Asheimveien 148
4318 SANDNES

Asheimveien 148, 4318 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Asheimveien 148, 4318 SANDNES:

  • Postnummer: 4318 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 372 i 1102
  • Grunnkrins: 404 SANDVE
  • Valkrins: 6 SANDVED
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Asheimveien

Asheimveien er ein veg i Sandnes kommune med 55 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 252.

Adressene i Asheimveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Asheimveien 2 4318 SANDNES 58.8461, 5.7165 40 / 247
Asheimveien 45 4318 SANDNES 58.8426, 5.7145 40 / 245
Asheimveien 51 4318 SANDNES 58.8415, 5.7129 41 / 338
Asheimveien 53A 4318 SANDNES 58.8414, 5.7127 41 / 332
Asheimveien 53B 4318 SANDNES 58.8413, 5.7127 41 / 333
Asheimveien 55 4318 SANDNES 58.8413, 5.7124 41 / 328
Asheimveien 55B 4318 SANDNES 58.8413, 5.7125 41 / 364
Asheimveien 57 4318 SANDNES 58.8412, 5.7122 41 / 326
Asheimveien 59 4318 SANDNES 58.8411, 5.7121 41 / 194
Asheimveien 61 4318 SANDNES 58.8410, 5.7118 41 / 69
Asheimveien 63A 4318 SANDNES 58.8412, 5.7116 41 / 379
Asheimveien 63B 4318 SANDNES 58.8412, 5.7116 41 / 361
Asheimveien 65A 4318 SANDNES 58.8414, 5.7115 41 / 360
Asheimveien 65B 4318 SANDNES 58.8415, 5.7114 41 / 360
Asheimveien 67 4318 SANDNES 58.8415, 5.7120 41 / 195
Asheimveien 69A 4318 SANDNES 58.8416, 5.7124 41 / 327
Asheimveien 69B 4318 SANDNES 58.8416, 5.7122 41 / 327
Asheimveien 71 4318 SANDNES 58.8417, 5.7126 41 / 196
Asheimveien 72 4318 SANDNES 58.8406, 5.7122 41 / 140
Asheimveien 74A 4318 SANDNES 58.8408, 5.7121 41 / 52
Asheimveien 74B 4318 SANDNES 58.8408, 5.7119 41 / 52
Asheimveien 76 4318 SANDNES 58.8407, 5.7118 41 / 80
Asheimveien 78 4318 SANDNES 58.8406, 5.7114 41 / 81
Asheimveien 84 4318 SANDNES 58.8402, 5.7099 41 / 57
Asheimveien 90 4318 SANDNES 58.8398, 5.7084 41 / 141
Asheimveien 121 4312 SANDNES 58.8389, 5.7046 61 / 8
Asheimveien 127 4312 SANDNES 58.8383, 5.7042 61 / 19
Asheimveien 131 4312 SANDNES 58.8384, 5.7039 61 / 22
Asheimveien 133 4312 SANDNES 58.8387, 5.7035 61 / 20
Asheimveien 135 4312 SANDNES 58.8379, 5.7038 61 / 25
Asheimveien 140 4318 SANDNES 58.8387, 5.7074 41 / 382
Asheimveien 142 4318 SANDNES 58.8387, 5.7074 41 / 383
Asheimveien 144 4318 SANDNES 58.8387, 5.7075 41 / 384
Asheimveien 146 4318 SANDNES 58.8386, 5.7075 41 / 385
Asheimveien 148 4318 SANDNES 58.8386, 5.7075 41 / 372
Asheimveien 150 4318 SANDNES 58.8385, 5.7076 41 / 386
Asheimveien 151 4312 SANDNES 58.8362, 5.7002 61 / 14
Asheimveien 152 4318 SANDNES 58.8385, 5.7076 41 / 387
Asheimveien 154 4318 SANDNES 58.8385, 5.7076 41 / 388
Asheimveien 156 4318 SANDNES 58.8384, 5.7076 41 / 389
Asheimveien 158 4318 SANDNES 58.8384, 5.7077 41 / 373
Asheimveien 191 4312 SANDNES 58.8344, 5.6975 61 / 24
Asheimveien 192 4312 SANDNES 58.8372, 5.7038 61 / 15
Asheimveien 193 4312 SANDNES 58.8347, 5.6975 61 / 4
Asheimveien 194 4312 SANDNES 58.8345, 5.7008 61 / 3
Asheimveien 196 4312 SANDNES 58.8341, 5.7011 61 / 3
Asheimveien 198 4312 SANDNES 58.8335, 5.6973 61 / 2
Asheimveien 200 4312 SANDNES 58.8332, 5.6954 61 / 2
Asheimveien 203 4312 SANDNES 58.8362, 5.6965 61 / 6
Asheimveien 205 4312 SANDNES 58.8361, 5.6973 61 / 23
Asheimveien 218 4312 SANDNES 58.8317, 5.6945 61 / 1
Asheimveien 226 4312 SANDNES 58.8321, 5.6906 60 / 1
Asheimveien 228 4312 SANDNES 58.8318, 5.6907 60 / 1
Asheimveien 245 4312 SANDNES 58.8330, 5.6882 60 / 1
Asheimveien 252 4312 SANDNES 58.8326, 5.6866 60 / 35

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken