Stasjonsvegen 45
5736 GRANVIN

Stasjonsvegen 45, 5736 GRANVIN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stasjonsvegen 45, 5736 GRANVIN:

  • Postnummer: 5736 GRANVIN
  • Gards-/bruksnummer: 123 / 19 i 1234
  • Grunnkrins: 104 EIDE
  • Valkrins: 1 Granvin
  • Kyrkjesogn: 7080602 Granvin
  • Tettstad: Granvin

Stasjonsvegen

Stasjonsvegen er ein veg i Granvin kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 45 til 55.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stasjonsvegen 45 5736 GRANVIN 60.5233, 6.7201 123 / 19
Stasjonsvegen 47 5736 GRANVIN 60.5232, 6.7201 123 / 19
Stasjonsvegen 49 5736 GRANVIN 60.5232, 6.7204 123 / 19
Stasjonsvegen 51 5736 GRANVIN 60.5232, 6.7204 123 / 19
Stasjonsvegen 53 5736 GRANVIN 60.5233, 6.7206 123 / 19
Stasjonsvegen 55 5736 GRANVIN 60.5233, 6.7206 123 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken