 9.7849 178 / 172
0 3535 KRØDEREN 60.1593, 9.7420 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1244, 9.7853 178 / 59
0 3535 KRØDEREN 60.1337, 9.7862 178 / 173
0 3535 KRØDEREN 60.1402, 9.7702 181 / 67
0 3535 KRØDEREN 60.2334, 9.7079 225 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1379, 9.7724 181 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1333, 9.7838 178 / 174
0 3535 KRØDEREN 60.0909, 9.7946 175 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2209, 9.6964 224 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1012, 9.6835 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1377, 9.7722 181 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1344, 9.7848 178 / 175
0 3535 KRØDEREN 60.0739, 9.7588 176 / 64
0 3535 KRØDEREN 60.2200, 9.6948 224 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1179, 9.7794 176 / 164
0 3535 KRØDEREN 60.1338, 9.7844 178 / 176
0 3535 KRØDEREN 60.0744, 9.7593 176 / 65
0 3535 KRØDEREN 60.2090, 9.7219 223 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1325, 9.7816 178 / 177
0 3535 KRØDEREN 60.1335, 9.6905 190 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.2147, 9.7101 223 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1336, 9.7825 178 / 178
0 3535 KRØDEREN 60.1373, 9.6823 191 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.1345, 9.7853 178 / 182
0 3535 KRØDEREN 60.2346, 9.6974 224 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.1376, 9.7888 178 / 183
0 3535 KRØDEREN 60.1479, 9.6917 191 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.1044, 9.6819 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1460, 9.7287 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1341, 9.7851 178 / 184
0 3535 KRØDEREN 60.1507, 9.6973 190 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.1340, 9.7859 178 / 185
0 3535 KRØDEREN 60.1460, 9.6945 190 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.1341, 9.7842 178 / 186
0 3535 KRØDEREN 60.2336, 9.7088 225 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1470, 9.6942 190 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.2114, 9.7200 223 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1374, 9.7748 182 / 44
0 3535 KRØDEREN 60.1333, 9.7826 178 / 188
0 3535 KRØDEREN 60.1467, 9.7061 190 / 21
0 3535 KRØDEREN 60.1216, 9.7835 176 / 163
0 3535 KRØDEREN 60.1331, 9.7824 178 / 189
0 3535 KRØDEREN 60.1434, 9.7367 181 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.1213, 9.7836 176 / 165
0 3535 KRØDEREN 60.1330, 9.7832 178 / 190
0 3535 KRØDEREN 60.1434, 9.7295 181 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1323, 9.7813 178 / 191
0 3535 KRØDEREN 60.1446, 9.7272 181 / 31
0 3535 KRØDEREN 60.1682, 9.7380 184 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1329, 9.7822 178 / 192
0 3535 KRØDEREN 60.1465, 9.7269 181 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.1110, 9.6575 190 / 64
0 3535 KRØDEREN 60.1330, 9.7844 178 / 193
0 3535 KRØDEREN 60.1463, 9.7241 180 / 42
0 3535 KRØDEREN 60.1632, 9.7175 185 / 35
0 3535 KRØDEREN 60.1482, 9.7327 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1324, 9.7824 178 / 194
0 3535 KRØDEREN 60.1451, 9.7221 180 / 49
0 3535 KRØDEREN 60.1567, 9.7420 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1325, 9.7804 178 / 195
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.7279 182 / 9
0 3535 KRØDEREN 60.1368, 9.7884 178 / 196
0 3535 KRØDEREN 60.1392, 9.7727 181 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.1539, 9.6575 196 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1370, 9.7884 178 / 197
0 3535 KRØDEREN 60.1409, 9.7689 181 / 39
0 3535 KRØDEREN 60.0987, 9.7619 177 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1349, 9.7837 178 / 200
0 3535 KRØDEREN 60.1418, 9.7695 181 / 43
0 3535 KRØDEREN 60.1243, 9.6452 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1477, 9.7711 181 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1492, 9.6857 191 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1351, 9.7835 178 / 201
0 3535 KRØDEREN 60.0757, 9.7624 176 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1408, 9.7714 181 / 42
0 3535 KRØDEREN 60.1356, 9.7839 178 / 202
0 3535 KRØDEREN 60.1307, 9.7377 179 / 47
0 3535 KRØDEREN 60.1422, 9.7693 181 / 40
0 3535 KRØDEREN 60.1447, 9.6472 196 / 65
0 3535 KRØDEREN 60.1373, 9.7888 178 / 203
0 3535 KRØDEREN 60.1444, 9.7673 181 / 35
0 3535 KRØDEREN 60.1442, 9.6473 196 / 66
0 3535 KRØDEREN 60.1042, 9.6804 179 / 46
0 3535 KRØDEREN 60.1354, 9.7839 178 / 205
0 3535 KRØDEREN 60.1506, 9.7585 182 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1440, 9.6478 196 / 67
0 3535 KRØDEREN 60.1188, 9.7576 176 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1350, 9.7843 178 / 206
0 3535 KRØDEREN 60.1512, 9.7422 181 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.1254, 9.6449 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1356, 9.7832 178 / 207
0 3535 KRØDEREN 60.1226, 9.7146 179 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.1322, 9.7801 178 / 208
0 3535 KRØDEREN 60.1221, 9.7158 179 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.1352, 9.7841 178 / 209
0 3535 KRØDEREN 60.1225, 9.7195 179 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.1677, 9.7344 184 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1267, 9.7814 178 / 213
0 3535 KRØDEREN 60.2226, 9.6997 224 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.1218, 9.7183 179 / 21
0 3535 KRØDEREN 60.1363, 9.7875 178 / 215
0 3535 KRØDEREN 60.1194, 9.7743 176 / 113
0 3535 KRØDEREN 60.1210, 9.7186 179 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.1271, 9.6441 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1142, 9.6445 192 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1374, 9.7878 178 / 216
0 3535 KRØDEREN 60.1217, 9.7201 179 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.1353, 9.7832 178 / 217
0 3535 KRØDEREN 60.1327, 9.7818 178 / 223
0 3535 KRØDEREN 60.1214, 9.7192 179 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.1022, 9.6826 179 / 42
0 3535 KRØDEREN 60.1310, 9.7803 178 / 218
0 3535 KRØDEREN 60.1210, 9.7210 179 / 30
0 3535 KRØDEREN 60.1329, 9.7813 178 / 225
0 3535 KRØDEREN 60.1214, 9.7211 179 / 31
0 3535 KRØDEREN 60.1554, 9.6576 196 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.0985, 9.7614 177 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1327, 9.7809 178 / 220
0 3535 KRØDEREN 60.1207, 9.7213 179 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1555, 9.6579 196 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.0986, 9.7620 177 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1328, 9.7831 178 / 221
0 3535 KRØDEREN 60.1359, 9.7833 178 / 229
0 3535 KRØDEREN 60.1203, 9.7213 179 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1474, 9.7127 189 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1402, 9.6957 190 / 67
0 3535 KRØDEREN 60.1192, 9.7797 176 / 188
0 3535 KRØDEREN 60.1051, 9.6708 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1219, 9.7157 179 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.1268, 9.7809 178 / 222
0 3535 KRØDEREN 60.1348, 9.7848 178 / 230
0 3535 KRØDEREN 60.1206, 9.7201 179 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.2089, 9.7334 223 / 65
0 3535 KRØDEREN 60.1366, 9.7875 178 / 231
0 3535 KRØDEREN 60.1193, 9.7424 176 / 88
0 3535 KRØDEREN 60.1229, 9.7658 176 / 75
0 3535 KRØDEREN 60.1378, 9.7743 182 / 38
0 3535 KRØDEREN 60.1220, 9.7819 176 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1285, 9.7835 178 / 236
0 3535 KRØDEREN 60.1178, 9.7753 176 / 61
0 3535 KRØDEREN 60.1002, 9.6816 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1262, 9.6455 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1299, 9.7787 178 / 237
0 3535 KRØDEREN 60.1173, 9.7796 176 / 84
0 3535 KRØDEREN 60.1181, 9.7869 176 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1401, 9.6604 189 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.2206, 9.7351 223 / 77
0 3535 KRØDEREN 60.1181, 9.7483 176 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1660, 9.7047 185 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1404, 9.6606 189 / 9
0 3535 KRØDEREN 60.1215, 9.7567 176 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1604, 9.7384 184 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.1477, 9.7732 182 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.1405, 9.6613 189 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.1210, 9.7825 176 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1318, 9.7827 178 / 241
0 3535 KRØDEREN 60.1611, 9.7349 184 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1303, 9.6963 182 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1409, 9.6603 189 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1245, 9.7846 178 / 59
0 3535 KRØDEREN 60.1024, 9.6774 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1614, 9.8141 181 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1596, 9.7356 184 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.1422, 9.7463 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1397, 9.6620 189 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1099, 9.6736 181 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1210, 9.7813 176 / 194
0 3535 KRØDEREN 60.1599, 9.7408 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1400, 9.6625 189 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1100, 9.6589 190 / 63
0 3535 KRØDEREN 60.1299, 9.7798 178 / 245
0 3535 KRØDEREN 60.1596, 9.7403 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1405, 9.6635 189 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.0762, 9.7625 176 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1376, 9.7896 178 / 247
0 3535 KRØDEREN 60.1564, 9.6803 194 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1592, 9.7410 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1400, 9.6630 189 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1219, 9.7468 176 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1376, 9.7902 178 / 248
0 3535 KRØDEREN 60.1575, 9.6761 194 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1590, 9.7395 180 / 35
0 3535 KRØDEREN 60.1453, 9.7284 181 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.1394, 9.6638 189 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1023, 9.6765 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1222, 9.7558 176 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1573, 9.6768 194 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1579, 9.7394 180 / 31
0 3535 KRØDEREN 60.1441, 9.7275 181 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1399, 9.6644 189 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1222, 9.7831 176 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1575, 9.6751 194 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1590, 9.7417 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1435, 9.7694 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1397, 9.6642 189 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.0908, 9.7938 175 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1202, 9.7597 176 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.1260, 9.7398 179 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.0757, 9.7615 176 / 87
0 3535 KRØDEREN 60.1585, 9.7432 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1237, 9.6682 190 / 71
0 3535 KRØDEREN 60.1018, 9.6763 179 / 43
0 3535 KRØDEREN 60.1156, 9.7891 176 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1288, 9.7406 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1323, 9.7364 180 / 9
0 3535 KRØDEREN 60.1582, 9.7418 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1431, 9.7696 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1236, 9.6689 190 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.1676, 9.7823 180 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1462, 9.7322 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1203, 9.7833 176 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1027, 9.6753 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1489, 9.6903 191 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1580, 9.7436 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1260, 9.7403 179 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1469, 9.7119 189 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.0784, 9.7574 176 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1041, 9.6808 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1484, 9.6937 190 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1576, 9.7433 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1337, 9.7742 178 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1183, 9.7848 176 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1022, 9.6819 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1325, 9.7780 178 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1571, 9.7432 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1289, 9.7807 178 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1238, 9.6443 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1104, 9.6569 190 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1203, 9.7479 176 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1072, 9.6715 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1505, 9.7565 182 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1568, 9.7431 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1270, 9.7388 179 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1350, 9.7753 182 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1570, 9.7410 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1236, 9.7853 178 / 204
0 3535 KRØDEREN 60.1464, 9.6470 196 / 55
0 3535 KRØDEREN 60.1214, 9.7422 176 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.1212, 9.7405 179 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1338, 9.7748 178 / 102
0 3535 KRØDEREN 60.1546, 9.7462 180 / 50
0 3535 KRØDEREN 60.1453, 9.7711 181 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1463, 9.6457 196 / 56
0 3535 KRØDEREN 60.0768, 9.7615 176 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.1209, 9.7406 179 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1297, 9.7781 178 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.1540, 9.7506 180 / 45
0 3535 KRØDEREN 60.1450, 9.7735 181 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1457, 9.6483 196 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.1461, 9.6448 196 / 57
0 3535 KRØDEREN 60.1206, 9.7427 176 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.1196, 9.7371 179 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1222, 9.7655 176 / 68
0 3535 KRØDEREN 60.1530, 9.7496 180 / 44
0 3535 KRØDEREN 60.1446, 9.6485 196 / 21
0 3535 KRØDEREN 60.1464, 9.6449 196 / 58
0 3535 KRØDEREN 60.2240, 9.7409 223 / 79
0 3535 KRØDEREN 60.1217, 9.7645 176 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.1203, 9.7391 179 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1519, 9.7511 180 / 40
0 3535 KRØDEREN 60.1259, 9.6468 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.6460 196 / 59
0 3535 KRØDEREN 60.1107, 9.6589 190 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1200, 9.7661 176 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1201, 9.7374 179 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1211, 9.7820 176 / 128
0 3535 KRØDEREN 60.1549, 9.7572 181 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.1458, 9.6463 196 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1469, 9.6467 196 / 60
0 3535 KRØDEREN 60.1478, 9.7377 181 / 78
0 3535 KRØDEREN 60.1222, 9.7824 176 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1212, 9.7400 179 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1218, 9.7812 176 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1537, 9.7584 181 / 37
0 3535 KRØDEREN 60.1250, 9.7864 178 / 260
0 3535 KRØDEREN 60.1451, 9.6465 196 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.6481 196 / 61
0 3535 KRØDEREN 60.1214, 9.7821 176 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.1205, 9.7385 179 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1243, 9.7919 178 / 106
0 3535 KRØDEREN 60.1540, 9.7595 181 / 36
0 3535 KRØDEREN 60.1469, 9.6488 196 / 62
0 3535 KRØDEREN 60.1214, 9.7816 176 / 30
0 3535 KRØDEREN 60.1198, 9.7366 179 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.2238, 9.7155 224 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.1238, 9.7825 178 / 261
0 3535 KRØDEREN 60.1442, 9.7341 181 / 55
0 3535 KRØDEREN 60.1449, 9.6460 196 / 63
0 3535 KRØDEREN 60.2240, 9.7413 223 / 80
0 3535 KRØDEREN 60.1217, 9.7822 176 / 31
0 3535 KRØDEREN 60.1193, 9.7365 179 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.1187, 9.7764 176 / 110
0 3535 KRØDEREN 60.2306, 9.6958 224 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1480, 9.6950 190 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1450, 9.6473 196 / 64
0 3535 KRØDEREN 60.1214, 9.7828 176 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.1217, 9.7190 179 / 38
0 3535 KRØDEREN 60.1652, 9.7361 184 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.2329, 9.6883 224 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1478, 9.7356 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1199, 9.7588 176 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.1213, 9.7193 179 / 39
0 3535 KRØDEREN 60.1557, 9.7437 180 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.2343, 9.6909 224 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1028, 9.6775 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1458, 9.7322 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1178, 9.7561 176 / 36
0 3535 KRØDEREN 60.0999, 9.6823 179 / 40
0 3535 KRØDEREN 60.2235, 9.7359 223 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.1472, 9.6949 190 / 41
0 3535 KRØDEREN 60.1177, 9.7568 176 / 37
0 3535 KRØDEREN 60.1405, 9.7458 181 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2229, 9.7356 223 / 45
0 3535 KRØDEREN 60.2237, 9.7390 223 / 71
0 3535 KRØDEREN 60.1221, 9.7646 176 / 38
0 3535 KRØDEREN 60.1402, 9.7428 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1256, 9.7826 178 / 39
0 3535 KRØDEREN 60.2223, 9.7356 223 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2228, 9.7387 223 / 72
0 3535 KRØDEREN 60.1192, 9.7592 176 / 40
0 3535 KRØDEREN 60.1533, 9.7529 180 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.2210, 9.7358 223 / 41
0 3535 KRØDEREN 60.1407, 9.7426 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1181, 9.7851 176 / 35
0 3535 KRØDEREN 60.1198, 9.7596 176 / 42
0 3535 KRØDEREN 60.1540, 9.7432 180 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.2204, 9.7362 223 / 30
0 3535 KRØDEREN 60.1201, 9.7473 176 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1033, 9.6779 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1195, 9.7575 176 / 43
0 3535 KRØDEREN 60.1440, 9.7256 180 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.2195, 9.7338 223 / 47
0 3535 KRØDEREN 60.1210, 9.7633 176 / 44
0 3535 KRØDEREN 60.1549, 9.7448 180 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.2183, 9.7352 223 / 39
0 3535 KRØDEREN 60.1187, 9.7786 176 / 195
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.7336 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1206, 9.7589 176 / 46
0 3535 KRØDEREN 60.1452, 9.7212 180 / 55
0 3535 KRØDEREN 60.0981, 9.8231 178 / 95
0 3535 KRØDEREN 60.2178, 9.7336 223 / 35
0 3535 KRØDEREN 60.1203, 9.7812 176 / 170
0 3535 KRØDEREN 60.1218, 9.7415 179 / 45
0 3535 KRØDEREN 60.1194, 9.7568 176 / 47
0 3535 KRØDEREN 60.1438, 9.7227 180 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.2181, 9.7360 223 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.1200, 9.7810 176 / 171
0 3535 KRØDEREN 60.1215, 9.7444 176 / 192
0 3535 KRØDEREN 60.1197, 9.7580 176 / 48
0 3535 KRØDEREN 60.1355, 9.7349 180 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.2305, 9.7129 225 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1197, 9.7807 176 / 172
0 3535 KRØDEREN 60.1226, 9.7663 176 / 82
0 3535 KRØDEREN 60.1371, 9.7363 180 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.2317, 9.7077 225 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1202, 9.7820 176 / 173
0 3535 KRØDEREN 60.1465, 9.6462 196 / 52
0 3535 KRØDEREN 60.1486, 9.7396 181 / 79
0 3535 KRØDEREN 60.1254, 9.6471 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1216, 9.7809 176 / 59
0 3535 KRØDEREN 60.1540, 9.7492 180 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.2359, 9.7039 224 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.1213, 9.7813 176 / 150
0 3535 KRØDEREN 60.1217, 9.7439 176 / 60
0 3535 KRØDEREN 60.1327, 9.7359 180 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.1480, 9.6933 190 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.2340, 9.7097 225 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.0748, 9.7619 176 / 63
0 3535 KRØDEREN 60.1576, 9.7409 180 / 30
0 3535 KRØDEREN 60.2322, 9.7134 225 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1474, 9.7397 181 / 77
0 3535 KRØDEREN 60.1175, 9.7871 176 / 70
0 3535 KRØDEREN 60.1544, 9.7473 180 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.2313, 9.7090 225 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1452, 9.6483 196 / 35
0 3535 KRØDEREN 60.1177, 9.7868 176 / 71
0 3535 KRØDEREN 60.1554, 9.7443 180 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.2289, 9.7375 223 / 38
0 3535 KRØDEREN 60.1178, 9.7864 176 / 72
0 3535 KRØDEREN 60.1583, 9.7377 180 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.2279, 9.7406 223 / 37
0 3535 KRØDEREN 60.1176, 9.7862 176 / 73
0 3535 KRØDEREN 60.1454, 9.7248 180 / 38
0 3535 KRØDEREN 60.1234, 9.7857 178 / 50
0 3535 KRØDEREN 60.2281, 9.7380 223 / 31
0 3535 KRØDEREN 60.1186, 9.7795 176 / 185
0 3535 KRØDEREN 60.1174, 9.7865 176 / 74
0 3535 KRØDEREN 60.1332, 9.7354 180 / 47
0 3535 KRØDEREN 60.2275, 9.7382 223 / 46
0 3535 KRØDEREN 60.1348, 9.7737 182 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.0983, 9.8108 178 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1177, 9.7858 176 / 76
0 3535 KRØDEREN 60.1447, 9.7222 180 / 51
0 3535 KRØDEREN 60.2257, 9.7408 223 / 42
0 3535 KRØDEREN 60.1031, 9.8016 178 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1438, 9.7693 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1178, 9.7854 176 / 77
0 3535 KRØDEREN 60.1535, 9.7514 180 / 52
0 3535 KRØDEREN 60.2247, 9.7390 223 / 48
0 3535 KRØDEREN 60.1219, 9.7617 176 / 159
0 3535 KRØDEREN 60.1021, 9.6774 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.0752, 9.7610 176 / 81
0 3535 KRØDEREN 60.1454, 9.7468 181 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2232, 9.7365 223 / 44
0 3535 KRØDEREN 60.1188, 9.7839 176 / 83
0 3535 KRØDEREN 60.1492, 9.7409 181 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1467, 9.7136 189 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1220, 9.7625 176 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.2261, 9.7385 223 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.1210, 9.7807 176 / 160
0 3535 KRØDEREN 60.0748, 9.7605 176 / 86
0 3535 KRØDEREN 60.1447, 9.7686 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1475, 9.7121 189 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.2265, 9.7407 223 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1208, 9.7820 176 / 89
0 3535 KRØDEREN 60.1433, 9.7686 181 / 61
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.7128 189 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1241, 9.7828 178 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.2261, 9.7401 223 / 43
0 3535 KRØDEREN 60.1210, 9.7423 176 / 90
0 3535 KRØDEREN 60.1394, 9.7715 181 / 68
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.7094 189 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.2256, 9.7390 223 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1207, 9.7603 176 / 91
0 3535 KRØDEREN 60.1439, 9.7278 181 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1469, 9.7105 189 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.2310, 9.7091 225 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.2228, 9.7373 223 / 50
0 3535 KRØDEREN 60.1557, 9.6844 191 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1501, 9.7365 181 / 70
0 3535 KRØDEREN 60.1206, 9.7597 176 / 92
0 3535 KRØDEREN 60.1456, 9.7282 181 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.1458, 9.7012 190 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2224, 9.7372 223 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.1553, 9.6845 191 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1460, 9.6502 196 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.1683, 9.7353 184 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1213, 9.7804 176 / 93
0 3535 KRØDEREN 60.1454, 9.7712 181 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1486, 9.7016 190 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.2025, 9.7368 223 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.1446, 9.6476 196 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.1181, 9.7572 176 / 94
0 3535 KRØDEREN 60.1535, 9.7597 181 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.1476, 9.6949 190 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.2124, 9.7147 223 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.1407, 9.7463 181 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1113, 9.6548 190 / 56
0 3535 KRØDEREN 60.1169, 9.7852 176 / 95
0 3535 KRØDEREN 60.1349, 9.6968 181 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1487, 9.7084 190 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.2097, 9.7323 223 / 51
0 3535 KRØDEREN 60.1386, 9.7428 180 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1188, 9.7586 176 / 96
0 3535 KRØDEREN 60.1342, 9.6988 181 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1402, 9.6977 190 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1375, 9.7417 180 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1205, 9.7785 176 / 97
0 3535 KRØDEREN 60.1525, 9.7551 181 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1471, 9.7051 190 / 44
0 3535 KRØDEREN 60.1472, 9.7081 190 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1218, 9.7566 176 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1171, 9.7564 176 / 98
0 3535 KRØDEREN 60.1448, 9.7162 181 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.7066 190 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1184, 9.7771 176 / 101
0 3535 KRØDEREN 60.1339, 9.6963 181 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1467, 9.7077 190 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1387, 9.6575 189 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1189, 9.7751 176 / 102
0 3535 KRØDEREN 60.1517, 9.7561 181 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.1376, 9.6946 190 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1144, 9.6667 190 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.1187, 9.7743 176 / 103
0 3535 KRØDEREN 60.1357, 9.6967 181 / 21
0 3535 KRØDEREN 60.1431, 9.6990 190 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1193, 9.7772 176 / 104
0 3535 KRØDEREN 60.1504, 9.7409 181 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1467, 9.6950 190 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1180, 9.7860 176 / 137
0 3535 KRØDEREN 60.1188, 9.7755 176 / 105
0 3535 KRØDEREN 60.1456, 9.7143 181 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.1465, 9.6962 190 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1234, 9.6673 190 / 70
0 3535 KRØDEREN 60.1443, 9.7172 181 / 73
0 3535 KRØDEREN 60.1194, 9.7778 176 / 106
0 3535 KRØDEREN 60.1446, 9.7399 181 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.6962 190 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.1177, 9.7571 176 / 37
0 3535 KRØDEREN 60.1459, 9.6490 196 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1196, 9.7747 176 / 107
0 3535 KRØDEREN 60.1436, 9.7356 181 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1474, 9.7075 190 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1451, 9.6452 196 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1135, 9.6876 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1977, 9.7294 186 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.1188, 9.7777 176 / 108
0 3535 KRØDEREN 60.1430, 9.7688 181 / 30
0 3535 KRØDEREN 60.1373, 9.6936 190 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.1454, 9.6456 196 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.1440, 9.6470 196 / 39
0 3535 KRØDEREN 60.1013, 9.6826 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1191, 9.7745 176 / 109
0 3535 KRØDEREN 60.1458, 9.7714 181 / 44
0 3535 KRØDEREN 60.1467, 9.7053 190 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1332, 9.7732 178 / 40
0 3535 KRØDEREN 60.1456, 9.6458 196 / 30
0 3535 KRØDEREN 60.1017, 9.6834 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1195, 9.7752 176 / 112
0 3535 KRØDEREN 60.1439, 9.7366 181 / 48
0 3535 KRØDEREN 60.1457, 9.6980 190 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.1192, 9.7749 176 / 114
0 3535 KRØDEREN 60.1444, 9.7332 181 / 50
0 3535 KRØDEREN 60.1478, 9.7067 190 / 46
0 3535 KRØDEREN 60.1740, 9.7788 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1007, 9.6826 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1191, 9.7755 176 / 115
0 3535 KRØDEREN 60.1449, 9.7342 181 / 51
0 3535 KRØDEREN 60.1183, 9.7425 177 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.1676, 9.7581 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1035, 9.6796 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1189, 9.7767 176 / 116
0 3535 KRØDEREN 60.1446, 9.7342 181 / 52
0 3535 KRØDEREN 60.1113, 9.6619 190 / 48
0 3535 KRØDEREN 60.2348, 9.7024 224 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1840, 9.8130 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1190, 9.7772 176 / 117
0 3535 KRØDEREN 60.1447, 9.7336 181 / 53
0 3535 KRØDEREN 60.1097, 9.6581 190 / 49
0 3535 KRØDEREN 60.1589, 9.7406 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1190, 9.7778 176 / 118
0 3535 KRØDEREN 60.1441, 9.7335 181 / 54
0 3535 KRØDEREN 60.1131, 9.6538 190 / 50
0 3535 KRØDEREN 60.1596, 9.7434 180 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1173, 9.8008 178 / 108
0 3535 KRØDEREN 60.1185, 9.7750 176 / 120
0 3535 KRØDEREN 60.1441, 9.7375 181 / 56
0 3535 KRØDEREN 60.1504, 9.6972 190 / 52
0 3535 KRØDEREN 60.1231, 9.6797 180 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1184, 9.7756 176 / 121
0 3535 KRØDEREN 60.1414, 9.7722 181 / 57
0 3535 KRØDEREN 60.1112, 9.6597 190 / 53
0 3535 KRØDEREN 60.1184, 9.7763 176 / 122
0 3535 KRØDEREN 60.1417, 9.7720 181 / 58
0 3535 KRØDEREN 60.1115, 9.6603 190 / 54
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.7341 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1185, 9.7777 176 / 123
0 3535 KRØDEREN 60.1442, 9.7381 181 / 60
0 3535 KRØDEREN 60.1116, 9.6578 190 / 55
0 3535 KRØDEREN 60.1195, 9.7766 176 / 124
0 3535 KRØDEREN 60.1107, 9.6557 190 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1195, 9.7773 176 / 126
0 3535 KRØDEREN 60.1452, 9.7151 181 / 64
0 3535 KRØDEREN 60.1107, 9.6544 190 / 57
0 3535 KRØDEREN 60.1570, 9.6802 194 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2169, 9.7345 223 / 74
0 3535 KRØDEREN 60.1196, 9.7779 176 / 127
0 3535 KRØDEREN 60.1112, 9.6559 190 / 58
0 3535 KRØDEREN 60.1199, 9.7819 176 / 176
0 3535 KRØDEREN 60.1206, 9.7617 176 / 135
0 3535 KRØDEREN 60.1426, 9.7465 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1132, 9.6527 190 / 59
0 3535 KRØDEREN 60.1426, 9.6551 195 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1202, 9.7586 176 / 136
0 3535 KRØDEREN 60.1306, 9.6964 182 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1114, 9.6585 190 / 60
0 3535 KRØDEREN 60.1180, 9.7857 176 / 137
0 3535 KRØDEREN 60.1345, 9.7751 182 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1504, 9.6881 191 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1199, 9.7772 176 / 138
0 3535 KRØDEREN 60.1526, 9.7587 182 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1494, 9.6867 191 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1111, 9.6582 190 / 62
0 3535 KRØDEREN 60.1553, 9.7470 180 / 58
0 3535 KRØDEREN 60.1199, 9.7760 176 / 144
0 3535 KRØDEREN 60.1464, 9.7283 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1495, 9.6923 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1197, 9.7816 176 / 186
0 3535 KRØDEREN 60.1199, 9.7756 176 / 145
0 3535 KRØDEREN 60.1454, 9.7684 182 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1370, 9.6870 191 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1265, 9.7816 178 / 290
0 3535 KRØDEREN 60.1518, 9.7416 181 / 76
0 3535 KRØDEREN 60.1201, 9.7754 176 / 146
0 3535 KRØDEREN 60.1353, 9.7760 182 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1356, 9.6837 191 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.1460, 9.7309 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1202, 9.7751 176 / 147
0 3535 KRØDEREN 60.1424, 9.7859 182 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.1560, 9.6851 191 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1206, 9.7807 176 / 148
0 3535 KRØDEREN 60.1444, 9.7300 182 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1478, 9.6924 191 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1189, 9.7787 176 / 180
0 3535 KRØDEREN 60.1208, 9.7812 176 / 149
0 3535 KRØDEREN 60.1392, 9.7321 182 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1370, 9.6884 191 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1247, 9.7496 177 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1405, 9.7842 182 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1520, 9.6824 191 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1553, 9.6665 194 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1513, 9.7408 181 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1244, 9.7472 177 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1510, 9.7563 182 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1507, 9.6830 191 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1526, 9.7580 182 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1246, 9.6390 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1316, 9.7778 178 / 279
0 3535 KRØDEREN 60.1183, 9.7406 177 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1348, 9.7737 182 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1534, 9.6830 191 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1180, 9.7412 177 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1345, 9.7746 182 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.1493, 9.6911 191 / 21
0 3535 KRØDEREN 60.1184, 9.7806 176 / 177
0 3535 KRØDEREN 60.1302, 9.7773 178 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1342, 9.7732 182 / 21
0 3535 KRØDEREN 60.1481, 9.6915 191 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.1193, 9.7805 176 / 178
0 3535 KRØDEREN 60.1286, 9.7809 178 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1479, 9.7725 182 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.1481, 9.6906 191 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1191, 9.7786 176 / 179
0 3535 KRØDEREN 60.1041, 9.8116 178 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1457, 9.7692 182 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1380, 9.6869 192 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.0999, 9.6834 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1466, 9.6468 196 / 53
0 3535 KRØDEREN 60.1558, 9.6796 194 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1326, 9.7751 178 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.1406, 9.7338 182 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.1396, 9.6882 193 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1063, 9.6704 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1295, 9.7773 178 / 9
0 3535 KRØDEREN 60.1351, 9.7741 182 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.1978, 9.7373 186 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1035, 9.6756 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1239, 9.7850 178 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.1347, 9.7742 182 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.1553, 9.6659 194 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1003, 9.6835 179 / 48
0 3535 KRØDEREN 60.1488, 9.7329 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1241, 9.7846 178 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1350, 9.7744 182 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1541, 9.6792 194 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1459, 9.6473 196 / 31
0 3535 KRØDEREN 60.1440, 9.7666 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1199, 9.7775 176 / 155
0 3535 KRØDEREN 60.1265, 9.7816 178 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1355, 9.7737 182 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1556, 9.6788 194 / 8
0 3535 KRØDEREN 60.1171, 9.7558 176 / 39
0 3535 KRØDEREN 60.1448, 9.7697 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1245, 9.7837 178 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1464, 9.7692 182 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.1449, 9.6527 195 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1343, 9.7739 182 / 30
0 3535 KRØDEREN 60.1435, 9.6548 195 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1250, 9.7833 178 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1364, 9.7745 182 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.1425, 9.6544 195 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.1449, 9.6487 196 / 36
0 3535 KRØDEREN 60.1252, 9.7834 178 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1362, 9.7739 182 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.1198, 9.7409 176 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1293, 9.7783 178 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1367, 9.7742 182 / 35
0 3535 KRØDEREN 60.1196, 9.7407 176 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1387, 9.7754 182 / 38
0 3535 KRØDEREN 60.1194, 9.7411 176 / 19
0 3535 KRØDEREN 60.1457, 9.7328 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1407, 9.7881 183 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1448, 9.7692 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1295, 9.7773 178 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.1680, 9.7355 184 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1538, 9.6601 196 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1606, 9.7351 184 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1321, 9.7775 178 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.1726, 9.7535 184 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1527, 9.6808 191 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1329, 9.7741 178 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1644, 9.7356 184 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1348, 9.6978 181 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1482, 9.7474 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1328, 9.7746 178 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.1634, 9.7349 184 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.2192, 9.7355 223 / 75
0 3535 KRØDEREN 60.1344, 9.7904 178 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.1632, 9.7352 184 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.1337, 9.6976 181 / 59
0 3535 KRØDEREN 60.1036, 9.6822 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1358, 9.7891 178 / 35
0 3535 KRØDEREN 60.1675, 9.7286 184 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1510, 9.6880 191 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1380, 9.7879 178 / 36
0 3535 KRØDEREN 60.1628, 9.7353 184 / 9
0 3535 KRØDEREN 60.1491, 9.6922 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1253, 9.7829 178 / 37
0 3535 KRØDEREN 60.1646, 9.7349 184 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1475, 9.6930 191 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1255, 9.7826 178 / 38
0 3535 KRØDEREN 60.1622, 9.7353 184 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1471, 9.7061 190 / 10
0 3535 KRØDEREN 60.1191, 9.7787 176 / 179
0 3535 KRØDEREN 60.1981, 9.7287 186 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1332, 9.7733 178 / 40
0 3535 KRØDEREN 60.1671, 9.7283 184 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1465, 9.7088 189 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1188, 9.7757 176 / 105
0 3535 KRØDEREN 60.1550, 9.7486 180 / 56
0 3535 KRØDEREN 60.1713, 9.7388 184 / 15
0 3535 KRØDEREN 60.1440, 9.7234 180 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.1658, 9.7318 184 / 26
0 3535 KRØDEREN 60.1637, 9.7191 185 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1219, 9.7558 176 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1259, 9.7822 178 / 44
0 3535 KRØDEREN 60.1690, 9.7328 185 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1244, 9.7484 177 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1461, 9.7694 182 / 31
0 3535 KRØDEREN 60.0756, 9.7578 177 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1250, 9.7494 177 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1194, 9.7788 176 / 164
0 3535 KRØDEREN 60.1266, 9.7821 178 / 47
0 3535 KRØDEREN 60.1214, 9.7475 176 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1194, 9.7789 176 / 164
0 3535 KRØDEREN 60.1023, 9.7427 176 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1344, 9.7831 178 / 51
0 3535 KRØDEREN 60.1692, 9.7346 185 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1555, 9.7419 180 / 41
0 3535 KRØDEREN 60.1217, 9.7827 176 / 80
0 3535 KRØDEREN 60.1251, 9.7837 178 / 52
0 3535 KRØDEREN 60.1248, 9.6443 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1194, 9.7590 176 / 42
0 3535 KRØDEREN 60.1661, 9.7060 185 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1265, 9.6468 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1108, 9.6570 190 / 72
0 3535 KRØDEREN 60.1682, 9.7297 185 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1105, 9.6563 190 / 68
0 3535 KRØDEREN 60.1532, 9.6884 191 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1656, 9.7047 185 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.1639, 9.7196 185 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1248, 9.6436 191 / 29
0 3535 KRØDEREN 60.1685, 9.7295 185 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.1641, 9.7359 184 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1209, 9.6310 191 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1696, 9.7324 185 / 27
0 3535 KRØDEREN 60.1623, 9.7353 184 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1234, 9.6257 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1278, 9.7814 178 / 60
0 3535 KRØDEREN 60.1554, 9.7454 180 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.1370, 9.6870 191 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1297, 9.7786 178 / 61
0 3535 KRØDEREN 60.1534, 9.7530 180 / 7
0 3535 KRØDEREN 60.1189, 9.7786 176 / 180
0 3535 KRØDEREN 60.1478, 9.7334 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2290, 9.7402 223 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2325, 9.7091 225 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1444, 9.7702 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.2131, 9.7340 223 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1221, 9.7196 179 / 36
0 3535 KRØDEREN 60.1232, 9.7864 178 / 69
0 3535 KRØDEREN 60.2105, 9.7324 223 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1455, 9.6467 196 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.1340, 9.7824 178 / 73
0 3535 KRØDEREN 60.1322, 9.7355 180 / 54
0 3535 KRØDEREN 60.1364, 9.6826 191 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.1460, 9.6452 196 / 51
0 3535 KRØDEREN 60.1458, 9.7244 180 / 46
0 3535 KRØDEREN 60.1356, 9.7348 180 / 25
0 3535 KRØDEREN 60.1365, 9.6863 191 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.1336, 9.6834 190 / 30
0 3535 KRØDEREN 60.1338, 9.6636 193 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1366, 9.7369 180 / 39
0 3535 KRØDEREN 60.1460, 9.7462 181 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1424, 9.6886 193 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1539, 9.7570 181 / 16
0 3535 KRØDEREN 60.1140, 9.6499 190 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2317, 9.7124 225 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1976, 9.7283 186 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.1007, 9.6819 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1972, 9.7277 186 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1198, 9.7765 176 / 158
0 3535 KRØDEREN 60.1431, 9.7662 181 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1047, 9.6761 179 / 44
0 3535 KRØDEREN 60.1672, 9.7282 184 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1454, 9.7207 180 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.2194, 9.7247 223 / 20
0 3535 KRØDEREN 60.1457, 9.6473 196 / 37
0 3535 KRØDEREN 60.1471, 9.7137 189 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1466, 9.7080 190 / 13
0 3535 KRØDEREN 60.1181, 9.7795 176 / 197
0 3535 KRØDEREN 60.1491, 9.6861 191 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1667, 9.7767 180 / 11
0 3535 KRØDEREN 60.1243, 9.7919 178 / 105
0 3535 KRØDEREN 60.1557, 9.6814 191 / 30
0 3535 KRØDEREN 60.1240, 9.7921 178 / 107
0 3535 KRØDEREN 60.2130, 9.7345 223 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1701, 9.8429 180 / 6
0 3535 KRØDEREN 60.2145, 9.7097 223 / 3
0 3535 KRØDEREN 60.1486, 9.7477 182 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1269, 9.7829 178 / 111
0 3535 KRØDEREN 60.2145, 9.7097 223 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.2263, 9.7379 223 / 67
0 3535 KRØDEREN 60.1197, 9.7752 176 / 125
0 3535 KRØDEREN 60.1243, 9.6440 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1108, 9.6585 190 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.0998, 9.8146 178 / 112
0 3535 KRØDEREN 60.2132, 9.7279 223 / 5
0 3535 KRØDEREN 60.1199, 9.7777 176 / 155
0 3535 KRØDEREN 60.1249, 9.6474 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.2092, 9.7389 223 / 12
0 3535 KRØDEREN 60.1656, 9.7034 185 / 34
0 3535 KRØDEREN 60.1380, 9.7750 182 / 42
0 3535 KRØDEREN 60.2018, 9.7449 223 / 17
0 3535 KRØDEREN 60.1575, 9.6775 194 / 9
0 3535 KRØDEREN 60.1471, 9.7008 190 / 24
0 3535 KRØDEREN 60.2076, 9.7339 223 / 23
0 3535 KRØDEREN 60.1028, 9.6827 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.2094, 9.7330 223 / 66
0 3535 KRØDEREN 60.1175, 9.7423 177 / 14
0 3535 KRØDEREN 60.1303, 9.7791 178 / 117
0 3535 KRØDEREN 60.2251, 9.7384 223 / 52
0 3535 KRØDEREN 60.1308, 9.7794 178 / 118
0 3535 KRØDEREN 60.2092, 9.7337 223 / 54
0 3535 KRØDEREN 60.1027, 9.6819 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1237, 9.6420 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.2111, 9.7264 223 / 55
0 3535 KRØDEREN 60.1034, 9.6826 179 / 2
0 3535 KRØDEREN 60.1438, 9.6474 196 / 38
0 3535 KRØDEREN 60.2204, 9.7330 223 / 56
0 3535 KRØDEREN 60.1443, 9.6462 196 / 40
0 3535 KRØDEREN 60.2202, 9.7348 223 / 57
0 3535 KRØDEREN 60.1246, 9.6419 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.2096, 9.7342 223 / 58
0 3535 KRØDEREN 60.1411, 9.7717 181 / 65
0 3535 KRØDEREN 60.1296, 9.6361 194 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.2261, 9.7414 223 / 81
0 3535 KRØDEREN 60.2199, 9.7337 223 / 59
0 3535 KRØDEREN 60.1201, 9.7760 176 / 156
0 3535 KRØDEREN 60.1187, 9.7804 176 / 161
0 3535 KRØDEREN 60.2100, 9.7310 223 / 60
0 3535 KRØDEREN 60.1201, 9.7767 176 / 157
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.7703 181 / 71
0 3535 KRØDEREN 60.2185, 9.7348 223 / 62
0 3535 KRØDEREN 60.1541, 9.6571 196 / 18
0 3535 KRØDEREN 60.1252, 9.6440 191 / 4
0 3535 KRØDEREN 60.1397, 9.7335 182 / 32
0 3535 KRØDEREN 60.2290, 9.7388 223 / 63
0 3535 KRØDEREN 60.1176, 9.7481 176 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1480, 9.7408 181 / 75
0 3535 KRØDEREN 60.2197, 9.7343 223 / 76
0 3535 KRØDEREN 60.1151, 9.7443 176 / 33
0 3535 KRØDEREN 60.2058, 9.7327 223 / 64
0 3535 KRØDEREN 60.1177, 9.7470 176 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1480, 9.7710 181 / 74
0 3535 KRØDEREN 60.1468, 9.6964 190 / 22
0 3535 KRØDEREN 60.2349, 9.7037 224 / 1
0 3535 KRØDEREN 60.1222, 9.7827 176 / 28
0 3535 KRØDEREN 60.2187, 9.7326 223 / 73
0 3536 NORESUND 60.1814, 9.6246 188 / 21
0 3536 NORESUND 60.1714, 9.6465 187 / 45
0 3536 NORESUND 60.1686, 9.5596 200 / 6
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5690 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2018, 9.5614 208 / 84
0 3536 NORESUND 60.2604, 9.6116 213 / 88
0 3536 NORESUND 60.1877, 9.6113 208 / 188
0 3536 NORESUND 60.1834, 9.6172 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2387, 9.6017 212 / 24
0 3536 NORESUND 60.1964, 9.5762 208 / 36
0 3536 NORESUND 60.1811, 9.6241 188 / 21
0 3536 NORESUND 60.1711, 9.6465 187 / 46
0 3536 NORESUND 60.1730, 9.5656 200 / 7
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5692 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2016, 9.5604 208 / 65
0 3536 NORESUND 60.2596, 9.6095 213 / 11
0 3536 NORESUND 60.2193, 9.5723 210 / 35
0 3536 NORESUND 60.1837, 9.6177 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2373, 9.6019 212 / 25
0 3536 NORESUND 60.1968, 9.5735 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1710, 9.6471 187 / 47
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5692 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1998, 9.5627 208 / 62
0 3536 NORESUND 60.2596, 9.6088 213 / 11
0 3536 NORESUND 60.1701, 9.6653 186 / 17
0 3536 NORESUND 60.1837, 9.6177 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2204, 9.5738 210 / 62
0 3536 NORESUND 60.2004, 9.5728 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2194, 9.5232 199 / 66
0 3536 NORESUND 60.1709, 9.6476 187 / 48
0 3536 NORESUND 60.1671, 9.5664 200 / 14
0 3536 NORESUND 60.2008, 9.5618 208 / 66
0 3536 NORESUND 60.2645, 9.5992 213 / 91
0 3536 NORESUND 60.2631, 9.6038 213 / 32
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5224 199 / 48
0 3536 NORESUND 60.1837, 9.6177 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.1987, 9.5728 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1839, 9.6319 188 / 184
0 3536 NORESUND 60.2532, 9.6290 213 / 51
0 3536 NORESUND 60.1707, 9.6479 187 / 49
0 3536 NORESUND 60.1679, 9.5667 200 / 15
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5628 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2012, 9.5615 208 / 89
0 3536 NORESUND 60.2633, 9.6010 213 / 33
0 3536 NORESUND 60.2202, 9.5192 199 / 49
0 3536 NORESUND 60.1837, 9.6177 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.1981, 9.5721 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2931, 9.4602 213 / 7
0 3536 NORESUND 60.1705, 9.6483 187 / 50
0 3536 NORESUND 60.1672, 9.5675 200 / 16
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5628 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2014, 9.5582 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2651, 9.6064 213 / 11
0 3536 NORESUND 60.2661, 9.5973 213 / 40
0 3536 NORESUND 60.1819, 9.5885 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1837, 9.6177 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2003, 9.5651 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1988, 9.5722 208 / 286
0 3536 NORESUND 60.1701, 9.6490 187 / 51
0 3536 NORESUND 60.1747, 9.5623 200 / 20
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5627 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2016, 9.5593 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2643, 9.6106 213 / 41
0 3536 NORESUND 60.2646, 9.5966 213 / 43
0 3536 NORESUND 60.2891, 9.6835 214 / 27
0 3536 NORESUND 60.1837, 9.6177 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.1999, 9.5656 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2202, 9.5707 209 / 16
0 3536 NORESUND 60.2002, 9.5980 207 / 5
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5210 199 / 64
0 3536 NORESUND 60.1704, 9.6477 187 / 52
0 3536 NORESUND 60.1680, 9.5650 200 / 31
0 3536 NORESUND 60.2449, 9.6118 212 / 67
0 3536 NORESUND 60.2004, 9.5613 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2635, 9.6107 213 / 38
0 3536 NORESUND 60.2645, 9.6004 213 / 47
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2018, 9.5714 208 / 155
0 3536 NORESUND 60.2263, 9.5207 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5712 210 / 81
0 3536 NORESUND 60.1703, 9.6469 187 / 53
0 3536 NORESUND 60.1706, 9.5673 200 / 34
0 3536 NORESUND 60.2632, 9.6091 213 / 37
0 3536 NORESUND 60.2640, 9.6089 213 / 26
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2265, 9.5210 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2117, 9.5523 208 / 205
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5575 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1702, 9.6477 187 / 54
0 3536 NORESUND 60.1747, 9.5612 200 / 35
0 3536 NORESUND 60.2637, 9.6046 213 / 25
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2265, 9.5209 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2215, 9.6330 222 / 4
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5574 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1706, 9.6472 187 / 55
0 3536 NORESUND 60.1569, 9.5642 201 / 1
0 3536 NORESUND 60.2624, 9.6771 218 / 8
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5638 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2265, 9.5210 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2207, 9.6335 222 / 6
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5572 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1707, 9.6467 187 / 56
0 3536 NORESUND 60.1811, 9.5026 204 / 2
0 3536 NORESUND 60.1329, 9.5894 197 / 9
0 3536 NORESUND 60.2611, 9.6765 218 / 14
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5640 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2265, 9.5208 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5575 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1721, 9.6359 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.1948, 9.5464 205 / 1
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.5177 199 / 40
0 3536 NORESUND 60.1372, 9.5924 197 / 1
0 3536 NORESUND 60.2605, 9.6670 218 / 25
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5642 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2266, 9.5211 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5574 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1972, 9.5754 208 / 258
0 3536 NORESUND 60.1709, 9.6408 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.1935, 9.5515 205 / 2
0 3536 NORESUND 60.2293, 9.5277 206 / 40
0 3536 NORESUND 60.1372, 9.6044 197 / 24
0 3536 NORESUND 60.2652, 9.6431 213 / 46
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5644 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2266, 9.5211 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5572 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1858, 9.6239 188 / 2
0 3536 NORESUND 60.1797, 9.6042 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1377, 9.6049 197 / 27
0 3536 NORESUND 60.2627, 9.6251 213 / 22
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5646 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2267, 9.5212 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5571 211 / 67
0 3536 NORESUND 60.1782, 9.6226 188 / 3
0 3536 NORESUND 60.1789, 9.5891 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1990, 9.5672 208 / 173
0 3536 NORESUND 60.1368, 9.6052 197 / 23
0 3536 NORESUND 60.2571, 9.6190 213 / 30
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5144 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5647 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2278, 9.5291 206 / 66
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5571 211 / 67
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5732 210 / 64
0 3536 NORESUND 60.1716, 9.6408 188 / 4
0 3536 NORESUND 60.1878, 9.5637 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1365, 9.5990 196 / 7
0 3536 NORESUND 60.2572, 9.5650 212 / 28
0 3536 NORESUND 60.2188, 9.5738 210 / 85
0 3536 NORESUND 60.2192, 9.5712 210 / 37
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2202, 9.5162 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5649 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2119, 9.5497 208 / 202
0 3536 NORESUND 60.1826, 9.6243 188 / 5
0 3536 NORESUND 60.1817, 9.6054 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.2191, 9.5266 200 / 36
0 3536 NORESUND 60.1502, 9.6143 197 / 21
0 3536 NORESUND 60.2561, 9.6163 212 / 55
0 3536 NORESUND 60.2118, 9.5502 208 / 203
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5710 210 / 36
0 3536 NORESUND 60.1704, 9.6465 187 / 58
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2478, 9.6121 212 / 65
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5649 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1748, 9.6315 188 / 134
0 3536 NORESUND 60.1854, 9.5562 206 / 3
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5275 200 / 37
0 3536 NORESUND 60.2512, 9.6151 212 / 35
0 3536 NORESUND 60.1603, 9.5732 201 / 3
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2000, 9.5728 208 / 283
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5648 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2561, 9.6212 213 / 52
0 3536 NORESUND 60.1782, 9.6344 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.1780, 9.6006 206 / 6
0 3536 NORESUND 60.2603, 9.6759 218 / 19
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5199 199 / 61
0 3536 NORESUND 60.2502, 9.6134 212 / 42
0 3536 NORESUND 60.2235, 9.6044 211 / 44
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5647 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1835, 9.6256 188 / 8
0 3536 NORESUND 60.1779, 9.6013 206 / 7
0 3536 NORESUND 60.2218, 9.5213 199 / 41
0 3536 NORESUND 60.2493, 9.6159 212 / 51
0 3536 NORESUND 60.2314, 9.6035 212 / 68
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2194, 9.5580 209 / 134
0 3536 NORESUND 60.1799, 9.6051 206 / 10
0 3536 NORESUND 60.2192, 9.5606 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2485, 9.6108 212 / 39
0 3536 NORESUND 60.2593, 9.6827 219 / 4
0 3536 NORESUND 60.1823, 9.5888 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1726, 9.6388 188 / 10
0 3536 NORESUND 60.1730, 9.6369 188 / 12
0 3536 NORESUND 60.1893, 9.5581 206 / 36
0 3536 NORESUND 60.2142, 9.5712 209 / 55
0 3536 NORESUND 60.2472, 9.6129 212 / 15
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5990 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2162, 9.6102 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1717, 9.6359 188 / 13
0 3536 NORESUND 60.1792, 9.5973 206 / 38
0 3536 NORESUND 60.1829, 9.5912 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2418, 9.6082 212 / 59
0 3536 NORESUND 60.1833, 9.6162 208 / 138
0 3536 NORESUND 60.2224, 9.5580 209 / 60
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5990 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1743, 9.6363 188 / 15
0 3536 NORESUND 60.1814, 9.5862 206 / 39
0 3536 NORESUND 60.1827, 9.5895 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2389, 9.6023 212 / 26
0 3536 NORESUND 60.2416, 9.6402 221 / 15
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5990 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1790, 9.6251 188 / 20
0 3536 NORESUND 60.1832, 9.6082 207 / 1
0 3536 NORESUND 60.1546, 9.6466 197 / 39
0 3536 NORESUND 60.1824, 9.5893 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2372, 9.6013 212 / 18
0 3536 NORESUND 60.2462, 9.6481 219 / 1
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5990 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1817, 9.6248 188 / 3
0 3536 NORESUND 60.1714, 9.6416 187 / 57
0 3536 NORESUND 60.1823, 9.5915 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2976, 9.6349 213 / 49
0 3536 NORESUND 60.2569, 9.6596 219 / 20
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5990 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2019, 9.5766 208 / 242
0 3536 NORESUND 60.2147, 9.5702 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1851, 9.6336 188 / 22
0 3536 NORESUND 60.2105, 9.6070 207 / 1
0 3536 NORESUND 60.2191, 9.5383 208 / 186
0 3536 NORESUND 60.2192, 9.5728 210 / 74
0 3536 NORESUND 60.1821, 9.5901 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2979, 9.6346 213 / 48
0 3536 NORESUND 60.2188, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5990 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2183, 9.5729 210 / 41
0 3536 NORESUND 60.2147, 9.5702 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1776, 9.6284 188 / 23
0 3536 NORESUND 60.2009, 9.6062 207 / 1
0 3536 NORESUND 60.2191, 9.5715 210 / 25
0 3536 NORESUND 60.2284, 9.5319 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.1819, 9.5908 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2989, 9.6489 213 / 1
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5990 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1821, 9.6376 187 / 5
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5731 210 / 41
0 3536 NORESUND 60.2146, 9.5701 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1774, 9.6304 188 / 24
0 3536 NORESUND 60.2004, 9.6000 207 / 2
0 3536 NORESUND 60.2228, 9.5614 209 / 137
0 3536 NORESUND 60.2017, 9.5728 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1817, 9.5899 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2811, 9.6700 213 / 1
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.5508 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5990 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1775, 9.6301 188 / 25
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5219 199 / 42
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5226 199 / 46
0 3536 NORESUND 60.1815, 9.5909 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5990 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1777, 9.6300 188 / 28
0 3536 NORESUND 60.1833, 9.6113 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5212 199 / 43
0 3536 NORESUND 60.1819, 9.5929 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2198, 9.5744 210 / 54
0 3536 NORESUND 60.1778, 9.6295 188 / 29
0 3536 NORESUND 60.2034, 9.6094 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5730 210 / 27
0 3536 NORESUND 60.1810, 9.5916 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2198, 9.5744 210 / 54
0 3536 NORESUND 60.1798, 9.6234 188 / 32
0 3536 NORESUND 60.1887, 9.6136 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5728 210 / 28
0 3536 NORESUND 60.1805, 9.5914 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1708, 9.6463 187 / 60
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1844, 9.6171 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2075, 9.5676 208 / 68
0 3536 NORESUND 60.1762, 9.6306 188 / 33
0 3536 NORESUND 60.1840, 9.6197 208 / 2
0 3536 NORESUND 60.1561, 9.6258 197 / 40
0 3536 NORESUND 60.1807, 9.5896 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.6281 221 / 7
0 3536 NORESUND 60.2282, 9.5230 203 / 7
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1902, 9.5507 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5685 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2161, 9.6018 209 / 4
0 3536 NORESUND 60.1771, 9.6305 188 / 34
0 3536 NORESUND 60.1831, 9.6179 208 / 3
0 3536 NORESUND 60.1803, 9.5900 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.6272 221 / 7
0 3536 NORESUND 60.2601, 9.6653 218 / 21
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1811, 9.6231 188 / 35
0 3536 NORESUND 60.1851, 9.6147 208 / 7
0 3536 NORESUND 60.1802, 9.5888 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2225, 9.6331 221 / 1
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1772, 9.6311 188 / 36
0 3536 NORESUND 60.1826, 9.6183 208 / 9
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5713 210 / 31
0 3536 NORESUND 60.1814, 9.5875 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2286, 9.6333 220 / 1
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2559, 9.6316 213 / 44
0 3536 NORESUND 60.1779, 9.6310 188 / 39
0 3536 NORESUND 60.2011, 9.6060 208 / 14
0 3536 NORESUND 60.1833, 9.6157 208 / 107
0 3536 NORESUND 60.2665, 9.6099 213 / 65
0 3536 NORESUND 60.2284, 9.6333 220 / 1
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2132, 9.5509 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1748, 9.5854 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.1765, 9.6301 188 / 42
0 3536 NORESUND 60.1853, 9.6130 208 / 15
0 3536 NORESUND 60.1833, 9.6146 208 / 108
0 3536 NORESUND 60.1811, 9.5846 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1579, 9.6264 197 / 42
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.5570 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1810, 9.6226 188 / 43
0 3536 NORESUND 60.1840, 9.6185 208 / 17
0 3536 NORESUND 60.1839, 9.6146 208 / 109
0 3536 NORESUND 60.1809, 9.5836 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5737 210 / 43
0 3536 NORESUND 60.1773, 9.6292 188 / 47
0 3536 NORESUND 60.1864, 9.6139 208 / 73
0 3536 NORESUND 60.1837, 9.6151 208 / 110
0 3536 NORESUND 60.2183, 9.6084 210 / 29
0 3536 NORESUND 60.1808, 9.5846 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2203, 9.5153 199 / 1
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5746 210 / 44
0 3536 NORESUND 60.2066, 9.5686 208 / 76
0 3536 NORESUND 60.1661, 9.5232 203 / 1
0 3536 NORESUND 60.1804, 9.5854 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2462, 9.6130 212 / 21
0 3536 NORESUND 60.1867, 9.5548 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5746 210 / 45
0 3536 NORESUND 60.2143, 9.5687 209 / 102
0 3536 NORESUND 60.1581, 9.6256 197 / 36
0 3536 NORESUND 60.1815, 9.6234 188 / 49
0 3536 NORESUND 60.1833, 9.6151 208 / 106
0 3536 NORESUND 60.2022, 9.6050 208 / 124
0 3536 NORESUND 60.2343, 9.6331 220 / 10
0 3536 NORESUND 60.1801, 9.5913 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2223, 9.6020 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2378, 9.6368 221 / 45
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.5743 210 / 46
0 3536 NORESUND 60.2145, 9.5694 209 / 104
0 3536 NORESUND 60.1801, 9.6193 188 / 50
0 3536 NORESUND 60.2104, 9.6058 208 / 132
0 3536 NORESUND 60.2045, 9.6076 207 / 3
0 3536 NORESUND 60.1804, 9.5870 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2197, 9.5628 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2203, 9.5753 210 / 47
0 3536 NORESUND 60.2290, 9.5281 206 / 57
0 3536 NORESUND 60.1792, 9.6315 188 / 51
0 3536 NORESUND 60.2017, 9.6073 208 / 142
0 3536 NORESUND 60.2118, 9.5704 208 / 146
0 3536 NORESUND 60.1802, 9.5865 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2151, 9.5937 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2201, 9.5751 210 / 48
0 3536 NORESUND 60.2139, 9.5683 209 / 103
0 3536 NORESUND 60.1456, 9.6160 196 / 2
0 3536 NORESUND 60.1799, 9.6188 188 / 53
0 3536 NORESUND 60.1878, 9.6120 208 / 143
0 3536 NORESUND 60.2116, 9.5711 208 / 11
0 3536 NORESUND 60.1792, 9.5897 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2159, 9.5945 209 / 151
0 3536 NORESUND 60.2197, 9.5750 210 / 49
0 3536 NORESUND 60.2237, 9.5630 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.1798, 9.6183 188 / 54
0 3536 NORESUND 60.1873, 9.6116 208 / 144
0 3536 NORESUND 60.2115, 9.5717 208 / 12
0 3536 NORESUND 60.1697, 9.6414 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.1774, 9.5903 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.6048 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1794, 9.6309 188 / 92
0 3536 NORESUND 60.2289, 9.6008 211 / 29
0 3536 NORESUND 60.2237, 9.5629 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5550 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5745 210 / 66
0 3536 NORESUND 60.1796, 9.6179 188 / 55
0 3536 NORESUND 60.2019, 9.6088 208 / 145
0 3536 NORESUND 60.2120, 9.5708 208 / 13
0 3536 NORESUND 60.1772, 9.5901 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5727 210 / 41
0 3536 NORESUND 60.2237, 9.5627 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2142, 9.5700 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.1782, 9.6313 188 / 66
0 3536 NORESUND 60.2036, 9.6079 208 / 147
0 3536 NORESUND 60.2710, 9.6595 213 / 10
0 3536 NORESUND 60.1767, 9.5898 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.1843, 9.6147 208 / 170
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5728 210 / 41
0 3536 NORESUND 60.2237, 9.5626 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2142, 9.5708 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.1815, 9.5922 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1781, 9.6308 188 / 67
0 3536 NORESUND 60.1739, 9.6368 188 / 76
0 3536 NORESUND 60.1910, 9.6087 208 / 148
0 3536 NORESUND 60.2499, 9.6130 212 / 40
0 3536 NORESUND 60.1772, 9.5874 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.1832, 9.6181 208 / 3
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5729 210 / 41
0 3536 NORESUND 60.2237, 9.5626 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2141, 9.5707 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2585, 9.6761 218 / 16
0 3536 NORESUND 60.2218, 9.5222 199 / 44
0 3536 NORESUND 60.2231, 9.5608 209 / 139
0 3536 NORESUND 60.1785, 9.6303 188 / 68
0 3536 NORESUND 60.1788, 9.6296 188 / 79
0 3536 NORESUND 60.2032, 9.6072 208 / 149
0 3536 NORESUND 60.1772, 9.5856 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5731 210 / 41
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5634 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2140, 9.5706 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2623, 9.6764 218 / 8
0 3536 NORESUND 60.2220, 9.5224 199 / 45
0 3536 NORESUND 60.1786, 9.6300 188 / 69
0 3536 NORESUND 60.1792, 9.6299 188 / 80
0 3536 NORESUND 60.2042, 9.6080 208 / 154
0 3536 NORESUND 60.1767, 9.5872 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5989 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2604, 9.6649 218 / 22
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5633 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2140, 9.5705 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2198, 9.5707 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1790, 9.6217 188 / 48
0 3536 NORESUND 60.1832, 9.6279 188 / 72
0 3536 NORESUND 60.1748, 9.6352 188 / 83
0 3536 NORESUND 60.1840, 9.6179 208 / 166
0 3536 NORESUND 60.2685, 9.6977 215 / 2
0 3536 NORESUND 60.1763, 9.5869 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5608 209 / 61
0 3536 NORESUND 60.2605, 9.6655 218 / 23
0 3536 NORESUND 60.2240, 9.5632 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2140, 9.5703 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2637, 9.5982 213 / 90
0 3536 NORESUND 60.2199, 9.5712 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1784, 9.6311 188 / 74
0 3536 NORESUND 60.1789, 9.6315 188 / 84
0 3536 NORESUND 60.2039, 9.5655 208 / 167
0 3536 NORESUND 60.1759, 9.5860 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.1796, 9.6043 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2207, 9.5602 209 / 62
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.5515 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2240, 9.5630 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2140, 9.5701 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2168, 9.5156 205 / 16
0 3536 NORESUND 60.2159, 9.6032 209 / 4
0 3536 NORESUND 60.2201, 9.5713 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1787, 9.6308 188 / 75
0 3536 NORESUND 60.1789, 9.6322 188 / 85
0 3536 NORESUND 60.1918, 9.6085 208 / 168
0 3536 NORESUND 60.2039, 9.5643 208 / 120
0 3536 NORESUND 60.1764, 9.5844 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.1794, 9.6039 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5993 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5518 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2240, 9.5630 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.5713 209 / 39
0 3536 NORESUND 60.2623, 9.6765 218 / 8
0 3536 NORESUND 60.1744, 9.6362 188 / 121
0 3536 NORESUND 60.1844, 9.6145 208 / 170
0 3536 NORESUND 60.1653, 9.6166 198 / 9
0 3536 NORESUND 60.1759, 9.5836 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2164, 9.5223 199 / 52
0 3536 NORESUND 60.2132, 9.5517 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1426, 9.6422 197 / 5
0 3536 NORESUND 60.2140, 9.5699 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2573, 9.6192 213 / 31
0 3536 NORESUND 60.1787, 9.6318 188 / 87
0 3536 NORESUND 60.2027, 9.5721 208 / 176
0 3536 NORESUND 60.2659, 9.6883 217 / 21
0 3536 NORESUND 60.1753, 9.5881 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.1888, 9.5533 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2138, 9.5696 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2267, 9.5222 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1659, 9.6161 198 / 7
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5153 205 / 15
0 3536 NORESUND 60.1845, 9.6345 188 / 88
0 3536 NORESUND 60.2078, 9.6078 208 / 177
0 3536 NORESUND 60.1747, 9.5870 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.1639, 9.6161 197 / 11
0 3536 NORESUND 60.2299, 9.5253 206 / 43
0 3536 NORESUND 60.2138, 9.5714 209 / 38
0 3536 NORESUND 60.1787, 9.6326 188 / 89
0 3536 NORESUND 60.1889, 9.6118 208 / 178
0 3536 NORESUND 60.1930, 9.6094 208 / 156
0 3536 NORESUND 60.2275, 9.5220 203 / 8
0 3536 NORESUND 60.2274, 9.5227 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2137, 9.5715 209 / 38
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5707 210 / 77
0 3536 NORESUND 60.2266, 9.5222 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1707, 9.6803 186 / 1
0 3536 NORESUND 60.1955, 9.6869 186 / 2
0 3536 NORESUND 60.1852, 9.6347 188 / 90
0 3536 NORESUND 60.1915, 9.6081 208 / 179
0 3536 NORESUND 60.1917, 9.6099 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1375, 9.5972 196 / 3
0 3536 NORESUND 60.2231, 9.5706 211 / 46
0 3536 NORESUND 60.2223, 9.5708 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2278, 9.5235 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2136, 9.5716 209 / 38
0 3536 NORESUND 60.2266, 9.5222 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2183, 9.5734 210 / 65
0 3536 NORESUND 60.1988, 9.5740 208 / 221
0 3536 NORESUND 60.2018, 9.5718 208 / 343
0 3536 NORESUND 60.2222, 9.6071 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.1796, 9.6307 188 / 91
0 3536 NORESUND 60.2059, 9.5706 208 / 180
0 3536 NORESUND 60.2031, 9.6091 208 / 152
0 3536 NORESUND 60.1905, 9.6106 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1317, 9.5856 197 / 6
0 3536 NORESUND 60.1667, 9.6166 198 / 39
0 3536 NORESUND 60.2142, 9.5707 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.5717 209 / 38
0 3536 NORESUND 60.2265, 9.5222 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1700, 9.6574 187 / 13
0 3536 NORESUND 60.1724, 9.6401 188 / 100
0 3536 NORESUND 60.1834, 9.6172 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.1821, 9.6235 188 / 46
0 3536 NORESUND 60.1557, 9.6526 196 / 2
0 3536 NORESUND 60.2195, 9.5725 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.5718 209 / 38
0 3536 NORESUND 60.2264, 9.5223 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1723, 9.6397 188 / 102
0 3536 NORESUND 60.2014, 9.6063 208 / 183
0 3536 NORESUND 60.1855, 9.5547 206 / 4
0 3536 NORESUND 60.1809, 9.6391 187 / 16
0 3536 NORESUND 60.1972, 9.5683 208 / 268
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5725 210 / 41
0 3536 NORESUND 60.2040, 9.6310 222 / 7
0 3536 NORESUND 60.2189, 9.5223 199 / 72
0 3536 NORESUND 60.2132, 9.5718 209 / 44
0 3536 NORESUND 60.2264, 9.5222 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1679, 9.6530 187 / 1
0 3536 NORESUND 60.1720, 9.6401 188 / 103
0 3536 NORESUND 60.2118, 9.5714 208 / 184
0 3536 NORESUND 60.1841, 9.6151 208 / 6
0 3536 NORESUND 60.1789, 9.6364 188 / 77
0 3536 NORESUND 60.2183, 9.5737 210 / 70
0 3536 NORESUND 60.2331, 9.5115 198 / 40
0 3536 NORESUND 60.2191, 9.5238 199 / 71
0 3536 NORESUND 60.2263, 9.5223 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1801, 9.6374 188 / 104
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.6063 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1817, 9.6226 188 / 18
0 3536 NORESUND 60.1731, 9.6380 188 / 27
0 3536 NORESUND 60.2632, 9.6108 213 / 78
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5206 199 / 73
0 3536 NORESUND 60.2263, 9.5223 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2584, 9.6774 218 / 15
0 3536 NORESUND 60.2003, 9.5749 208 / 246
0 3536 NORESUND 60.1809, 9.6295 188 / 106
0 3536 NORESUND 60.2224, 9.5613 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1840, 9.6361 187 / 19
0 3536 NORESUND 60.1656, 9.6141 198 / 29
0 3536 NORESUND 60.2014, 9.6277 222 / 23
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5706 210 / 80
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5640 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5202 199 / 74
0 3536 NORESUND 60.2262, 9.5226 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5598 209 / 112
0 3536 NORESUND 60.2136, 9.5691 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1846, 9.6163 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1790, 9.6172 188 / 48
0 3536 NORESUND 60.1790, 9.6273 188 / 107
0 3536 NORESUND 60.1836, 9.6369 187 / 14
0 3536 NORESUND 60.1689, 9.5652 200 / 19
0 3536 NORESUND 60.1654, 9.6148 198 / 41
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5641 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.5691 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1803, 9.6272 188 / 108
0 3536 NORESUND 60.2137, 9.5670 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1735, 9.6373 188 / 81
0 3536 NORESUND 60.1687, 9.5689 200 / 32
0 3536 NORESUND 60.1777, 9.6227 188 / 3
0 3536 NORESUND 60.2659, 9.6103 213 / 80
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5642 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2134, 9.5690 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1802, 9.6289 188 / 109
0 3536 NORESUND 60.1726, 9.6385 188 / 10
0 3536 NORESUND 60.1688, 9.5732 200 / 23
0 3536 NORESUND 60.1778, 9.6222 188 / 3
0 3536 NORESUND 60.1723, 9.5744 199 / 55
0 3536 NORESUND 60.2659, 9.6097 213 / 81
0 3536 NORESUND 60.2191, 9.5707 210 / 77
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5643 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.1797, 9.6233 188 / 32
0 3536 NORESUND 60.2913, 9.6897 2000 / 2
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5715 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2016, 9.5771 208 / 255
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5693 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1804, 9.6293 188 / 110
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5613 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1783, 9.6291 188 / 37
0 3536 NORESUND 60.1678, 9.5692 200 / 33
0 3536 NORESUND 60.1860, 9.6238 188 / 2
0 3536 NORESUND 60.2610, 9.6119 213 / 79
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5645 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2235, 9.5608 209 / 143
0 3536 NORESUND 60.1721, 9.6404 188 / 112
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5714 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5694 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1805, 9.6279 188 / 111
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5617 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1791, 9.6305 188 / 52
0 3536 NORESUND 60.1657, 9.5783 200 / 17
0 3536 NORESUND 60.1725, 9.6358 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2177, 9.5224 199 / 58
0 3536 NORESUND 60.2613, 9.6750 218 / 9
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5715 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2132, 9.5694 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1722, 9.6404 188 / 112
0 3536 NORESUND 60.2129, 9.5693 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1816, 9.6271 188 / 154
0 3536 NORESUND 60.1615, 9.5731 201 / 2
0 3536 NORESUND 60.1812, 9.6386 187 / 4
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5226 199 / 59
0 3536 NORESUND 60.1985, 9.5713 208 / 288
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5714 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5695 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1798, 9.6291 188 / 114
0 3536 NORESUND 60.2123, 9.5702 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1815, 9.6234 188 / 49
0 3536 NORESUND 60.1614, 9.5722 200 / 18
0 3536 NORESUND 60.2159, 9.5976 209 / 150
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5715 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5696 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5598 209 / 111
0 3536 NORESUND 60.1800, 9.6295 188 / 115
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5688 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2288, 9.5178 198 / 23
0 3536 NORESUND 60.1612, 9.5712 200 / 26
0 3536 NORESUND 60.2204, 9.5642 209 / 64
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5714 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2134, 9.5697 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1798, 9.6279 188 / 116
0 3536 NORESUND 60.2124, 9.5693 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1527, 9.6328 197 / 22
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5719 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2134, 9.5697 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1796, 9.6290 188 / 117
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5686 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1693, 9.5706 200 / 21
0 3536 NORESUND 60.1552, 9.6333 197 / 33
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5663 209 / 83
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5720 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1794, 9.6301 188 / 118
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5683 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1656, 9.6304 197 / 32
0 3536 NORESUND 60.1553, 9.6312 197 / 28
0 3536 NORESUND 60.2115, 9.6062 209 / 65
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5719 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1815, 9.6296 188 / 119
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5682 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1547, 9.6514 196 / 10
0 3536 NORESUND 60.1546, 9.6530 196 / 11
0 3536 NORESUND 60.2115, 9.6069 209 / 66
0 3536 NORESUND 60.2022, 9.5695 208 / 326
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5720 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1818, 9.6295 188 / 120
0 3536 NORESUND 60.1699, 9.6622 186 / 8
0 3536 NORESUND 60.1548, 9.6524 196 / 15
0 3536 NORESUND 60.2222, 9.5600 209 / 67
0 3536 NORESUND 60.1844, 9.6158 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.3022, 9.6458 213 / 86
0 3536 NORESUND 60.2761, 9.5525 213 / 13
0 3536 NORESUND 60.1823, 9.6296 188 / 122
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5588 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2198, 9.6388 222 / 21
0 3536 NORESUND 60.2220, 9.5588 209 / 81
0 3536 NORESUND 60.2204, 9.5641 209 / 64
0 3536 NORESUND 60.1795, 9.6284 188 / 123
0 3536 NORESUND 60.2195, 9.5640 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5599 209 / 76
0 3536 NORESUND 60.2223, 9.6061 211 / 10
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5641 209 / 64
0 3536 NORESUND 60.1820, 9.6306 188 / 124
0 3536 NORESUND 60.2183, 9.5692 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2119, 9.5733 209 / 14
0 3536 NORESUND 60.2192, 9.5652 209 / 70
0 3536 NORESUND 60.1810, 9.5862 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2207, 9.5640 209 / 64
0 3536 NORESUND 60.1721, 9.6366 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2199, 9.5276 199 / 8
0 3536 NORESUND 60.1813, 9.6297 188 / 125
0 3536 NORESUND 60.2597, 9.6723 218 / 17
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5648 209 / 68
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5645 209 / 64
0 3536 NORESUND 60.2261, 9.5226 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1826, 9.6304 188 / 126
0 3536 NORESUND 60.2147, 9.5777 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2160, 9.6044 209 / 9
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5644 209 / 64
0 3536 NORESUND 60.2262, 9.5225 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2646, 9.6843 219 / 15
0 3536 NORESUND 60.2272, 9.5319 206 / 63
0 3536 NORESUND 60.2143, 9.5709 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1817, 9.6290 188 / 127
0 3536 NORESUND 60.2292, 9.5277 206 / 40
0 3536 NORESUND 60.2232, 9.5702 211 / 4
0 3536 NORESUND 60.1830, 9.6344 188 / 177
0 3536 NORESUND 60.2204, 9.5644 209 / 64
0 3536 NORESUND 60.2262, 9.5223 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2144, 9.5708 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1813, 9.6306 188 / 128
0 3536 NORESUND 60.2223, 9.5630 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2233, 9.5706 211 / 12
0 3536 NORESUND 60.1831, 9.6337 188 / 178
0 3536 NORESUND 60.1588, 9.5312 202 / 1
0 3536 NORESUND 60.2237, 9.5638 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2203, 9.5644 209 / 64
0 3536 NORESUND 60.2262, 9.5224 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1827, 9.6351 188 / 9
0 3536 NORESUND 60.2145, 9.5707 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1816, 9.6309 188 / 129
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5629 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2231, 9.5710 211 / 31
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2598, 9.7426 217 / 1
0 3536 NORESUND 60.2237, 9.5635 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5223 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2146, 9.5706 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1818, 9.6302 188 / 131
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5632 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2229, 9.5706 211 / 27
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.5991 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2677, 9.7623 217 / 1
0 3536 NORESUND 60.2237, 9.5634 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.1886, 9.5492 206 / 28
0 3536 NORESUND 60.2264, 9.6272 220 / 22
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5223 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2268, 9.5214 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2147, 9.5705 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1798, 9.6284 188 / 132
0 3536 NORESUND 60.2168, 9.6024 209 / 4
0 3536 NORESUND 60.2226, 9.5706 211 / 26
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.6004 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2236, 9.5636 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5222 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2118, 9.5489 208 / 201
0 3536 NORESUND 60.2149, 9.5704 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1801, 9.6284 188 / 133
0 3536 NORESUND 60.2158, 9.5930 209 / 17
0 3536 NORESUND 60.2224, 9.5705 211 / 28
0 3536 NORESUND 60.2222, 9.6259 221 / 21
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5500 208 / 189
0 3536 NORESUND 60.2123, 9.5486 208 / 200
0 3536 NORESUND 60.2236, 9.5637 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2261, 9.5221 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2148, 9.5703 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1812, 9.6260 188 / 135
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5725 209 / 23
0 3536 NORESUND 60.2224, 9.5699 211 / 7
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1677, 9.6310 197 / 10
0 3536 NORESUND 60.2235, 9.5626 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.5208 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5221 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2032, 9.5562 208 / 224
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5636 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1809, 9.6261 188 / 136
0 3536 NORESUND 60.2136, 9.5692 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.2226, 9.5701 211 / 34
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5627 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.5209 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2262, 9.5217 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2032, 9.5557 208 / 225
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.6092 210 / 26
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5639 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1804, 9.6285 188 / 137
0 3536 NORESUND 60.2143, 9.5710 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2228, 9.5701 211 / 19
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5628 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5699 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.5207 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2035, 9.5557 208 / 226
0 3536 NORESUND 60.1994, 9.5724 208 / 348
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5640 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1833, 9.6296 188 / 138
0 3536 NORESUND 60.2156, 9.6036 209 / 29
0 3536 NORESUND 60.2232, 9.5730 211 / 38
0 3536 NORESUND 60.1688, 9.6509 187 / 1
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5629 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5698 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.5206 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2037, 9.5556 208 / 227
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5625 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5642 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1830, 9.6296 188 / 139
0 3536 NORESUND 60.2150, 9.5702 209 / 30
0 3536 NORESUND 60.2233, 9.5718 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.1686, 9.6509 187 / 1
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5630 210 / 88
0 3536 NORESUND 60.2125, 9.5696 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.5607 209 / 24
0 3536 NORESUND 60.2255, 9.5212 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2261, 9.5205 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2040, 9.5557 208 / 228
0 3536 NORESUND 60.1707, 9.5633 200 / 30
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5624 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5644 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1812, 9.6292 188 / 142
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.5706 209 / 36
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5725 210 / 17
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.5991 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2125, 9.5695 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5602 209 / 87
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5212 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2261, 9.5205 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2039, 9.5564 208 / 229
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5623 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1700, 9.6405 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5644 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1810, 9.6268 188 / 144
0 3536 NORESUND 60.2139, 9.5713 209 / 38
0 3536 NORESUND 60.2203, 9.5725 210 / 11
0 3536 NORESUND 60.1684, 9.6508 187 / 1
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.5991 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2290, 9.5254 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5614 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5212 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2036, 9.5564 208 / 230
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5622 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5643 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1814, 9.6280 188 / 145
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5612 209 / 40
0 3536 NORESUND 60.2257, 9.6053 211 / 33
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.5991 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2294, 9.5257 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5210 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2261, 9.5204 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2350, 9.5703 212 / 71
0 3536 NORESUND 60.2083, 9.5641 208 / 37
0 3536 NORESUND 60.2247, 9.5167 203 / 16
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5623 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5642 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1812, 9.6268 188 / 146
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.5594 209 / 41
0 3536 NORESUND 60.2289, 9.6017 211 / 11
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.5991 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1572, 9.5643 201 / 1
0 3536 NORESUND 60.2231, 9.5619 209 / 146
0 3536 NORESUND 60.2293, 9.5265 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5208 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2263, 9.5208 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2365, 9.5712 212 / 71
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5625 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5641 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1815, 9.6303 188 / 148
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5637 209 / 42
0 3536 NORESUND 60.2283, 9.6009 211 / 8
0 3536 NORESUND 60.2828, 9.6933 214 / 11
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.5991 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2154, 9.5940 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2294, 9.5250 206 / 41
0 3536 NORESUND 60.2627, 9.6773 219 / 54
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5209 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2263, 9.5208 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5625 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5630 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5640 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1816, 9.6260 188 / 149
0 3536 NORESUND 60.2281, 9.6012 211 / 13
0 3536 NORESUND 60.2831, 9.6973 214 / 12
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.5991 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1790, 9.6376 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5207 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2303, 9.5262 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5627 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1819, 9.6263 188 / 150
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5719 209 / 44
0 3536 NORESUND 60.2641, 9.6875 217 / 35
0 3536 NORESUND 60.2274, 9.6045 211 / 21
0 3536 NORESUND 60.2784, 9.6960 215 / 11
0 3536 NORESUND 60.2178, 9.5991 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5507 208 / 190
0 3536 NORESUND 60.1785, 9.6353 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.1793, 9.6375 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5207 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2369, 9.5753 212 / 4
0 3536 NORESUND 60.2606, 9.6819 219 / 4
0 3536 NORESUND 60.1705, 9.5603 200 / 29
0 3536 NORESUND 60.2204, 9.5574 207 / 10
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5628 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2021, 9.5720 208 / 342
0 3536 NORESUND 60.1820, 9.6267 188 / 151
0 3536 NORESUND 60.2196, 9.5715 209 / 45
0 3536 NORESUND 60.2902, 9.6906 214 / 18
0 3536 NORESUND 60.2299, 9.6022 211 / 17
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5512 208 / 191
0 3536 NORESUND 60.1782, 9.6356 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2111, 9.5515 208 / 212
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5205 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2607, 9.6824 219 / 4
0 3536 NORESUND 60.1853, 9.6160 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5577 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5629 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1821, 9.6271 188 / 152
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5677 209 / 46
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.6089 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2124, 9.5517 208 / 192
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5628 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2259, 9.5205 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.5576 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2742, 9.5955 213 / 11
0 3536 NORESUND 60.1815, 9.6266 188 / 153
0 3536 NORESUND 60.1712, 9.6425 187 / 3
0 3536 NORESUND 60.2302, 9.6045 211 / 30
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2120, 9.5524 208 / 193
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5627 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1986, 9.5718 208 / 287
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.5575 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1814, 9.6273 188 / 155
0 3536 NORESUND 60.2183, 9.5599 209 / 48
0 3536 NORESUND 60.2057, 9.5733 208 / 80
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5626 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1811, 9.6277 188 / 156
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.6062 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.2306, 9.6048 211 / 32
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2271, 9.5200 203 / 9
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5625 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1907, 9.5514 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1812, 9.6283 188 / 157
0 3536 NORESUND 60.2215, 9.6014 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.2358, 9.6011 212 / 50
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1739, 9.6368 188 / 76
0 3536 NORESUND 60.1785, 9.6367 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5624 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1901, 9.5539 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1817, 9.6279 188 / 158
0 3536 NORESUND 60.2207, 9.5980 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.2346, 9.6015 212 / 49
0 3536 NORESUND 60.1840, 9.6163 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5624 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1893, 9.5532 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1819, 9.6276 188 / 159
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5680 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.2348, 9.6016 212 / 45
0 3536 NORESUND 60.1840, 9.6163 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5986 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5625 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5576 207 / 7
0 3536 NORESUND 60.1828, 9.6303 188 / 160
0 3536 NORESUND 60.2202, 9.5990 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.2350, 9.6030 212 / 60
0 3536 NORESUND 60.1842, 9.6165 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5626 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5576 207 / 7
0 3536 NORESUND 60.1815, 9.6291 188 / 161
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5854 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.2351, 9.6011 212 / 23
0 3536 NORESUND 60.1842, 9.6165 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5628 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1720, 9.6722 186 / 2
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.6307 221 / 46
0 3536 NORESUND 60.1823, 9.6304 188 / 162
0 3536 NORESUND 60.2199, 9.5978 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.2355, 9.6012 212 / 46
0 3536 NORESUND 60.1840, 9.6169 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2175, 9.5994 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5629 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2284, 9.5268 206 / 59
0 3536 NORESUND 60.1719, 9.6722 186 / 2
0 3536 NORESUND 60.1832, 9.6302 188 / 163
0 3536 NORESUND 60.2362, 9.6324 221 / 24
0 3536 NORESUND 60.1840, 9.6169 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2112, 9.5727 208 / 5
0 3536 NORESUND 60.2673, 9.6055 213 / 11
0 3536 NORESUND 60.1718, 9.6720 186 / 2
0 3536 NORESUND 60.1826, 9.6295 188 / 164
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5718 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1856, 9.6117 208 / 136
0 3536 NORESUND 60.2360, 9.6310 221 / 34
0 3536 NORESUND 60.1839, 9.6167 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2555, 9.6230 213 / 84
0 3536 NORESUND 60.1815, 9.6313 188 / 165
0 3536 NORESUND 60.2215, 9.6061 210 / 5
0 3536 NORESUND 60.1771, 9.6306 188 / 41
0 3536 NORESUND 60.2365, 9.6343 221 / 39
0 3536 NORESUND 60.1839, 9.6167 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2558, 9.6226 213 / 50
0 3536 NORESUND 60.1988, 9.5711 208 / 289
0 3536 NORESUND 60.2013, 9.5745 208 / 280
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5712 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.1801, 9.6275 188 / 166
0 3536 NORESUND 60.2184, 9.5719 210 / 13
0 3536 NORESUND 60.2480, 9.6105 212 / 29
0 3536 NORESUND 60.2362, 9.6346 221 / 36
0 3536 NORESUND 60.1839, 9.6167 208 / 182
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5714 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.1821, 9.6296 188 / 167
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5720 210 / 14
0 3536 NORESUND 60.2614, 9.6751 218 / 9
0 3536 NORESUND 60.2360, 9.6348 221 / 35
0 3536 NORESUND 60.2359, 9.6382 221 / 14
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5687 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2130, 9.5714 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.1766, 9.6320 188 / 169
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5721 210 / 15
0 3536 NORESUND 60.2362, 9.6352 221 / 31
0 3536 NORESUND 60.2357, 9.6384 221 / 14
0 3536 NORESUND 60.2189, 9.5685 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2696, 9.6948 215 / 38
0 3536 NORESUND 60.1995, 9.5745 208 / 249
0 3536 NORESUND 60.1903, 9.5580 206 / 23
0 3536 NORESUND 60.2129, 9.5712 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.1770, 9.6315 188 / 170
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5987 210 / 18
0 3536 NORESUND 60.2358, 9.6353 221 / 3
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5684 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2261, 9.5216 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2129, 9.5710 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.1710, 9.6372 188 / 171
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.6078 210 / 19
0 3536 NORESUND 60.1766, 9.6312 188 / 82
0 3536 NORESUND 60.2323, 9.6283 220 / 9
0 3536 NORESUND 60.2342, 9.6336 220 / 10
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2629, 9.6955 217 / 64
0 3536 NORESUND 60.2010, 9.5743 208 / 281
0 3536 NORESUND 60.2262, 9.5216 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2288, 9.5259 206 / 42
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5708 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.1710, 9.6362 188 / 172
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5999 210 / 20
0 3536 NORESUND 60.1781, 9.6294 188 / 30
0 3536 NORESUND 60.2321, 9.6298 220 / 13
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2263, 9.5215 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5707 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5638 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1855, 9.6307 188 / 173
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5999 210 / 22
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5670 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2317, 9.6351 220 / 20
0 3536 NORESUND 60.2372, 9.6338 221 / 32
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2263, 9.5214 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5705 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5637 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2192, 9.6082 210 / 23
0 3536 NORESUND 60.2314, 9.6343 220 / 14
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2263, 9.5215 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2249, 9.5164 203 / 18
0 3536 NORESUND 60.2193, 9.5223 199 / 67
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5705 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5636 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2195, 9.6081 210 / 24
0 3536 NORESUND 60.1809, 9.6214 188 / 105
0 3536 NORESUND 60.2264, 9.6247 220 / 17
0 3536 NORESUND 60.1777, 9.6284 188 / 23
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5558 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2266, 9.5218 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5701 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2181, 9.5219 199 / 63
0 3536 NORESUND 60.2221, 9.6024 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.6244 220 / 15
0 3536 NORESUND 60.2413, 9.6403 221 / 15
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2673, 9.5961 213 / 11
0 3536 NORESUND 60.2266, 9.5217 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2227, 9.6070 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2605, 9.6085 213 / 29
0 3536 NORESUND 60.2255, 9.6242 220 / 11
0 3536 NORESUND 60.1686, 9.5605 200 / 6
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2266, 9.5217 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2259, 9.6258 220 / 18
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5997 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2265, 9.5216 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2240, 9.6031 211 / 2
0 3536 NORESUND 60.2609, 9.6867 219 / 50
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.6273 220 / 16
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5600 209 / 106
0 3536 NORESUND 60.2265, 9.5216 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.6006 211 / 5
0 3536 NORESUND 60.2002, 9.5639 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2226, 9.6249 221 / 30
0 3536 NORESUND 60.1433, 9.5668 197 / 11
0 3536 NORESUND 60.2236, 9.5307 206 / 65
0 3536 NORESUND 60.2120, 9.5484 208 / 196
0 3536 NORESUND 60.2282, 9.6016 211 / 6
0 3536 NORESUND 60.2026, 9.5743 208 / 95
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.6334 222 / 10
0 3536 NORESUND 60.2245, 9.5175 203 / 10
0 3536 NORESUND 60.2003, 9.5760 208 / 220
0 3536 NORESUND 60.1384, 9.5807 197 / 1
0 3536 NORESUND 60.2223, 9.6059 211 / 10
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5177 203 / 2
0 3536 NORESUND 60.2163, 9.6343 222 / 11
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5166 203 / 6
0 3536 NORESUND 60.2663, 9.6083 213 / 71
0 3536 NORESUND 60.2292, 9.5993 211 / 16
0 3536 NORESUND 60.2000, 9.5641 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2267, 9.6479 221 / 26
0 3536 NORESUND 60.2248, 9.5174 203 / 11
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5575 211 / 67
0 3536 NORESUND 60.2312, 9.6039 212 / 72
0 3536 NORESUND 60.2302, 9.5994 211 / 18
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.6477 221 / 6
0 3536 NORESUND 60.2250, 9.5172 203 / 12
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5561 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2524, 9.6215 213 / 59
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.6036 211 / 20
0 3536 NORESUND 60.1974, 9.5746 208 / 33
0 3536 NORESUND 60.2198, 9.5724 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1814, 9.6244 188 / 21
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.5168 203 / 13
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5560 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2252, 9.6039 211 / 22
0 3536 NORESUND 60.1659, 9.6148 198 / 12
0 3536 NORESUND 60.2196, 9.5704 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.1811, 9.6242 188 / 21
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5676 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2203, 9.5587 209 / 84
0 3536 NORESUND 60.2221, 9.6091 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2274, 9.6015 211 / 36
0 3536 NORESUND 60.2624, 9.6870 219 / 46
0 3536 NORESUND 60.2201, 9.5639 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1810, 9.6270 188 / 144
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2297, 9.5259 206 / 44
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5559 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2555, 9.6315 213 / 39
0 3536 NORESUND 60.2237, 9.6044 211 / 40
0 3536 NORESUND 60.2151, 9.5677 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2197, 9.5644 209 / 119
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5676 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2061, 9.5731 208 / 20
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5205 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5558 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2550, 9.6314 213 / 20
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.6046 211 / 41
0 3536 NORESUND 60.2219, 9.5581 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2800, 9.6944 214 / 24
0 3536 NORESUND 60.2189, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5992 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2005, 9.5714 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2175, 9.5617 209 / 88
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5204 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5561 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2485, 9.6133 212 / 1
0 3536 NORESUND 60.2222, 9.5632 210 / 10
0 3536 NORESUND 60.2193, 9.5645 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2742, 9.6952 215 / 28
0 3536 NORESUND 60.2188, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2189, 9.5595 209 / 71
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5203 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5560 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.6095 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5594 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2441, 9.6054 212 / 3
0 3536 NORESUND 60.2622, 9.6882 219 / 43
0 3536 NORESUND 60.2189, 9.5643 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2726, 9.6946 215 / 32
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2188, 9.5624 209 / 123
0 3536 NORESUND 60.2201, 9.5604 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2113, 9.5544 208 / 171
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5203 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5559 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2433, 9.6044 212 / 4
0 3536 NORESUND 60.2014, 9.5712 208 / 113
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5640 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2699, 9.6930 215 / 18
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5627 209 / 124
0 3536 NORESUND 60.2183, 9.5629 209 / 152
0 3536 NORESUND 60.2254, 9.5205 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5558 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2183, 9.6060 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.2323, 9.6007 212 / 6
0 3536 NORESUND 60.2049, 9.5704 208 / 28
0 3536 NORESUND 60.2188, 9.5653 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2693, 9.6914 217 / 22
0 3536 NORESUND 60.2201, 9.6357 222 / 6
0 3536 NORESUND 60.2188, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5631 209 / 125
0 3536 NORESUND 60.2115, 9.5495 208 / 209
0 3536 NORESUND 60.2255, 9.5205 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2363, 9.6020 212 / 7
0 3536 NORESUND 60.2042, 9.5645 208 / 125
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5652 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2656, 9.6876 217 / 44
0 3536 NORESUND 60.2188, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2189, 9.5630 209 / 126
0 3536 NORESUND 60.1998, 9.5734 208 / 251
0 3536 NORESUND 60.2254, 9.5204 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2378, 9.6029 212 / 14
0 3536 NORESUND 60.2131, 9.5698 209 / 36
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5636 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2647, 9.6847 219 / 15
0 3536 NORESUND 60.2629, 9.6836 219 / 3
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1806, 9.6244 188 / 168
0 3536 NORESUND 60.2191, 9.5629 209 / 127
0 3536 NORESUND 60.2001, 9.5737 208 / 250
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5632 209 / 115
0 3536 NORESUND 60.2272, 9.5281 206 / 60
0 3536 NORESUND 60.2254, 9.5202 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1877, 9.6119 208 / 143
0 3536 NORESUND 60.2642, 9.6889 217 / 62
0 3536 NORESUND 60.2468, 9.6105 212 / 16
0 3536 NORESUND 60.2131, 9.5700 209 / 36
0 3536 NORESUND 60.2173, 9.5643 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2638, 9.6823 219 / 19
0 3536 NORESUND 60.2639, 9.6856 219 / 14
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5571 207 / 8
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1806, 9.6244 188 / 168
0 3536 NORESUND 60.2192, 9.5626 209 / 128
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5569 207 / 6
0 3536 NORESUND 60.2570, 9.6315 213 / 23
0 3536 NORESUND 60.2254, 9.5203 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2114, 9.5513 208 / 206
0 3536 NORESUND 60.2510, 9.6107 212 / 17
0 3536 NORESUND 60.2132, 9.5701 209 / 36
0 3536 NORESUND 60.2156, 9.5667 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2636, 9.6817 219 / 18
0 3536 NORESUND 60.2188, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1806, 9.6244 188 / 168
0 3536 NORESUND 60.2268, 9.5215 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.5209 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5218 199 / 76
0 3536 NORESUND 60.2112, 9.5504 208 / 207
0 3536 NORESUND 60.2198, 9.5637 209 / 120
0 3536 NORESUND 60.2460, 9.6128 212 / 21
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5702 209 / 36
0 3536 NORESUND 60.2063, 9.5708 208 / 69
0 3536 NORESUND 60.2634, 9.6811 219 / 17
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1806, 9.6244 188 / 168
0 3536 NORESUND 60.2268, 9.5215 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2463, 9.6093 212 / 31
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5703 209 / 36
0 3536 NORESUND 60.2063, 9.5718 208 / 42
0 3536 NORESUND 60.2632, 9.6807 219 / 21
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5676 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1806, 9.6244 188 / 168
0 3536 NORESUND 60.1967, 9.5695 208 / 267
0 3536 NORESUND 60.2270, 9.5217 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2107, 9.5506 208 / 214
0 3536 NORESUND 60.1699, 9.6629 186 / 9
0 3536 NORESUND 60.2019, 9.5761 208 / 243
0 3536 NORESUND 60.2354, 9.6017 212 / 34
0 3536 NORESUND 60.2137, 9.5711 209 / 39
0 3536 NORESUND 60.2062, 9.5732 208 / 20
0 3536 NORESUND 60.2630, 9.6803 219 / 22
0 3536 NORESUND 60.1763, 9.5582 199 / 5
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1806, 9.6244 188 / 168
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5233 199 / 70
0 3536 NORESUND 60.2270, 9.5216 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2509, 9.6146 212 / 37
0 3536 NORESUND 60.2130, 9.5717 209 / 44
0 3536 NORESUND 60.2059, 9.5723 208 / 112
0 3536 NORESUND 60.2620, 9.6778 219 / 6
0 3536 NORESUND 60.1759, 9.5651 199 / 8
0 3536 NORESUND 60.2227, 9.5609 209 / 138
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1805, 9.6249 188 / 168
0 3536 NORESUND 60.1960, 9.5758 208 / 262
0 3536 NORESUND 60.2270, 9.5217 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2072, 9.5658 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2367, 9.6013 212 / 47
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5716 209 / 39
0 3536 NORESUND 60.2009, 9.5732 208 / 46
0 3536 NORESUND 60.2600, 9.6829 219 / 33
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1805, 9.6249 188 / 168
0 3536 NORESUND 60.2268, 9.5220 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2382, 9.6050 212 / 61
0 3536 NORESUND 60.2134, 9.5715 209 / 39
0 3536 NORESUND 60.2052, 9.5731 208 / 55
0 3536 NORESUND 60.2604, 9.6866 219 / 38
0 3536 NORESUND 60.1832, 9.6074 207 / 1
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5722 210 / 50
0 3536 NORESUND 60.1965, 9.5708 208 / 266
0 3536 NORESUND 60.2268, 9.5221 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2003, 9.5767 208 / 195
0 3536 NORESUND 60.2311, 9.5998 212 / 64
0 3536 NORESUND 60.2134, 9.5704 209 / 36
0 3536 NORESUND 60.2050, 9.5717 208 / 39
0 3536 NORESUND 60.2605, 9.6872 219 / 42
0 3536 NORESUND 60.1830, 9.6073 207 / 1
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5675 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2287, 9.5281 206 / 45
0 3536 NORESUND 60.2002, 9.5748 208 / 247
0 3536 NORESUND 60.2268, 9.5220 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2314, 9.5999 212 / 66
0 3536 NORESUND 60.2007, 9.5606 208 / 82
0 3536 NORESUND 60.2046, 9.5739 208 / 54
0 3536 NORESUND 60.2605, 9.6877 219 / 35
0 3536 NORESUND 60.2098, 9.6086 207 / 1
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5678 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2647, 9.6400 213 / 1
0 3536 NORESUND 60.3024, 9.6453 213 / 1
0 3536 NORESUND 60.2285, 9.5314 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.2043, 9.5731 208 / 85
0 3536 NORESUND 60.2606, 9.6892 219 / 26
0 3536 NORESUND 60.1814, 9.6057 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5676 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1793, 9.6383 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2614, 9.6247 213 / 11
0 3536 NORESUND 60.2332, 9.5027 205 / 5
0 3536 NORESUND 60.2056, 9.5693 208 / 94
0 3536 NORESUND 60.2604, 9.6915 219 / 47
0 3536 NORESUND 60.1768, 9.6032 199 / 6
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5678 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2225, 9.6075 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2650, 9.5982 213 / 11
0 3536 NORESUND 60.2060, 9.5666 208 / 98
0 3536 NORESUND 60.2608, 9.6909 219 / 36
0 3536 NORESUND 60.1753, 9.6049 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5676 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2207, 9.5752 210 / 52
0 3536 NORESUND 60.1969, 9.5725 208 / 128
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5547 211 / 48
0 3536 NORESUND 60.2983, 9.6322 213 / 18
0 3536 NORESUND 60.1715, 9.6129 198 / 1
0 3536 NORESUND 60.2054, 9.5663 208 / 101
0 3536 NORESUND 60.2611, 9.6909 219 / 49
0 3536 NORESUND 60.1751, 9.6028 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5678 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.5738 210 / 51
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.5548 211 / 35
0 3536 NORESUND 60.2603, 9.6359 213 / 24
0 3536 NORESUND 60.2324, 9.5140 198 / 1
0 3536 NORESUND 60.2050, 9.5676 208 / 103
0 3536 NORESUND 60.2618, 9.6881 219 / 25
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5676 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2120, 9.6092 209 / 73
0 3536 NORESUND 60.2986, 9.6313 213 / 1
0 3536 NORESUND 60.2177, 9.5623 209 / 113
0 3536 NORESUND 60.2582, 9.6225 213 / 35
0 3536 NORESUND 60.2305, 9.5157 198 / 26
0 3536 NORESUND 60.2044, 9.5653 208 / 121
0 3536 NORESUND 60.2619, 9.6876 219 / 44
0 3536 NORESUND 60.1845, 9.6359 187 / 6
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5679 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2112, 9.6061 209 / 85
0 3536 NORESUND 60.2251, 9.6242 221 / 7
0 3536 NORESUND 60.2589, 9.6239 213 / 36
0 3536 NORESUND 60.2295, 9.5182 198 / 24
0 3536 NORESUND 60.2034, 9.5642 208 / 135
0 3536 NORESUND 60.2621, 9.6872 219 / 41
0 3536 NORESUND 60.1738, 9.6369 188 / 76
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5681 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2115, 9.6057 209 / 86
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5588 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2636, 9.6073 213 / 53
0 3536 NORESUND 60.2277, 9.5172 198 / 25
0 3536 NORESUND 60.2034, 9.5650 208 / 133
0 3536 NORESUND 60.2626, 9.6877 219 / 45
0 3536 NORESUND 60.1779, 9.6280 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5679 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2273, 9.5301 206 / 61
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5704 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5707 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.1701, 9.5432 200 / 1
0 3536 NORESUND 60.2598, 9.6100 213 / 54
0 3536 NORESUND 60.2031, 9.5656 208 / 159
0 3536 NORESUND 60.2625, 9.6864 219 / 39
0 3536 NORESUND 60.1785, 9.6323 188 / 99
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5681 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2043, 9.6074 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1305, 9.5829 196 / 17
0 3536 NORESUND 60.2288, 9.5303 206 / 62
0 3536 NORESUND 60.2129, 9.5705 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5706 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2572, 9.6160 213 / 55
0 3536 NORESUND 60.2243, 9.5118 205 / 4
0 3536 NORESUND 60.2037, 9.5662 208 / 164
0 3536 NORESUND 60.2630, 9.6874 219 / 32
0 3536 NORESUND 60.1683, 9.6175 198 / 4
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5679 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2225, 9.5628 209 / 90
0 3536 NORESUND 60.2130, 9.5706 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2132, 9.5705 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2231, 9.5154 203 / 5
0 3536 NORESUND 60.2034, 9.5668 208 / 137
0 3536 NORESUND 60.2630, 9.6865 219 / 31
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5680 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1790, 9.6306 188 / 179
0 3536 NORESUND 60.2106, 9.5514 208 / 215
0 3536 NORESUND 60.2131, 9.5708 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2130, 9.5703 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2522, 9.6235 213 / 57
0 3536 NORESUND 60.2302, 9.5209 198 / 22
0 3536 NORESUND 60.2041, 9.5687 208 / 131
0 3536 NORESUND 60.2629, 9.6852 219 / 23
0 3536 NORESUND 60.1710, 9.5679 200 / 3
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5680 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2227, 9.5694 211 / 5
0 3536 NORESUND 60.2131, 9.5711 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2130, 9.5702 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2525, 9.6244 213 / 58
0 3536 NORESUND 60.2294, 9.5213 198 / 1
0 3536 NORESUND 60.2036, 9.5705 208 / 161
0 3536 NORESUND 60.2633, 9.6869 219 / 24
0 3536 NORESUND 60.2194, 9.5689 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2661, 9.6903 217 / 60
0 3536 NORESUND 60.2132, 9.5712 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2129, 9.5700 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2523, 9.6216 213 / 59
0 3536 NORESUND 60.2277, 9.5241 206 / 5
0 3536 NORESUND 60.2031, 9.5694 208 / 140
0 3536 NORESUND 60.2639, 9.6868 217 / 17
0 3536 NORESUND 60.1680, 9.6323 197 / 10
0 3536 NORESUND 60.2194, 9.5687 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5632 209 / 116
0 3536 NORESUND 60.2131, 9.5714 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2129, 9.5694 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2667, 9.6086 213 / 60
0 3536 NORESUND 60.2276, 9.5254 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.2026, 9.5692 208 / 129
0 3536 NORESUND 60.2648, 9.6887 217 / 41
0 3536 NORESUND 60.1550, 9.6409 197 / 5
0 3536 NORESUND 60.2194, 9.5684 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5719 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2133, 9.5712 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2129, 9.5695 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1957, 9.5757 208 / 263
0 3536 NORESUND 60.2669, 9.6094 213 / 61
0 3536 NORESUND 60.2295, 9.5316 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.2022, 9.5690 208 / 119
0 3536 NORESUND 60.2641, 9.6934 217 / 57
0 3536 NORESUND 60.1595, 9.6308 197 / 1
0 3536 NORESUND 60.2195, 9.5681 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5211 199 / 47
0 3536 NORESUND 60.2117, 9.5509 208 / 204
0 3536 NORESUND 60.1686, 9.5616 200 / 1
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5720 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2134, 9.5711 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2130, 9.5696 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1956, 9.5741 208 / 261
0 3536 NORESUND 60.2564, 9.6317 213 / 62
0 3536 NORESUND 60.2290, 9.5318 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.2032, 9.5715 208 / 50
0 3536 NORESUND 60.2643, 9.6929 217 / 55
0 3536 NORESUND 60.1788, 9.6357 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.1596, 9.6310 197 / 1
0 3536 NORESUND 60.2195, 9.5676 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1997, 9.5746 208 / 248
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5719 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1914, 9.6102 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2134, 9.5708 209 / 34
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5687 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2884, 9.6619 213 / 63
0 3536 NORESUND 60.2285, 9.5306 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.2029, 9.5715 208 / 47
0 3536 NORESUND 60.2645, 9.6909 217 / 54
0 3536 NORESUND 60.1547, 9.6310 197 / 1
0 3536 NORESUND 60.2195, 9.5674 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5521 208 / 197
0 3536 NORESUND 60.2228, 9.5720 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5720 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1696, 9.6508 187 / 27
0 3536 NORESUND 60.2616, 9.6345 213 / 64
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5310 206 / 64
0 3536 NORESUND 60.2026, 9.5709 208 / 27
0 3536 NORESUND 60.2647, 9.6915 217 / 45
0 3536 NORESUND 60.2233, 9.5620 209 / 148
0 3536 NORESUND 60.2230, 9.5723 211 / 2
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5719 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1701, 9.6511 187 / 31
0 3536 NORESUND 60.2865, 9.6887 214 / 1
0 3536 NORESUND 60.2276, 9.5305 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.2020, 9.5707 208 / 49
0 3536 NORESUND 60.2650, 9.6922 217 / 52
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5721 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2906, 9.6842 214 / 2
0 3536 NORESUND 60.1917, 9.5517 206 / 20
0 3536 NORESUND 60.2022, 9.5717 208 / 115
0 3536 NORESUND 60.2650, 9.6910 217 / 51
0 3536 NORESUND 60.1706, 9.6802 186 / 1
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5719 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2856, 9.6916 214 / 3
0 3536 NORESUND 60.1895, 9.5499 206 / 29
0 3536 NORESUND 60.2030, 9.5721 208 / 114
0 3536 NORESUND 60.2655, 9.6921 217 / 30
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5720 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2827, 9.6971 214 / 12
0 3536 NORESUND 60.1891, 9.5506 206 / 16
0 3536 NORESUND 60.2031, 9.5743 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2655, 9.6917 217 / 40
0 3536 NORESUND 60.1719, 9.6726 186 / 2
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5560 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1985, 9.5738 208 / 238
0 3536 NORESUND 60.2101, 9.5509 208 / 217
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5719 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2901, 9.6843 214 / 26
0 3536 NORESUND 60.1888, 9.5502 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2032, 9.5753 208 / 56
0 3536 NORESUND 60.2666, 9.6933 217 / 49
0 3536 NORESUND 60.1699, 9.6472 187 / 2
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5559 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5630 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5720 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5580 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2620, 9.6071 213 / 11
0 3536 NORESUND 60.2852, 9.6955 214 / 36
0 3536 NORESUND 60.1891, 9.5485 206 / 22
0 3536 NORESUND 60.2024, 9.5764 208 / 44
0 3536 NORESUND 60.2666, 9.6926 217 / 50
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.6033 211 / 2
0 3536 NORESUND 60.2171, 9.5999 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5558 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5631 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5624 209 / 107
0 3536 NORESUND 60.2193, 9.5729 210 / 73
0 3536 NORESUND 60.2848, 9.6956 214 / 37
0 3536 NORESUND 60.1885, 9.5481 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2023, 9.5750 208 / 38
0 3536 NORESUND 60.2736, 9.6983 215 / 30
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.6000 211 / 5
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5511 208 / 105
0 3536 NORESUND 60.2018, 9.5737 208 / 58
0 3536 NORESUND 60.2738, 9.6964 215 / 36
0 3536 NORESUND 60.2268, 9.6005 211 / 5
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2180, 9.5622 209 / 108
0 3536 NORESUND 60.2702, 9.6959 215 / 1
0 3536 NORESUND 60.1921, 9.5535 206 / 13
0 3536 NORESUND 60.2016, 9.5747 208 / 57
0 3536 NORESUND 60.2740, 9.6972 215 / 33
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.6006 211 / 5
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5622 209 / 109
0 3536 NORESUND 60.2762, 9.6973 215 / 4
0 3536 NORESUND 60.1915, 9.5575 206 / 32
0 3536 NORESUND 60.2013, 9.5737 208 / 75
0 3536 NORESUND 60.2743, 9.6963 215 / 26
0 3536 NORESUND 60.2327, 9.6334 220 / 4
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2026, 9.5700 208 / 325
0 3536 NORESUND 60.2181, 9.5625 209 / 110
0 3536 NORESUND 60.1556, 9.6531 196 / 2
0 3536 NORESUND 60.2751, 9.6981 215 / 16
0 3536 NORESUND 60.1910, 9.5550 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2009, 9.5667 208 / 31
0 3536 NORESUND 60.2743, 9.6967 215 / 35
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.6296 221 / 12
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1374, 9.5955 196 / 3
0 3536 NORESUND 60.2779, 9.6960 215 / 37
0 3536 NORESUND 60.1908, 9.5565 206 / 34
0 3536 NORESUND 60.2007, 9.5692 208 / 48
0 3536 NORESUND 60.2744, 9.6977 215 / 34
0 3536 NORESUND 60.2204, 9.6447 222 / 2
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1547, 9.6500 196 / 8
0 3536 NORESUND 60.2672, 9.6912 217 / 15
0 3536 NORESUND 60.1913, 9.5570 206 / 33
0 3536 NORESUND 60.2004, 9.5707 208 / 59
0 3536 NORESUND 60.2747, 9.6963 215 / 27
0 3536 NORESUND 60.2202, 9.6450 222 / 2
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1888, 9.6033 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5576 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2633, 9.6970 217 / 16
0 3536 NORESUND 60.1906, 9.5550 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2000, 9.5712 208 / 18
0 3536 NORESUND 60.2744, 9.6988 215 / 29
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.6462 222 / 15
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2259, 9.5219 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1891, 9.6077 208 / 165
0 3536 NORESUND 60.2212, 9.5719 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2661, 9.6889 217 / 18
0 3536 NORESUND 60.1905, 9.5540 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1697, 9.5699 200 / 27
0 3536 NORESUND 60.1991, 9.5725 208 / 96
0 3536 NORESUND 60.2822, 9.6965 214 / 11
0 3536 NORESUND 60.2433, 9.6049 212 / 4
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5716 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5219 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2006, 9.5750 208 / 245
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5574 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.5720 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2299, 9.5993 211 / 69
0 3536 NORESUND 60.1591, 9.6309 197 / 1
0 3536 NORESUND 60.2636, 9.6980 217 / 19
0 3536 NORESUND 60.1902, 9.5532 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1993, 9.5716 208 / 74
0 3536 NORESUND 60.2886, 9.6853 214 / 28
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5715 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2255, 9.5216 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5573 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1560, 9.6391 197 / 4
0 3536 NORESUND 60.2643, 9.6865 217 / 24
0 3536 NORESUND 60.1901, 9.5554 206 / 24
0 3536 NORESUND 60.1996, 9.5704 208 / 23
0 3536 NORESUND 60.2892, 9.6828 214 / 35
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5716 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2255, 9.5217 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5577 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2285, 9.5298 206 / 58
0 3536 NORESUND 60.2272, 9.5321 206 / 63
0 3536 NORESUND 60.1551, 9.6433 197 / 5
0 3536 NORESUND 60.2651, 9.6902 217 / 27
0 3536 NORESUND 60.1901, 9.5565 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1999, 9.5685 208 / 126
0 3536 NORESUND 60.2899, 9.6821 214 / 29
0 3536 NORESUND 60.2121, 9.5695 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5216 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5576 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1318, 9.5861 197 / 6
0 3536 NORESUND 60.2655, 9.6910 217 / 33
0 3536 NORESUND 60.1902, 9.5573 206 / 26
0 3536 NORESUND 60.1994, 9.5687 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2913, 9.6866 214 / 25
0 3536 NORESUND 60.1773, 9.5863 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5714 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2121, 9.5698 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2257, 9.5216 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5574 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1534, 9.6347 197 / 7
0 3536 NORESUND 60.2659, 9.6899 217 / 37
0 3536 NORESUND 60.1812, 9.5890 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1989, 9.5698 208 / 53
0 3536 NORESUND 60.2170, 9.6068 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5716 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2124, 9.5691 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1755, 9.6308 188 / 6
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5216 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5573 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2195, 9.5730 210 / 86
0 3536 NORESUND 60.2038, 9.5571 208 / 231
0 3536 NORESUND 60.1961, 9.5740 208 / 260
0 3536 NORESUND 60.1376, 9.6006 197 / 8
0 3536 NORESUND 60.2654, 9.6899 217 / 59
0 3536 NORESUND 60.1884, 9.5526 206 / 31
0 3536 NORESUND 60.1991, 9.5681 208 / 88
0 3536 NORESUND 60.1700, 9.6612 186 / 18
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.5714 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2124, 9.5689 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1502, 9.6257 197 / 4
0 3536 NORESUND 60.2254, 9.5213 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5568 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2036, 9.5571 208 / 232
0 3536 NORESUND 60.2189, 9.5727 210 / 72
0 3536 NORESUND 60.1658, 9.6295 197 / 10
0 3536 NORESUND 60.2604, 9.6718 218 / 1
0 3536 NORESUND 60.1894, 9.5547 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1993, 9.5665 208 / 61
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5715 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2125, 9.5691 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2254, 9.5211 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5646 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5567 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2038, 9.5578 208 / 233
0 3536 NORESUND 60.1643, 9.6156 197 / 11
0 3536 NORESUND 60.2602, 9.6738 218 / 2
0 3536 NORESUND 60.1890, 9.5554 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1992, 9.5656 208 / 102
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5577 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5714 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5692 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2254, 9.5212 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5644 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2036, 9.5582 208 / 234
0 3536 NORESUND 60.1568, 9.6280 197 / 12
0 3536 NORESUND 60.2586, 9.6792 218 / 3
0 3536 NORESUND 60.1887, 9.5583 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1985, 9.5705 208 / 60
0 3536 NORESUND 60.2199, 9.5686 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5566 209 / 97
0 3536 NORESUND 60.2114, 9.5500 208 / 208
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5694 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5643 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2035, 9.5588 208 / 235
0 3536 NORESUND 60.1555, 9.6330 197 / 13
0 3536 NORESUND 60.2616, 9.6746 218 / 5
0 3536 NORESUND 60.1946, 9.5469 205 / 1
0 3536 NORESUND 60.1884, 9.5582 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1982, 9.5708 208 / 51
0 3536 NORESUND 60.2199, 9.5686 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5572 209 / 96
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5695 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5642 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2034, 9.5593 208 / 236
0 3536 NORESUND 60.1309, 9.5890 197 / 14
0 3536 NORESUND 60.2598, 9.6666 218 / 6
0 3536 NORESUND 60.1883, 9.5534 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1978, 9.5699 208 / 24
0 3536 NORESUND 60.2199, 9.5686 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2233, 9.5579 209 / 95
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5479 208 / 223
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5696 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5641 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2038, 9.5594 208 / 237
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5716 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1546, 9.6488 197 / 16
0 3536 NORESUND 60.2616, 9.6768 218 / 18
0 3536 NORESUND 60.1875, 9.5586 206 / 21
0 3536 NORESUND 60.1978, 9.5690 208 / 25
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.5675 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2236, 9.5553 209 / 99
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5697 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5628 209 / 117
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5640 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5715 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.2232, 9.5697 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.1644, 9.6225 197 / 17
0 3536 NORESUND 60.2521, 9.6504 219 / 1
0 3536 NORESUND 60.1875, 9.5577 206 / 25
0 3536 NORESUND 60.1974, 9.5719 208 / 40
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.5675 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2234, 9.5560 209 / 98
0 3536 NORESUND 60.1679, 9.6533 187 / 1
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5638 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5716 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1634, 9.6240 197 / 19
0 3536 NORESUND 60.2555, 9.6512 219 / 1
0 3536 NORESUND 60.1878, 9.5522 206 / 8
0 3536 NORESUND 60.1975, 9.5728 208 / 43
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.5675 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2227, 9.5590 209 / 94
0 3536 NORESUND 60.1680, 9.6535 187 / 1
0 3536 NORESUND 60.1910, 9.6101 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5716 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1631, 9.6246 197 / 20
0 3536 NORESUND 60.2609, 9.6893 219 / 2
0 3536 NORESUND 60.1873, 9.5536 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1980, 9.5736 208 / 67
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.5675 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2240, 9.5588 209 / 92
0 3536 NORESUND 60.1680, 9.6539 187 / 1
0 3536 NORESUND 60.2109, 9.5503 208 / 213
0 3536 NORESUND 60.2175, 9.5624 209 / 118
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5745 210 / 63
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5527 208 / 198
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5716 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1580, 9.6254 197 / 25
0 3536 NORESUND 60.2632, 9.6837 219 / 40
0 3536 NORESUND 60.1977, 9.5748 208 / 93
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5680 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2236, 9.5593 209 / 91
0 3536 NORESUND 60.1820, 9.6370 187 / 5
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5717 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1552, 9.6322 197 / 29
0 3536 NORESUND 60.2599, 9.6644 219 / 11
0 3536 NORESUND 60.1870, 9.5559 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2010, 9.5777 208 / 45
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5680 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2225, 9.5596 209 / 93
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5716 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1576, 9.6258 197 / 30
0 3536 NORESUND 60.2615, 9.6902 219 / 13
0 3536 NORESUND 60.1873, 9.5568 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2009, 9.5761 208 / 35
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5680 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2177, 9.5628 209 / 114
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5717 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1572, 9.6257 197 / 31
0 3536 NORESUND 60.2641, 9.6849 219 / 14
0 3536 NORESUND 60.1846, 9.5570 206 / 30
0 3536 NORESUND 60.2005, 9.5770 208 / 72
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5680 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2261, 9.5547 211 / 47
0 3536 NORESUND 60.1565, 9.6257 197 / 34
0 3536 NORESUND 60.2626, 9.6825 219 / 48
0 3536 NORESUND 60.1839, 9.5576 206 / 17
0 3536 NORESUND 60.1997, 9.5756 208 / 81
0 3536 NORESUND 60.1778, 9.5544 199 / 19
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5680 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5158 203 / 14
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5601 209 / 19
0 3536 NORESUND 60.2204, 9.5717 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1629, 9.6253 197 / 37
0 3536 NORESUND 60.2610, 9.6782 219 / 51
0 3536 NORESUND 60.1829, 9.5578 206 / 27
0 3536 NORESUND 60.1996, 9.5767 208 / 83
0 3536 NORESUND 60.2007, 9.5677 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5680 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1799, 9.6258 188 / 180
0 3536 NORESUND 60.1796, 9.6380 188 / 1
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5577 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2204, 9.5717 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1336, 9.5862 197 / 38
0 3536 NORESUND 60.2290, 9.6331 220 / 1
0 3536 NORESUND 60.1811, 9.5520 199 / 24
0 3536 NORESUND 60.1993, 9.5755 208 / 86
0 3536 NORESUND 60.1997, 9.5727 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5682 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2669, 9.5968 213 / 82
0 3536 NORESUND 60.2030, 9.5612 208 / 157
0 3536 NORESUND 60.1947, 9.5748 208 / 265
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.5576 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2204, 9.5717 210 / 4
0 3536 NORESUND 60.1730, 9.6087 198 / 2
0 3536 NORESUND 60.2329, 9.6338 220 / 4
0 3536 NORESUND 60.1794, 9.5538 199 / 23
0 3536 NORESUND 60.1980, 9.5760 208 / 19
0 3536 NORESUND 60.1999, 9.5696 208 / 352
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5682 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2315, 9.5055 205 / 1
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.5575 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2168, 9.5229 199 / 69
0 3536 NORESUND 60.1603, 9.5689 201 / 1
0 3536 NORESUND 60.1702, 9.6805 186 / 1
0 3536 NORESUND 60.1736, 9.6085 198 / 43
0 3536 NORESUND 60.2274, 9.6349 220 / 7
0 3536 NORESUND 60.1766, 9.5562 199 / 22
0 3536 NORESUND 60.1975, 9.5762 208 / 22
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5682 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1700, 9.6482 187 / 61
0 3536 NORESUND 60.2187, 9.5745 210 / 59
0 3536 NORESUND 60.1716, 9.6729 186 / 2
0 3536 NORESUND 60.1691, 9.6137 198 / 3
0 3536 NORESUND 60.2284, 9.6276 220 / 8
0 3536 NORESUND 60.1754, 9.5599 200 / 10
0 3536 NORESUND 60.1969, 9.5757 208 / 21
0 3536 NORESUND 60.2029, 9.6555 222 / 14
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.5682 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1668, 9.6147 198 / 42
0 3536 NORESUND 60.2000, 9.5720 208 / 284
0 3536 NORESUND 60.2189, 9.5747 210 / 58
0 3536 NORESUND 60.1685, 9.6160 198 / 4
0 3536 NORESUND 60.2266, 9.6262 220 / 19
0 3536 NORESUND 60.1754, 9.5617 199 / 20
0 3536 NORESUND 60.1957, 9.5750 208 / 34
0 3536 NORESUND 60.1827, 9.5486 199 / 75
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5748 210 / 60
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5630 209 / 152
0 3536 NORESUND 60.1993, 9.5743 208 / 239
0 3536 NORESUND 60.1715, 9.6879 186 / 6
0 3536 NORESUND 60.2220, 9.6333 221 / 1
0 3536 NORESUND 60.2226, 9.5569 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1951, 9.5736 208 / 29
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.6466 221 / 4
0 3536 NORESUND 60.2614, 9.6889 219 / 2
0 3536 NORESUND 60.1544, 9.6530 196 / 33
0 3536 NORESUND 60.2191, 9.5750 210 / 61
0 3536 NORESUND 60.2281, 9.5295 206 / 2
0 3536 NORESUND 60.1699, 9.6634 186 / 7
0 3536 NORESUND 60.1658, 9.6132 198 / 8
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.6285 221 / 7
0 3536 NORESUND 60.2219, 9.5566 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1947, 9.5732 208 / 77
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.6487 222 / 9
0 3536 NORESUND 60.2857, 9.6918 214 / 3
0 3536 NORESUND 60.1545, 9.6535 196 / 34
0 3536 NORESUND 60.2263, 9.5221 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1699, 9.6625 186 / 9
0 3536 NORESUND 60.2216, 9.5609 209 / 129
0 3536 NORESUND 60.1955, 9.5723 208 / 30
0 3536 NORESUND 60.2518, 9.6179 212 / 13
0 3536 NORESUND 60.2309, 9.6045 212 / 6
0 3536 NORESUND 60.2272, 9.6052 211 / 5
0 3536 NORESUND 60.2264, 9.5220 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1716, 9.6679 186 / 10
0 3536 NORESUND 60.1664, 9.6149 198 / 11
0 3536 NORESUND 60.2407, 9.6406 221 / 9
0 3536 NORESUND 60.2219, 9.5598 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1959, 9.5735 208 / 90
0 3536 NORESUND 60.2503, 9.6146 212 / 11
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5559 211 / 49
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5560 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1836, 9.6320 188 / 185
0 3536 NORESUND 60.2264, 9.5220 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1706, 9.6865 186 / 13
0 3536 NORESUND 60.1660, 9.6154 198 / 13
0 3536 NORESUND 60.2213, 9.6297 221 / 12
0 3536 NORESUND 60.2215, 9.5569 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1964, 9.5736 208 / 52
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.6484 222 / 9
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5558 211 / 50
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5560 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1989, 9.5732 208 / 254
0 3536 NORESUND 60.2262, 9.5210 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2543, 9.6311 213 / 17
0 3536 NORESUND 60.2105, 9.5506 208 / 216
0 3536 NORESUND 60.1707, 9.6880 186 / 15
0 3536 NORESUND 60.1685, 9.6142 198 / 16
0 3536 NORESUND 60.2362, 9.6381 221 / 13
0 3536 NORESUND 60.2215, 9.5579 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1967, 9.5744 208 / 41
0 3536 NORESUND 60.2409, 9.6407 221 / 9
0 3536 NORESUND 60.2259, 9.5567 211 / 51
0 3536 NORESUND 60.2243, 9.5593 209 / 105
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5559 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2141, 9.5696 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2261, 9.5209 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2540, 9.6304 213 / 14
0 3536 NORESUND 60.1992, 9.5733 208 / 253
0 3536 NORESUND 60.1704, 9.6870 186 / 16
0 3536 NORESUND 60.1699, 9.6118 198 / 17
0 3536 NORESUND 60.2356, 9.6389 221 / 14
0 3536 NORESUND 60.2215, 9.5588 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1962, 9.5728 208 / 104
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5567 211 / 52
0 3536 NORESUND 60.2141, 9.5696 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2262, 9.5210 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5631 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2534, 9.6300 213 / 12
0 3536 NORESUND 60.1994, 9.5734 208 / 252
0 3536 NORESUND 60.1679, 9.6528 187 / 1
0 3536 NORESUND 60.1682, 9.6147 198 / 19
0 3536 NORESUND 60.2202, 9.6298 221 / 28
0 3536 NORESUND 60.2215, 9.5602 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2077, 9.5658 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1746, 9.6357 188 / 86
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5577 211 / 53
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5552 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2140, 9.5694 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5215 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5630 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1691, 9.6477 187 / 2
0 3536 NORESUND 60.1663, 9.6162 198 / 32
0 3536 NORESUND 60.2210, 9.6277 221 / 29
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5610 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2052, 9.5693 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.5573 211 / 54
0 3536 NORESUND 60.2240, 9.5551 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2140, 9.5694 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5213 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2217, 9.5629 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.2128, 9.5476 208 / 222
0 3536 NORESUND 60.2007, 9.6007 207 / 2
0 3536 NORESUND 60.1808, 9.6381 187 / 4
0 3536 NORESUND 60.1731, 9.6063 198 / 33
0 3536 NORESUND 60.2369, 9.6325 221 / 38
0 3536 NORESUND 60.2196, 9.5590 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2049, 9.5725 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1768, 9.6286 188 / 19
0 3536 NORESUND 60.2255, 9.5587 211 / 55
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5550 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2139, 9.5693 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5214 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.1983, 9.6786 187 / 5
0 3536 NORESUND 60.1734, 9.6061 198 / 34
0 3536 NORESUND 60.2152, 9.6329 222 / 1
0 3536 NORESUND 60.2201, 9.5628 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2046, 9.5643 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5552 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2138, 9.5693 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5212 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2051, 9.6092 207 / 3
0 3536 NORESUND 60.1848, 9.6358 187 / 6
0 3536 NORESUND 60.1661, 9.6170 198 / 36
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.6454 222 / 2
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5611 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2046, 9.5683 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2723, 9.6960 215 / 3
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5552 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5707 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.2667, 9.6078 213 / 73
0 3536 NORESUND 60.1694, 9.6555 187 / 8
0 3536 NORESUND 60.1669, 9.6158 198 / 37
0 3536 NORESUND 60.2155, 9.6313 222 / 3
0 3536 NORESUND 60.2201, 9.5611 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2029, 9.5761 208 / 349
0 3536 NORESUND 60.2781, 9.6961 215 / 22
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.5551 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5707 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.1750, 9.5831 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2662, 9.6089 213 / 72
0 3536 NORESUND 60.1693, 9.6534 187 / 9
0 3536 NORESUND 60.1658, 9.6148 198 / 38
0 3536 NORESUND 60.2211, 9.6330 222 / 4
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5582 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2004, 9.5739 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1650, 9.6149 198 / 14
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5710 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.2008, 9.5648 208 / 32
0 3536 NORESUND 60.1691, 9.6539 187 / 10
0 3536 NORESUND 60.1802, 9.5583 199 / 1
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.6332 222 / 6
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5582 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1988, 9.5761 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2253, 9.5584 211 / 56
0 3536 NORESUND 60.2056, 9.5656 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5710 209 / 35
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.5698 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1690, 9.6543 187 / 11
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.5134 199 / 2
0 3536 NORESUND 60.2037, 9.6313 222 / 7
0 3536 NORESUND 60.2191, 9.5581 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1985, 9.5678 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2918, 9.6853 214 / 32
0 3536 NORESUND 60.2249, 9.5584 211 / 57
0 3536 NORESUND 60.1820, 9.5658 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2660, 9.6919 217 / 48
0 3536 NORESUND 60.2135, 9.5698 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1696, 9.6488 187 / 12
0 3536 NORESUND 60.1692, 9.5753 199 / 4
0 3536 NORESUND 60.2049, 9.6317 222 / 8
0 3536 NORESUND 60.2189, 9.5586 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1984, 9.5694 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1589, 9.5317 202 / 1
0 3536 NORESUND 60.2249, 9.5592 211 / 58
0 3536 NORESUND 60.1879, 9.5560 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2206, 9.5571 207 / 9
0 3536 NORESUND 60.2136, 9.5696 209 / 27
0 3536 NORESUND 60.1685, 9.6555 187 / 17
0 3536 NORESUND 60.1766, 9.5587 199 / 5
0 3536 NORESUND 60.2208, 9.6454 222 / 15
0 3536 NORESUND 60.2186, 9.5605 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1976, 9.5682 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2224, 9.6321 221 / 2
0 3536 NORESUND 60.2176, 9.5232 199 / 56
0 3536 NORESUND 60.2254, 9.5595 211 / 59
0 3536 NORESUND 60.1694, 9.6537 187 / 20
0 3536 NORESUND 60.1769, 9.6041 199 / 6
0 3536 NORESUND 60.2167, 9.6337 222 / 19
0 3536 NORESUND 60.2188, 9.5617 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1971, 9.5698 208 / 351
0 3536 NORESUND 60.2173, 9.5231 199 / 57
0 3536 NORESUND 60.2249, 9.5599 211 / 60
0 3536 NORESUND 60.1701, 9.6550 187 / 22
0 3536 NORESUND 60.1754, 9.6045 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2066, 9.6315 222 / 20
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5601 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1968, 9.5688 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2112, 9.5518 208 / 211
0 3536 NORESUND 60.2708, 9.6594 213 / 10
0 3536 NORESUND 60.2665, 9.6053 213 / 74
0 3536 NORESUND 60.1705, 9.6460 187 / 59
0 3536 NORESUND 60.2252, 9.5603 211 / 61
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5498 208 / 241
0 3536 NORESUND 60.2256, 9.5575 211 / 53
0 3536 NORESUND 60.2143, 9.5706 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.1697, 9.6522 187 / 23
0 3536 NORESUND 60.1762, 9.5889 199 / 7
0 3536 NORESUND 60.2219, 9.6447 222 / 22
0 3536 NORESUND 60.2180, 9.5614 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1965, 9.5699 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2597, 9.7420 217 / 1
0 3536 NORESUND 60.1820, 9.6290 188 / 113
0 3536 NORESUND 60.2248, 9.5547 211 / 62
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5502 208 / 240
0 3536 NORESUND 60.2138, 9.5698 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.1867, 9.5537 206 / 35
0 3536 NORESUND 60.1555, 9.6360 197 / 7
0 3536 NORESUND 60.2144, 9.5705 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.1706, 9.6486 187 / 24
0 3536 NORESUND 60.1758, 9.5648 199 / 8
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5632 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1972, 9.5710 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2274, 9.6354 220 / 7
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5216 199 / 51
0 3536 NORESUND 60.2244, 9.5548 211 / 63
0 3536 NORESUND 60.2137, 9.5700 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2199, 9.5143 199 / 5
0 3536 NORESUND 60.2145, 9.5704 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.1697, 9.6494 187 / 25
0 3536 NORESUND 60.1703, 9.5738 199 / 13
0 3536 NORESUND 60.2120, 9.5537 208 / 79
0 3536 NORESUND 60.1966, 9.5719 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1861, 9.6143 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1731, 9.6081 198 / 2
0 3536 NORESUND 60.2250, 9.5560 211 / 64
0 3536 NORESUND 60.2124, 9.5703 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2136, 9.5701 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2220, 9.6078 211 / 1
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5589 209 / 92
0 3536 NORESUND 60.2649, 9.6849 219 / 3
0 3536 NORESUND 60.2007, 9.5742 208 / 282
0 3536 NORESUND 60.2143, 9.5702 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.1696, 9.6501 187 / 26
0 3536 NORESUND 60.1749, 9.5626 199 / 14
0 3536 NORESUND 60.2100, 9.5521 208 / 118
0 3536 NORESUND 60.1960, 9.5718 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1833, 9.6107 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2246, 9.5559 211 / 65
0 3536 NORESUND 60.2125, 9.5702 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2137, 9.5702 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2143, 9.5701 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.1698, 9.6509 187 / 28
0 3536 NORESUND 60.1766, 9.6016 199 / 15
0 3536 NORESUND 60.2099, 9.5544 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1951, 9.5749 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2284, 9.5259 206 / 56
0 3536 NORESUND 60.2224, 9.6043 211 / 45
0 3536 NORESUND 60.2247, 9.5567 211 / 66
0 3536 NORESUND 60.2009, 9.5750 208 / 244
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5701 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2137, 9.5704 209 / 26
0 3536 NORESUND 60.2156, 9.6101 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2123, 9.5527 208 / 199
0 3536 NORESUND 60.1697, 9.6516 187 / 29
0 3536 NORESUND 60.1740, 9.6053 199 / 16
0 3536 NORESUND 60.2097, 9.5562 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2049, 9.5653 208 / 141
0 3536 NORESUND 60.2970, 9.6332 213 / 68
0 3536 NORESUND 60.2193, 9.5750 210 / 53
0 3536 NORESUND 60.2125, 9.5699 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2638, 9.6016 213 / 89
0 3536 NORESUND 60.2146, 9.5700 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2124, 9.5491 208 / 218
0 3536 NORESUND 60.2241, 9.6058 211 / 2
0 3536 NORESUND 60.1701, 9.6505 187 / 30
0 3536 NORESUND 60.1764, 9.5597 199 / 21
0 3536 NORESUND 60.2103, 9.5585 208 / 162
0 3536 NORESUND 60.1978, 9.5712 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2203, 9.5730 210 / 1
0 3536 NORESUND 60.2197, 9.5744 210 / 54
0 3536 NORESUND 60.2124, 9.5698 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2144, 9.5699 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.1702, 9.6516 187 / 32
0 3536 NORESUND 60.2196, 9.5272 199 / 25
0 3536 NORESUND 60.2099, 9.5578 208 / 97
0 3536 NORESUND 60.2151, 9.6091 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1883, 9.5572 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.2194, 9.5647 209 / 58
0 3536 NORESUND 60.2194, 9.5739 210 / 55
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5700 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2174, 9.5608 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2144, 9.5699 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5566 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.5623 209 / 122
0 3536 NORESUND 60.3001, 9.6475 213 / 87
0 3536 NORESUND 60.1702, 9.6496 187 / 33
0 3536 NORESUND 60.1747, 9.5679 199 / 26
0 3536 NORESUND 60.2067, 9.5549 208 / 70
0 3536 NORESUND 60.2138, 9.6089 209 / 20
0 3536 NORESUND 60.1830, 9.6192 208 / 2
0 3536 NORESUND 60.2195, 9.5744 210 / 56
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5689 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2198, 9.5581 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2143, 9.5698 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5568 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2190, 9.6092 210 / 12
0 3536 NORESUND 60.1705, 9.6492 187 / 34
0 3536 NORESUND 60.1746, 9.6011 199 / 27
0 3536 NORESUND 60.2046, 9.5619 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2072, 9.6088 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2667, 9.6065 213 / 70
0 3536 NORESUND 60.1831, 9.6193 208 / 2
0 3536 NORESUND 60.2193, 9.5750 210 / 53
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5691 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2222, 9.5591 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2143, 9.5697 209 / 28
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5567 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2214, 9.5216 199 / 68
0 3536 NORESUND 60.1708, 9.6496 187 / 35
0 3536 NORESUND 60.2223, 9.5219 199 / 28
0 3536 NORESUND 60.2044, 9.5626 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2062, 9.6086 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2193, 9.6014 209 / 56
0 3536 NORESUND 60.1777, 9.6306 188 / 61
0 3536 NORESUND 60.1832, 9.6192 208 / 2
0 3536 NORESUND 60.2193, 9.5750 210 / 53
0 3536 NORESUND 60.2122, 9.5693 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2242, 9.5566 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1741, 9.6016 199 / 65
0 3536 NORESUND 60.1707, 9.6490 187 / 36
0 3536 NORESUND 60.2222, 9.5226 199 / 29
0 3536 NORESUND 60.2043, 9.5637 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2056, 9.6085 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2296, 9.6036 211 / 43
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5604 209 / 49
0 3536 NORESUND 60.2603, 9.6256 213 / 75
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2123, 9.5696 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2926, 9.4603 213 / 7
0 3536 NORESUND 60.2279, 9.6047 211 / 6
0 3536 NORESUND 60.2236, 9.5279 206 / 1
0 3536 NORESUND 60.1710, 9.6492 187 / 37
0 3536 NORESUND 60.2220, 9.5216 199 / 30
0 3536 NORESUND 60.2036, 9.5618 208 / 139
0 3536 NORESUND 60.2040, 9.6086 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2007, 9.5640 208 / 187
0 3536 NORESUND 60.2185, 9.5984 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2123, 9.5697 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.6052 211 / 5
0 3536 NORESUND 60.2260, 9.5212 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.5568 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1710, 9.6484 187 / 38
0 3536 NORESUND 60.1727, 9.5726 199 / 37
0 3536 NORESUND 60.2038, 9.5626 208 / 163
0 3536 NORESUND 60.2026, 9.6087 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.1556, 9.6253 197 / 41
0 3536 NORESUND 60.2200, 9.5675 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1859, 9.5096 204 / 1
0 3536 NORESUND 60.2608, 9.6245 213 / 77
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2121, 9.5687 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2277, 9.6052 211 / 5
0 3536 NORESUND 60.2257, 9.5220 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.5567 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1713, 9.6488 187 / 39
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5216 199 / 38
0 3536 NORESUND 60.2036, 9.5635 208 / 130
0 3536 NORESUND 60.2023, 9.6084 208 / 1
0 3536 NORESUND 60.2199, 9.5686 209 / 3
0 3536 NORESUND 60.1784, 9.4998 204 / 3
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1798, 9.6249 188 / 181
0 3536 NORESUND 60.1970, 9.5745 208 / 259
0 3536 NORESUND 60.2115, 9.5519 208 / 210
0 3536 NORESUND 60.2205, 9.5134 199 / 6
0 3536 NORESUND 60.2257, 9.5220 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2045, 9.5670 208 / 116
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.5570 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1712, 9.6480 187 / 40
0 3536 NORESUND 60.2209, 9.5222 199 / 39
0 3536 NORESUND 60.2028, 9.5579 208 / 63
0 3536 NORESUND 60.2015, 9.6086 208 / 10
0 3536 NORESUND 60.2507, 9.6468 219 / 1
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2198, 9.5737 210 / 57
0 3536 NORESUND 60.2121, 9.5689 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2258, 9.5219 203 / 15
0 3536 NORESUND 60.2238, 9.5568 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.1715, 9.6484 187 / 41
0 3536 NORESUND 60.1688, 9.5632 200 / 1
0 3536 NORESUND 60.2026, 9.5589 208 / 91
0 3536 NORESUND 60.2148, 9.5672 209 / 18
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2121, 9.5691 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2239, 9.5567 209 / 100
0 3536 NORESUND 60.2198, 9.5731 210 / 89
0 3536 NORESUND 60.1713, 9.6475 187 / 42
0 3536 NORESUND 60.1689, 9.5713 200 / 2
0 3536 NORESUND 60.2126, 9.5688 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2022, 9.5587 208 / 78
0 3536 NORESUND 60.2146, 9.5660 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.2121, 9.5693 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.1717, 9.6479 187 / 43
0 3536 NORESUND 60.1714, 9.5665 200 / 3
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5688 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2024, 9.5566 208 / 64
0 3536 NORESUND 60.1999, 9.6258 222 / 16
0 3536 NORESUND 60.2182, 9.5985 209 / 59
0 3536 NORESUND 60.1814, 9.6245 188 / 21
0 3536 NORESUND 60.2179, 9.5233 199 / 62
0 3536 NORESUND 60.1716, 9.6471 187 / 44
0 3536 NORESUND 60.1667, 9.5747 200 / 4
0 3536 NORESUND 60.2127, 9.5690 209 / 1
0 3536 NORESUND 60.2025, 9.5617 208 / 158
0 3536 NORESUND 60.2590, 9.6120 213 / 34
0 3536 NORESUND 60.1837, 9.6187 208 / 2
0 3536 NORESUND 60.1963, 9.5752 208 / 92

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken