Jorina Edlands veg 65
4353 KLEPP STASJON

Jorina Edlands veg 65, 4353 KLEPP STASJON er ei adresse i Klepp.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jorina Edlands veg 65, 4353 KLEPP STASJON:

  • Postnummer: 4353 KLEPP STASJON
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 695 i 1120 Klepp
  • Grunnkrins: 505 ORSTADBAKKEN
  • Valkrins: 9 ORSTAD
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad:

Jorina Edlands veg

Jorina Edlands veg er ein veg i Klepp kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 63 til 65.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jorina Edlands veg 63 4353 KLEPP STASJON 58.7918, 5.7209 9 / 696
Jorina Edlands veg 65 4353 KLEPP STASJON 58.7920, 5.7216 9 / 695

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken