Strandbakken 14
1789 BERG I ØSTFOLD

Strandbakken 14, 1789 BERG I ØSTFOLD er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strandbakken 14, 1789 BERG I ØSTFOLD:

  • Postnummer: 1789 BERG I ØSTFOLD
  • Gards-/bruksnummer: 23 / 15 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 502 SVALERØD/RØSNÆS
  • Valkrins: 4 BERG
  • Kyrkjesogn: 2020702 Berg
  • Tettstad:

Strandbakken

Strandbakken er ein veg i Halden kommune med 36 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandbakken 1 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1315, 11.2290 23 / 248
Strandbakken 2 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1317, 11.2296 23 / 15
Strandbakken 3 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1311, 11.2291 23 / 15
Strandbakken 4 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1310, 11.2298 23 / 230
Strandbakken 5 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1310, 11.2289 23 / 227
Strandbakken 6 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1308, 11.2300 23 / 207
Strandbakken 7 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1313, 11.2285 23 / 85
Strandbakken 8 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1309, 11.2313 23 / 217
Strandbakken 9 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1312, 11.2284 23 / 254
Strandbakken 10 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1309, 11.2318 23 / 235
Strandbakken 11 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1309, 11.2280 23 / 249
Strandbakken 11A 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1305, 11.2272 23 / 213
Strandbakken 12 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1299, 11.2320 23 / 15
Strandbakken 13 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1305, 11.2276 23 / 214
Strandbakken 14 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1296, 11.2317 23 / 15
Strandbakken 15 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1303, 11.2273 23 / 15
Strandbakken 16 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1293, 11.2313 23 / 329
Strandbakken 17 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1302, 11.2270 23 / 294
Strandbakken 18 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1281, 11.2314 23 / 15
Strandbakken 19 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1306, 11.2292 23 / 522
Strandbakken 21 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1302, 11.2286 23 / 169
Strandbakken 23 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1302, 11.2279 23 / 504
Strandbakken 25 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1300, 11.2275 23 / 502
Strandbakken 27 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1299, 11.2268 23 / 189
Strandbakken 29 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1297, 11.2270 23 / 247
Strandbakken 31 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1297, 11.2279 23 / 535
Strandbakken 33 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1304, 11.2293 23 / 346
Strandbakken 35 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1305, 11.2299 23 / 192
Strandbakken 37 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1305, 11.2311 23 / 377
Strandbakken 39 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1304, 11.2319 23 / 211
Strandbakken 41 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1302, 11.2315 23 / 212
Strandbakken 43 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1300, 11.2311 23 / 15
Strandbakken 45 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1297, 11.2307 23 / 216
Strandbakken 47 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1294, 11.2304 23 / 243
Strandbakken 49 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1284, 11.2310 23 / 237
Strandbakken 51 1789 BERG I ØSTFOLD 59.1280, 11.2308 23 / 374

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken