Børrenøsvegen 91B
2985 TYINKRYSSET

Børrenøsvegen 91B, 2985 TYINKRYSSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Børrenøsvegen 91B, 2985 TYINKRYSSET:

  • Postnummer: 2985 TYINKRYSSET
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 195 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Børrenøsvegen

Børrenøsvegen er ein veg i Vang kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 106.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Børrenøsvegen 21 2985 TYINKRYSSET 61.1887, 8.2173 10 / 24
Børrenøsvegen 23 2985 TYINKRYSSET 61.1889, 8.2177 10 / 24
Børrenøsvegen 25 2985 TYINKRYSSET 61.1873, 8.2184 2 / 4
Børrenøsvegen 30 2985 TYINKRYSSET 61.1876, 8.2147 7 / 301
Børrenøsvegen 32 2985 TYINKRYSSET 61.1879, 8.2154 7 / 400
Børrenøsvegen 40 2985 TYINKRYSSET 61.1869, 8.2145 7 / 219
Børrenøsvegen 41 2985 TYINKRYSSET 61.1873, 8.2143 7 / 218
Børrenøsvegen 42 2985 TYINKRYSSET 61.1867, 8.2140 7 / 220
Børrenøsvegen 43 2985 TYINKRYSSET 61.1871, 8.2140 7 / 232
Børrenøsvegen 44 2985 TYINKRYSSET 61.1866, 8.2135 7 / 221
Børrenøsvegen 45 2985 TYINKRYSSET 61.1870, 8.2136 7 / 217
Børrenøsvegen 47 2985 TYINKRYSSET 61.1868, 8.2132 7 / 216
Børrenøsvegen 51A 2985 TYINKRYSSET 61.1869, 8.2154 7 / 223
Børrenøsvegen 51B 2985 TYINKRYSSET 61.1870, 8.2154 7 / 223
Børrenøsvegen 53 2985 TYINKRYSSET 61.1868, 8.2149 7 / 231
Børrenøsvegen 55 2985 TYINKRYSSET 61.1865, 8.2145 7 / 222
Børrenøsvegen 56 2985 TYINKRYSSET 61.1865, 8.2151 7 / 224
Børrenøsvegen 60 2985 TYINKRYSSET 61.1867, 8.2125 7 / 215
Børrenøsvegen 62 2985 TYINKRYSSET 61.1864, 8.2127 7 / 215
Børrenøsvegen 68 2985 TYINKRYSSET 61.1857, 8.2105 7 / 214
Børrenøsvegen 70 2985 TYINKRYSSET 61.1858, 8.2113 7 / 200
Børrenøsvegen 71 2985 TYINKRYSSET 61.1856, 8.2115 7 / 199
Børrenøsvegen 72A 2985 TYINKRYSSET 61.1860, 8.2118 7 / 228
Børrenøsvegen 72B 2985 TYINKRYSSET 61.1861, 8.2118 7 / 228
Børrenøsvegen 73 2985 TYINKRYSSET 61.1857, 8.2122 7 / 198
Børrenøsvegen 74 2985 TYINKRYSSET 61.1862, 8.2122 7 / 229
Børrenøsvegen 75 2985 TYINKRYSSET 61.1860, 8.2126 7 / 230
Børrenøsvegen 76 2985 TYINKRYSSET 61.1854, 8.2118 7 / 197
Børrenøsvegen 77 2985 TYINKRYSSET 61.1854, 8.2106 7 / 189
Børrenøsvegen 78 2985 TYINKRYSSET 61.1851, 8.2117 7 / 196
Børrenøsvegen 79 2985 TYINKRYSSET 61.1852, 8.2110 7 / 190
Børrenøsvegen 80 2985 TYINKRYSSET 61.1852, 8.2125 7 / 208
Børrenøsvegen 81 2985 TYINKRYSSET 61.1849, 8.2112 7 / 191
Børrenøsvegen 83 2985 TYINKRYSSET 61.1848, 8.2106 7 / 192
Børrenøsvegen 85 2985 TYINKRYSSET 61.1845, 8.2108 7 / 193
Børrenøsvegen 87 2985 TYINKRYSSET 61.1846, 8.2114 7 / 194
Børrenøsvegen 90 2985 TYINKRYSSET 61.1851, 8.2131 7 / 207
Børrenøsvegen 91A 2985 TYINKRYSSET 61.1846, 8.2129 7 / 195
Børrenøsvegen 91B 2985 TYINKRYSSET 61.1845, 8.2129 7 / 195
Børrenøsvegen 92 2985 TYINKRYSSET 61.1853, 8.2132 7 / 206
Børrenøsvegen 93 2985 TYINKRYSSET 61.1847, 8.2138 7 / 209
Børrenøsvegen 94 2985 TYINKRYSSET 61.1856, 8.2134 7 / 204
Børrenøsvegen 96 2985 TYINKRYSSET 61.1854, 8.2138 7 / 205
Børrenøsvegen 97 2985 TYINKRYSSET 61.1849, 8.2145 7 / 210
Børrenøsvegen 100 2985 TYINKRYSSET 61.1858, 8.2140 7 / 203
Børrenøsvegen 101 2985 TYINKRYSSET 61.1854, 8.2146 7 / 211
Børrenøsvegen 103 2985 TYINKRYSSET 61.1851, 8.2149 7 / 212
Børrenøsvegen 104 2985 TYINKRYSSET 61.1859, 8.2150 7 / 202
Børrenøsvegen 106 2985 TYINKRYSSET 61.1856, 8.2152 7 / 213

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken