Kilehaugen 4A
4355 KVERNALAND

Kilehaugen 4A, 4355 KVERNALAND er ei adresse i Klepp.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kilehaugen 4A, 4355 KVERNALAND:

  • Postnummer: 4355 KVERNALAND
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 716 i 1120 Klepp
  • Grunnkrins: 506 HÅBAKKEN
  • Valkrins: 9 ORSTAD
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad: Kvernaland

Kilehaugen

Kilehaugen er ein veg i Klepp kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kilehaugen 1A 4355 KVERNALAND 58.7836, 5.7145 9 / 59
Kilehaugen 1B 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7145 9 / 59
Kilehaugen 1C 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7147 9 / 59
Kilehaugen 2 4355 KVERNALAND 58.7839, 5.7140 9 / 714
Kilehaugen 3A 4355 KVERNALAND 58.7835, 5.7147 9 / 677
Kilehaugen 3B 4355 KVERNALAND 58.7834, 5.7149 9 / 676
Kilehaugen 4 4355 KVERNALAND 58.7841, 5.7143 9 / 404
Kilehaugen 4A 4355 KVERNALAND 58.7841, 5.7140 9 / 716
Kilehaugen 5A 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7150 9 / 646
Kilehaugen 5B 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7152 9 / 675
Kilehaugen 5C 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7153 9 / 674
Kilehaugen 6A 4355 KVERNALAND 58.7840, 5.7144 9 / 426
Kilehaugen 6B 4355 KVERNALAND 58.7840, 5.7146 9 / 60
Kilehaugen 7 4355 KVERNALAND 58.7835, 5.7152 9 / 63
Kilehaugen 8 4355 KVERNALAND 58.7839, 5.7151 9 / 428
Kilehaugen 9A 4355 KVERNALAND 58.7834, 5.7153 9 / 402
Kilehaugen 9B 4355 KVERNALAND 58.7833, 5.7153 9 / 402
Kilehaugen 9C 4355 KVERNALAND 58.7833, 5.7154 9 / 402
Kilehaugen 10 4355 KVERNALAND 58.7841, 5.7149 9 / 68
Kilehaugen 11 4355 KVERNALAND 58.7835, 5.7157 9 / 339
Kilehaugen 12 4355 KVERNALAND 58.7842, 5.7157 9 / 128
Kilehaugen 13A 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7156 9 / 691
Kilehaugen 13B 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7155 9 / 691
Kilehaugen 13C 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7159 9 / 119
Kilehaugen 14 4355 KVERNALAND 58.7840, 5.7158 9 / 129
Kilehaugen 15 4355 KVERNALAND 58.7835, 5.7162 9 / 57
Kilehaugen 16 4355 KVERNALAND 58.7842, 5.7163 9 / 127
Kilehaugen 17 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7167 9 / 78
Kilehaugen 18 4355 KVERNALAND 58.7840, 5.7164 9 / 82

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken