Moaveien 45
1719 GREÅKER

Moaveien 45, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Moaveien 45, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2074 / 489 i 0105
  • Grunnkrins: 2406 MOA
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad:

Moaveien

Moaveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 51 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 67.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Moaveien 7 1719 GREÅKER 59.2703, 11.0281 2073 / 94
Moaveien 8 1719 GREÅKER 59.2706, 11.0286 2073 / 115
Moaveien 9 1719 GREÅKER 59.2705, 11.0279 2073 / 101
Moaveien 10 1719 GREÅKER 59.2708, 11.0284 2073 / 119
Moaveien 11 1719 GREÅKER 59.2707, 11.0280 2073 / 118
Moaveien 12 1719 GREÅKER 59.2709, 11.0283 2073 / 103
Moaveien 13 1719 GREÅKER 59.2709, 11.0278 2073 / 149
Moaveien 14 1719 GREÅKER 59.2712, 11.0281 2073 / 96
Moaveien 15 1719 GREÅKER 59.2710, 11.0277 2073 / 128
Moaveien 16 1719 GREÅKER 59.2714, 11.0279 2073 / 97
Moaveien 17 1719 GREÅKER 59.2712, 11.0275 2073 / 129
Moaveien 18 1719 GREÅKER 59.2717, 11.0276 2074 / 61
Moaveien 19 1719 GREÅKER 59.2714, 11.0274 2073 / 127
Moaveien 20 1719 GREÅKER 59.2719, 11.0275 2074 / 426
Moaveien 21 1719 GREÅKER 59.2717, 11.0273 2074 / 406
Moaveien 23 1719 GREÅKER 59.2719, 11.0270 2074 / 67
Moaveien 23A 1719 GREÅKER 59.2718, 11.0267 2074 / 362
Moaveien 25 1719 GREÅKER 59.2720, 11.0268 2074 / 68
Moaveien 27 1719 GREÅKER 59.2723, 11.0267 2074 / 70
Moaveien 27B 1719 GREÅKER 59.2723, 11.0263 2074 / 447
Moaveien 28 1719 GREÅKER 59.2728, 11.0265 2074 / 69
Moaveien 29 1719 GREÅKER 59.2725, 11.0263 2074 / 193
Moaveien 30 1719 GREÅKER 59.2730, 11.0263 2074 / 453
Moaveien 31 1719 GREÅKER 59.2727, 11.0262 2074 / 73
Moaveien 33 1719 GREÅKER 59.2730, 11.0258 2074 / 53
Moaveien 33B 1719 GREÅKER 59.2751, 11.0247 2074 / 458
Moaveien 35 1719 GREÅKER 59.2753, 11.0253 2074 / 86
Moaveien 36 1719 GREÅKER 59.2738, 11.0264 2074 / 54
Moaveien 37 1719 GREÅKER 59.2756, 11.0253 2074 / 85
Moaveien 39 1719 GREÅKER 59.2758, 11.0254 2074 / 89
Moaveien 41 1719 GREÅKER 59.2760, 11.0254 2074 / 96
Moaveien 43 1719 GREÅKER 59.2763, 11.0253 2074 / 490
Moaveien 45 1719 GREÅKER 59.2765, 11.0251 2074 / 489
Moaveien 47A 1719 GREÅKER 59.2766, 11.0252 2074 / 488
Moaveien 47B 1719 GREÅKER 59.2767, 11.0252 2074 / 488
Moaveien 47C 1719 GREÅKER 59.2766, 11.0253 2074 / 488
Moaveien 49 1719 GREÅKER 59.2768, 11.0252 2074 / 487
Moaveien 51 1719 GREÅKER 59.2770, 11.0255 2074 / 483
Moaveien 55A 1719 GREÅKER 59.2780, 11.0255 2074 / 90
Moaveien 55B 1719 GREÅKER 59.2781, 11.0257 2074 / 90
Moaveien 57 1719 GREÅKER 59.2784, 11.0257 2074 / 95
Moaveien 57A 1719 GREÅKER 59.2785, 11.0253 2074 / 414
Moaveien 58 1719 GREÅKER 59.2762, 11.0261 2074 / 446
Moaveien 59 1719 GREÅKER 59.2788, 11.0257 2074 / 101
Moaveien 60 1719 GREÅKER 59.2791, 11.0273 2074 / 427
Moaveien 60A 1719 GREÅKER 59.2769, 11.0261 2074 / 351
Moaveien 61 1719 GREÅKER 59.2791, 11.0256 2074 / 192
Moaveien 62 1719 GREÅKER 59.2791, 11.0276 2074 / 425
Moaveien 63 1719 GREÅKER 59.2793, 11.0257 2074 / 173
Moaveien 66 1719 GREÅKER 59.2795, 11.0270 2074 / 413
Moaveien 67 1719 GREÅKER 59.2806, 11.0259 2074 / 461

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken