Lille Kjepina 1
1764 HALDEN

Lille Kjepina 1, 1764 HALDEN er ei adresse i Halden.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lille Kjepina 1, 1764 HALDEN:

  • Postnummer: 1764 HALDEN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 1 i 0101 Halden
  • Grunnkrins: 603 TORPEDALEN
  • Valkrins: 5 TISTEDAL
  • Kyrkjesogn: 2020604 Asak
  • Tettstad:

Lille Kjepina

Lille Kjepina er ein veg i Halden kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 1.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lille Kjepina 1 1764 HALDEN 59.1512, 11.4807 77 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken