Fosseikeveien 12
4323 SANDNES

Fosseikeveien 12, 4323 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fosseikeveien 12, 4323 SANDNES:

  • Postnummer: 4323 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 50 / 92 i 1102
  • Grunnkrins: 506 STOKKELAND
  • Valkrins: 5 GANDDAL
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Kvernaland

Fosseikeveien

Fosseikeveien er ein veg i Sandnes kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fosseikeveien 2 4323 SANDNES 58.8009, 5.7340 50 / 53
Fosseikeveien 3 4323 SANDNES 58.7991, 5.7347 50 / 41
Fosseikeveien 7 4323 SANDNES 58.7998, 5.7383 50 / 18
Fosseikeveien 12 4323 SANDNES 58.8013, 5.7355 50 / 92
Fosseikeveien 14 4323 SANDNES 58.8020, 5.7344 50 / 71
Fosseikeveien 15 4323 SANDNES 58.8017, 5.7388 50 / 77
Fosseikeveien 16 4323 SANDNES 58.8023, 5.7362 50 / 67
Fosseikeveien 18 4323 SANDNES 58.8031, 5.7360 50 / 70
Fosseikeveien 19 4323 SANDNES 58.8032, 5.7388 50 / 84
Fosseikeveien 24 4323 SANDNES 58.8045, 5.7378 50 / 106

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken