Jardalsvegen 100
6823 SANDANE

Jardalsvegen 100, 6823 SANDANE er ei adresse i Gloppen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jardalsvegen 100, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 1 i 1445 Gloppen
  • Grunnkrins: 304 MARDAL
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Jardalsvegen

Jardalsvegen er ein veg i Gloppen kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 100.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jardalsvegen 3 6823 SANDANE 61.7578, 6.2221 2 / 10
Jardalsvegen 9 6823 SANDANE 61.7582, 6.2161 2 / 57
Jardalsvegen 100 6823 SANDANE 61.7530, 6.2206 2 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken