Åsvegen 716
2332 ÅSVANG

Åsvegen 716, 2332 ÅSVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsvegen 716, 2332 ÅSVANG:

  • Postnummer: 2332 ÅSVANG
  • Gards-/bruksnummer: 278 / 49 i 0417
  • Grunnkrins: 505 BOTTENFJELLET
  • Valkrins: 8 ÅSBYGDA
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad: Bottenfjellet

Åsvegen

Åsvegen er ein veg i Stange kommune med 91 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 725.

Adressene i Åsvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsvegen 7 2344 ILSENG 60.7659, 11.2665 234 / 3
Åsvegen 8 2344 ILSENG 60.7667, 11.2672 234 / 5
Åsvegen 10 2344 ILSENG 60.7677, 11.2680 234 / 7
Åsvegen 17 2344 ILSENG 60.7654, 11.2685 234 / 4
Åsvegen 34 2344 ILSENG 60.7663, 11.2710 234 / 15
Åsvegen 36 2344 ILSENG 60.7662, 11.2717 234 / 15
Åsvegen 51 2344 ILSENG 60.7653, 11.2738 250 / 5
Åsvegen 53 2344 ILSENG 60.7655, 11.2759 250 / 32
Åsvegen 55 2344 ILSENG 60.7647, 11.2756 250 / 41
Åsvegen 57 2344 ILSENG 60.7635, 11.2771 249 / 8
Åsvegen 58 2344 ILSENG 60.7685, 11.2753 243 / 1
Åsvegen 59 2344 ILSENG 60.7638, 11.2758 249 / 7
Åsvegen 63 2344 ILSENG 60.7657, 11.2765 250 / 14
Åsvegen 65 2344 ILSENG 60.7655, 11.2767 250 / 40
Åsvegen 77 2344 ILSENG 60.7642, 11.2790 250 / 12
Åsvegen 83 2344 ILSENG 60.7650, 11.2802 250 / 28
Åsvegen 84 2344 ILSENG 60.7655, 11.2803 246 / 18
Åsvegen 87 2344 ILSENG 60.7641, 11.2809 250 / 11
Åsvegen 91 2344 ILSENG 60.7649, 11.2816 250 / 31
Åsvegen 96 2344 ILSENG 60.7661, 11.2826 246 / 23
Åsvegen 98 2344 ILSENG 60.7668, 11.2817 248 / 7
Åsvegen 100 2344 ILSENG 60.7666, 1,000.0000 248 / 9
Åsvegen 101 2344 ILSENG 60.7639, 11.2817 250 / 10
Åsvegen 102 2344 ILSENG 60.7657, 11.2833 246 / 27
Åsvegen 104 2344 ILSENG 60.7655, 11.2832 246 / 13
Åsvegen 107 2344 ILSENG 60.7637, 11.2846 250 / 33
Åsvegen 108 2344 ILSENG 60.7651, 11.2835 250 / 20
Åsvegen 109 2344 ILSENG 60.7647, 11.2844 250 / 27
Åsvegen 110 2344 ILSENG 60.7654, 11.2843 246 / 9
Åsvegen 112 2344 ILSENG 60.7650, 11.2845 250 / 21
Åsvegen 114 2344 ILSENG 60.7650, 11.2860 250 / 39
Åsvegen 116 2344 ILSENG 60.7650, 11.2856 250 / 38
Åsvegen 118 2344 ILSENG 60.7650, 11.2850 250 / 37
Åsvegen 139 2345 ÅDALSBRUK 60.7642, 11.2901 250 / 7
Åsvegen 177 2345 ÅDALSBRUK 60.7633, 11.2963 256 / 1
Åsvegen 200 2345 ÅDALSBRUK 60.7625, 11.2998 255 / 13
Åsvegen 204 2345 ÅDALSBRUK 60.7620, 11.3007 255 / 17
Åsvegen 205 2345 ÅDALSBRUK 60.7619, 11.2998 255 / 20
Åsvegen 207 2345 ÅDALSBRUK 60.7617, 11.3002 255 / 21
Åsvegen 210 2345 ÅDALSBRUK 60.7615, 11.3012 255 / 18
Åsvegen 213 2345 ÅDALSBRUK 60.7611, 11.2996 255 / 8
Åsvegen 214 2345 ÅDALSBRUK 60.7612, 11.3021 255 / 16
Åsvegen 215 2345 ÅDALSBRUK 60.7610, 11.3007 255 / 15
Åsvegen 220 2345 ÅDALSBRUK 60.7607, 11.3014 255 / 19
Åsvegen 253 2345 ÅDALSBRUK 60.7570, 11.3012 250 / 6
Åsvegen 255 2345 ÅDALSBRUK 60.7569, 1,000.0000 250 / 6
Åsvegen 307 2345 ÅDALSBRUK 60.7526, 11.3065 225 / 7
Åsvegen 309 2345 ÅDALSBRUK 60.7524, 11.3070 247 / 4
Åsvegen 329 2345 ÅDALSBRUK 60.7521, 11.3096 247 / 2
Åsvegen 333 2345 ÅDALSBRUK 60.7517, 11.3075 247 / 3
Åsvegen 346 2345 ÅDALSBRUK 60.7512, 11.3105 247 / 5
Åsvegen 372 2345 ÅDALSBRUK 60.7500, 11.3136 237 / 5
Åsvegen 374 2345 ÅDALSBRUK 60.7514, 11.3132 237 / 5
Åsvegen 399 2332 ÅSVANG 60.7497, 11.3181 215 / 5
Åsvegen 401 2332 ÅSVANG 60.7495, 11.3193 215 / 6
Åsvegen 434 2332 ÅSVANG 60.7483, 11.3233 243 / 4
Åsvegen 444 2332 ÅSVANG 60.7496, 11.3257 282 / 23
Åsvegen 446 2332 ÅSVANG 60.7499, 11.3269 282 / 31
Åsvegen 447 2332 ÅSVANG 60.7473, 11.3255 223 / 2
Åsvegen 467 2332 ÅSVANG 60.7460, 11.3288 282 / 30
Åsvegen 481 2332 ÅSVANG 60.7439, 11.3313 282 / 18
Åsvegen 483 2332 ÅSVANG 60.7439, 11.3315 282 / 18
Åsvegen 487 2332 ÅSVANG 60.7420, 11.3323 282 / 3
Åsvegen 492 2332 ÅSVANG 60.7458, 11.3326 282 / 14
Åsvegen 494 2332 ÅSVANG 60.7460, 11.3345 282 / 29
Åsvegen 496 2332 ÅSVANG 60.7456, 11.3341 282 / 28
Åsvegen 499 2332 ÅSVANG 60.7446, 11.3334 282 / 13
Åsvegen 517 2332 ÅSVANG 60.7437, 11.3337 282 / 20
Åsvegen 529 2332 ÅSVANG 60.7424, 11.3354 282 / 12
Åsvegen 537 2332 ÅSVANG 60.7409, 11.3361 282 / 10
Åsvegen 539 2332 ÅSVANG 60.7414, 11.3361 282 / 11
Åsvegen 551 2332 ÅSVANG 60.7402, 11.3363 248 / 10
Åsvegen 553 2332 ÅSVANG 60.7398, 11.3339 248 / 2
Åsvegen 555 2332 ÅSVANG 60.7398, 11.3356 248 / 5
Åsvegen 557 2332 ÅSVANG 60.7393, 11.3355 248 / 8
Åsvegen 561 2332 ÅSVANG 60.7351, 11.3340 223 / 5
Åsvegen 563 2332 ÅSVANG 60.7351, 11.3349 223 / 4
Åsvegen 570 2332 ÅSVANG 60.7399, 11.3397 405 / 1
Åsvegen 593 2332 ÅSVANG 60.7381, 11.3423 283 / 2
Åsvegen 597 2332 ÅSVANG 60.7376, 11.3425 283 / 1
Åsvegen 634 2332 ÅSVANG 60.7364, 11.3497 278 / 43
Åsvegen 680 2332 ÅSVANG 60.7378, 11.3524 278 / 6
Åsvegen 682 2332 ÅSVANG 60.7379, 11.3539 278 / 6
Åsvegen 703 2332 ÅSVANG 60.7386, 11.3590 278 / 39
Åsvegen 705 2332 ÅSVANG 60.7385, 11.3592 278 / 39
Åsvegen 706 2332 ÅSVANG 60.7390, 11.3587 405 / 2
Åsvegen 715 2332 ÅSVANG 60.7385, 11.3607 278 / 30
Åsvegen 716 2332 ÅSVANG 60.7393, 11.3610 278 / 49
Åsvegen 717 2332 ÅSVANG 60.7387, 11.3611 278 / 15
Åsvegen 723 2332 ÅSVANG 60.7390, 11.3625 278 / 10
Åsvegen 725 2332 ÅSVANG 60.7390, 11.3625 278 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken