Skogsbakken 68
4319 SANDNES

Skogsbakken 68, 4319 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skogsbakken 68, 4319 SANDNES:

  • Postnummer: 4319 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 311 i 1102
  • Grunnkrins: 405 BRUELAND
  • Valkrins: 6 SANDVED
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Skogsbakken

Skogsbakken er ein veg i Sandnes kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 83.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skogsbakken 1A 4319 SANDNES 58.8466, 5.7258 40 / 52
Skogsbakken 1B 4319 SANDNES 58.8464, 5.7258 40 / 52
Skogsbakken 1C 4319 SANDNES 58.8464, 5.7257 40 / 52
Skogsbakken 2 4319 SANDNES 58.8452, 5.7268 40 / 140
Skogsbakken 3 4319 SANDNES 58.8465, 5.7250 40 / 62
Skogsbakken 7 4319 SANDNES 58.8469, 5.7244 40 / 53
Skogsbakken 8 4319 SANDNES 58.8461, 5.7250 40 / 142
Skogsbakken 9 4319 SANDNES 58.8466, 5.7238 40 / 86
Skogsbakken 10 4319 SANDNES 58.8462, 5.7245 40 / 84
Skogsbakken 11 4319 SANDNES 58.8468, 5.7237 40 / 215
Skogsbakken 12 4319 SANDNES 58.8457, 5.7246 40 / 90
Skogsbakken 14 4319 SANDNES 58.8452, 5.7249 40 / 156
Skogsbakken 20 4319 SANDNES 58.8451, 5.7243 40 / 60
Skogsbakken 22 4319 SANDNES 58.8453, 5.7241 40 / 111
Skogsbakken 24 4319 SANDNES 58.8456, 5.7239 40 / 110
Skogsbakken 26 4319 SANDNES 58.8458, 5.7238 40 / 308
Skogsbakken 28 4319 SANDNES 58.8460, 5.7237 40 / 70
Skogsbakken 30A 4319 SANDNES 58.8462, 5.7236 40 / 304
Skogsbakken 30B 4319 SANDNES 58.8463, 5.7233 40 / 91
Skogsbakken 30C 4319 SANDNES 58.8464, 1,000.0000 40 / 306
Skogsbakken 31 4319 SANDNES 58.8466, 5.7233 40 / 221
Skogsbakken 32 4319 SANDNES 58.8463, 5.7224 40 / 73
Skogsbakken 33 4319 SANDNES 58.8468, 5.7230 40 / 106
Skogsbakken 34 4319 SANDNES 58.8462, 5.7225 40 / 307
Skogsbakken 35 4319 SANDNES 58.8468, 5.7222 40 / 134
Skogsbakken 37 4319 SANDNES 58.8465, 5.7223 40 / 141
Skogsbakken 39 4319 SANDNES 58.8465, 5.7218 40 / 135
Skogsbakken 41 4319 SANDNES 58.8466, 5.7218 40 / 136
Skogsbakken 47 4319 SANDNES 58.8464, 5.7197 40 / 145
Skogsbakken 68 4319 SANDNES 58.8450, 5.7217 40 / 311
Skogsbakken 70 4319 SANDNES 58.8449, 5.7220 40 / 83
Skogsbakken 72 4319 SANDNES 58.8447, 5.7221 40 / 127
Skogsbakken 74A 4319 SANDNES 58.8447, 5.7217 40 / 300
Skogsbakken 74B 4319 SANDNES 58.8447, 5.7216 40 / 231
Skogsbakken 76 4319 SANDNES 58.8449, 5.7214 40 / 150
Skogsbakken 78 4319 SANDNES 58.8446, 5.7213 40 / 132
Skogsbakken 80 4319 SANDNES 58.8444, 5.7219 40 / 233
Skogsbakken 82 4319 SANDNES 58.8444, 5.7212 40 / 126
Skogsbakken 83 4319 SANDNES 58.8442, 5.7204 40 / 92

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken