Ileveien 9B
1712 GRÅLUM

Ileveien 9B, 1712 GRÅLUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ileveien 9B, 1712 GRÅLUM:

  • Postnummer: 1712 GRÅLUM
  • Gards-/bruksnummer: 2048 / 85 i 0105
  • Grunnkrins: 2309 BJØRNSTAD
  • Valkrins: 21 GRÅLUM
  • Kyrkjesogn: 2020401 Tune
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Ileveien

Ileveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ileveien 1 1712 GRÅLUM 59.2999, 11.0500 2048 / 68
Ileveien 2 1712 GRÅLUM 59.3002, 11.0500 2048 / 98
Ileveien 3 1712 GRÅLUM 59.3001, 11.0494 2048 / 75
Ileveien 4 1712 GRÅLUM 59.3003, 11.0496 2048 / 76
Ileveien 5 1712 GRÅLUM 59.3002, 11.0490 2048 / 70
Ileveien 6 1712 GRÅLUM 59.3005, 11.0490 2048 / 114
Ileveien 7 1712 GRÅLUM 59.3003, 11.0484 2048 / 78
Ileveien 8 1712 GRÅLUM 59.3007, 11.0483 2048 / 80
Ileveien 9A 1712 GRÅLUM 59.3003, 11.0480 2048 / 85
Ileveien 9B 1712 GRÅLUM 59.3004, 11.0481 2048 / 85

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken