Furavegen 18E
2340 LØTEN

Furavegen 18E, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Furavegen 18E, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 130 i 0415
  • Grunnkrins: 209 SLETTMOEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Furavegen

Furavegen er ein veg i Løten kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Furavegen 1 2340 LØTEN 60.8315, 11.3066 20 / 202
Furavegen 2 2340 LØTEN 60.8288, 11.3076 20 / 117
Furavegen 3 2340 LØTEN 60.8319, 11.3067 20 / 201
Furavegen 4 2340 LØTEN 60.8290, 11.3072 20 / 118
Furavegen 5 2340 LØTEN 60.8322, 11.3070 20 / 234
Furavegen 6 2340 LØTEN 60.8291, 11.3067 20 / 119
Furavegen 7 2340 LØTEN 60.8325, 11.3073 20 / 195
Furavegen 8 2340 LØTEN 60.8294, 11.3069 20 / 120
Furavegen 9 2340 LØTEN 60.8328, 11.3075 20 / 194
Furavegen 10 2340 LØTEN 60.8293, 11.3061 20 / 121
Furavegen 11 2340 LØTEN 60.8331, 11.3078 20 / 193
Furavegen 12 2340 LØTEN 60.8297, 11.3069 20 / 1
Furavegen 13 2340 LØTEN 60.8333, 11.3080 20 / 192
Furavegen 14 2340 LØTEN 60.8296, 11.3062 20 / 122
Furavegen 15 2340 LØTEN 60.8335, 11.3085 20 / 259
Furavegen 16 2340 LØTEN 60.8299, 11.3068 20 / 123
Furavegen 17 2340 LØTEN 60.8336, 11.3092 20 / 189
Furavegen 18A 2340 LØTEN 60.8311, 11.3060 20 / 130
Furavegen 18B 2340 LØTEN 60.8312, 11.3059 20 / 130
Furavegen 18C 2340 LØTEN 60.8312, 11.3056 20 / 130
Furavegen 18D 2340 LØTEN 60.8313, 11.3055 20 / 130
Furavegen 18E 2340 LØTEN 60.8314, 11.3058 20 / 130
Furavegen 18F 2340 LØTEN 60.8315, 11.3058 20 / 130
Furavegen 18G 2340 LØTEN 60.8316, 11.3055 20 / 130
Furavegen 18H 2340 LØTEN 60.8316, 11.3055 20 / 130
Furavegen 18I 2340 LØTEN 60.8316, 11.3059 20 / 130
Furavegen 18J 2340 LØTEN 60.8317, 11.3059 20 / 130
Furavegen 19 2340 LØTEN 60.8336, 11.3097 20 / 127
Furavegen 20 2340 LØTEN 60.8340, 11.3096 20 / 179

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken