Hammerkilen 9
4586 KORSHAMN

Hammerkilen 9, 4586 KORSHAMN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hammerkilen 9, 4586 KORSHAMN:

  • Postnummer: 4586 KORSHAMN
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 61 i 1032
  • Grunnkrins: 308 KORSHAMN
  • Valkrins: 2 AUSTAD
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Hammerkilen

Hammerkilen er ein veg i Lyngdal kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 43.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hammerkilen 1 4586 KORSHAMN 58.0233, 7.0116 5 / 60
Hammerkilen 5 4586 KORSHAMN 58.0229, 7.0116 5 / 7
Hammerkilen 6 4586 KORSHAMN 58.0223, 7.0158 5 / 1
Hammerkilen 7 4586 KORSHAMN 58.0228, 7.0119 5 / 7
Hammerkilen 9 4586 KORSHAMN 58.0226, 7.0123 5 / 61
Hammerkilen 10 4586 KORSHAMN 58.0220, 7.0165 5 / 91
Hammerkilen 11 4586 KORSHAMN 58.0225, 7.0125 5 / 38
Hammerkilen 12 4586 KORSHAMN 58.0218, 7.0169 5 / 91
Hammerkilen 13 4586 KORSHAMN 58.0223, 7.0129 5 / 106
Hammerkilen 14 4586 KORSHAMN 58.0221, 7.0169 5 / 130
Hammerkilen 15 4586 KORSHAMN 58.0222, 7.0133 5 / 107
Hammerkilen 16 4586 KORSHAMN 58.0216, 7.0175 5 / 122
Hammerkilen 17 4586 KORSHAMN 58.0219, 7.0129 5 / 20
Hammerkilen 18 4586 KORSHAMN 58.0222, 7.0176 5 / 39
Hammerkilen 19 4586 KORSHAMN 58.0220, 7.0137 5 / 23
Hammerkilen 20 4586 KORSHAMN 58.0220, 7.0182 5 / 126
Hammerkilen 21 4586 KORSHAMN 58.0217, 7.0145 5 / 11
Hammerkilen 23 4586 KORSHAMN 58.0217, 7.0156 5 / 133
Hammerkilen 25 4586 KORSHAMN 58.0214, 7.0157 5 / 104
Hammerkilen 29 4586 KORSHAMN 58.0208, 7.0144 5 / 14
Hammerkilen 31 4586 KORSHAMN 58.0209, 7.0166 5 / 90
Hammerkilen 33 4586 KORSHAMN 58.0212, 7.0176 5 / 114
Hammerkilen 35 4586 KORSHAMN 58.0213, 7.0180 5 / 112
Hammerkilen 37 4586 KORSHAMN 58.0218, 7.0185 5 / 113
Hammerkilen 39 4586 KORSHAMN 58.0220, 7.0187 5 / 127
Hammerkilen 43 4586 KORSHAMN 58.0222, 7.0182 5 / 136

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken