Sportsveien 24D
3615 KONGSBERG

Sportsveien 24D, 3615 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sportsveien 24D, 3615 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3615 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 113 / 51 i 0604
  • Grunnkrins: 210 MOANE
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Sportsveien

Sportsveien er ein veg i Kongsberg kommune med 105 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sportsveien 1 3615 KONGSBERG 59.6255, 9.6396 113 / 90
Sportsveien 1B 3615 KONGSBERG 59.6255, 9.6405 113 / 29
Sportsveien 1C 3615 KONGSBERG 59.6255, 9.6410 113 / 29
Sportsveien 2 3615 KONGSBERG 59.6257, 9.6367 113 / 108
Sportsveien 4 3615 KONGSBERG 59.6252, 9.6376 113 / 108
Sportsveien 6 3615 KONGSBERG 59.6244, 9.6380 113 / 116
Sportsveien 7 3615 KONGSBERG 59.6250, 9.6389 113 / 123
Sportsveien 9 3615 KONGSBERG 59.6249, 9.6394 113 / 106
Sportsveien 10 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6396 113 / 29
Sportsveien 11A 3615 KONGSBERG 59.6248, 9.6402 113 / 106
Sportsveien 11B 3615 KONGSBERG 59.6250, 9.6401 113 / 106
Sportsveien 11C 3615 KONGSBERG 59.6251, 9.6402 113 / 106
Sportsveien 13 3615 KONGSBERG 59.6246, 9.6423 113 / 186
Sportsveien 14 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6404 113 / 131
Sportsveien 16A 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6416 113 / 51
Sportsveien 16B 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6416 113 / 51
Sportsveien 16C 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6416 113 / 51
Sportsveien 16D 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6416 113 / 51
Sportsveien 17 3615 KONGSBERG 59.6252, 9.6424 113 / 129
Sportsveien 18A 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6411 113 / 51
Sportsveien 18B 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6411 113 / 51
Sportsveien 18C 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6411 113 / 51
Sportsveien 18D 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6411 113 / 51
Sportsveien 19A 3615 KONGSBERG 59.6240, 9.6422 113 / 51
Sportsveien 19B 3615 KONGSBERG 59.6240, 9.6422 113 / 51
Sportsveien 19C 3615 KONGSBERG 59.6241, 9.6423 113 / 51
Sportsveien 19D 3615 KONGSBERG 59.6241, 9.6424 113 / 51
Sportsveien 19E 3615 KONGSBERG 59.6241, 9.6424 113 / 51
Sportsveien 19F 3615 KONGSBERG 59.6241, 9.6425 113 / 51
Sportsveien 19G 3615 KONGSBERG 59.6242, 9.6426 113 / 51
Sportsveien 19H 3615 KONGSBERG 59.6242, 9.6426 113 / 51
Sportsveien 20A 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6419 113 / 51
Sportsveien 20B 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6418 113 / 51
Sportsveien 20C 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6417 113 / 51
Sportsveien 20D 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6416 113 / 51
Sportsveien 20E 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6416 113 / 51
Sportsveien 20F 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6415 113 / 51
Sportsveien 20G 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6414 113 / 51
Sportsveien 20H 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6413 113 / 51
Sportsveien 20I 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6413 113 / 51
Sportsveien 20J 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6412 113 / 51
Sportsveien 20K 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6411 113 / 51
Sportsveien 20L 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6410 113 / 51
Sportsveien 21A 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6445 113 / 51
Sportsveien 21B 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6444 113 / 51
Sportsveien 21C 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6444 113 / 51
Sportsveien 21D 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6443 113 / 51
Sportsveien 21E 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6442 113 / 51
Sportsveien 21F 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6441 113 / 51
Sportsveien 21G 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6441 113 / 51
Sportsveien 21H 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6440 113 / 51
Sportsveien 21I 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6439 113 / 51
Sportsveien 21J 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6438 113 / 51
Sportsveien 21K 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6438 113 / 51
Sportsveien 21L 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6437 113 / 51
Sportsveien 22A 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6424 113 / 51
Sportsveien 22B 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6424 113 / 51
Sportsveien 22C 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6424 113 / 51
Sportsveien 22D 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6424 113 / 51
Sportsveien 22E 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6424 113 / 51
Sportsveien 22F 3615 KONGSBERG 59.6237, 9.6425 113 / 51
Sportsveien 23A 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6433 113 / 51
Sportsveien 23B 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6433 113 / 51
Sportsveien 23C 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6432 113 / 51
Sportsveien 23D 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6431 113 / 51
Sportsveien 23E 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6431 113 / 51
Sportsveien 23F 3615 KONGSBERG 59.6238, 9.6430 113 / 51
Sportsveien 23G 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6429 113 / 51
Sportsveien 23H 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6428 113 / 51
Sportsveien 23I 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6428 113 / 51
Sportsveien 23J 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6427 113 / 51
Sportsveien 23K 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6426 113 / 51
Sportsveien 23L 3615 KONGSBERG 59.6239, 9.6425 113 / 51
Sportsveien 24A 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6429 113 / 51
Sportsveien 24B 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6429 113 / 51
Sportsveien 24C 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6429 113 / 51
Sportsveien 24D 3615 KONGSBERG 59.6236, 9.6429 113 / 51
Sportsveien 25A 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6448 113 / 51
Sportsveien 25B 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6448 113 / 51
Sportsveien 25C 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6447 113 / 51
Sportsveien 25D 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6446 113 / 51
Sportsveien 26A 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6434 113 / 51
Sportsveien 26B 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6434 113 / 51
Sportsveien 26C 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6434 113 / 51
Sportsveien 26D 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6434 113 / 51
Sportsveien 27A 3615 KONGSBERG 59.6232, 9.6447 113 / 51
Sportsveien 27B 3615 KONGSBERG 59.6232, 9.6447 113 / 51
Sportsveien 27C 3615 KONGSBERG 59.6232, 9.6446 113 / 51
Sportsveien 27D 3615 KONGSBERG 59.6232, 9.6445 113 / 51
Sportsveien 28A 3615 KONGSBERG 59.6233, 9.6438 113 / 51
Sportsveien 28B 3615 KONGSBERG 59.6233, 9.6438 113 / 51
Sportsveien 28C 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6438 113 / 51
Sportsveien 28D 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6438 113 / 51
Sportsveien 28E 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6439 113 / 51
Sportsveien 28F 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6439 113 / 51
Sportsveien 30A 3615 KONGSBERG 59.6231, 9.6443 113 / 51
Sportsveien 30B 3615 KONGSBERG 59.6231, 9.6443 113 / 51
Sportsveien 30C 3615 KONGSBERG 59.6232, 9.6443 113 / 51
Sportsveien 30D 3615 KONGSBERG 59.6232, 9.6443 113 / 51
Sportsveien 30E 3615 KONGSBERG 59.6233, 9.6443 113 / 51
Sportsveien 30F 3615 KONGSBERG 59.6233, 9.6443 113 / 51
Sportsveien 30G 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6443 113 / 51
Sportsveien 30H 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6443 113 / 51
Sportsveien 30I 3615 KONGSBERG 59.6234, 9.6444 113 / 51
Sportsveien 30J 3615 KONGSBERG 59.6235, 9.6444 113 / 51

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken