Tjernveien 5
1397 NESØYA

Tjernveien 5, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tjernveien 5, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 987 i 0220
  • Grunnkrins: 104 VENDLA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Tjernveien

Tjernveien er ein veg i Asker kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tjernveien 1 1397 NESØYA 59.8632, 10.5148 40 / 993
Tjernveien 2 1397 NESØYA 59.8638, 10.5147 40 / 745
Tjernveien 3 1397 NESØYA 59.8635, 10.5150 40 / 992
Tjernveien 4 1397 NESØYA 59.8641, 10.5145 40 / 747
Tjernveien 5 1397 NESØYA 59.8639, 10.5161 40 / 987
Tjernveien 6 1397 NESØYA 59.8641, 10.5153 40 / 748
Tjernveien 7 1397 NESØYA 59.8640, 10.5163 40 / 987
Tjernveien 8 1397 NESØYA 59.8644, 10.5160 40 / 778
Tjernveien 9 1397 NESØYA 59.8641, 10.5169 40 / 975
Tjernveien 10 1397 NESØYA 59.8647, 10.5164 40 / 1242
Tjernveien 11 1397 NESØYA 59.8643, 10.5167 40 / 983
Tjernveien 12 1397 NESØYA 59.8645, 10.5168 40 / 128

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken