Riarveien 1B
4326 SANDNES

Riarveien 1B, 4326 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Riarveien 1B, 4326 SANDNES:

  • Postnummer: 4326 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 1802 i 1102
  • Grunnkrins: 602 AUSTRÅTT 1
  • Valkrins: 13 AUSTRÅTT
  • Kyrkjesogn: 6080301 Høyland
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Riarveien

Riarveien er ein veg i Sandnes kommune med 54 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Riarveien 1A 4326 SANDNES 58.8462, 5.7497 39 / 72
Riarveien 1B 4326 SANDNES 58.8460, 5.7497 39 / 1802
Riarveien 1C 4326 SANDNES 58.8459, 5.7497 39 / 577
Riarveien 1D 4326 SANDNES 58.8457, 5.7491 39 / 576
Riarveien 2 4326 SANDNES 58.8460, 5.7504 39 / 596
Riarveien 3 4326 SANDNES 58.8456, 1,000.0000 39 / 579
Riarveien 3A 4326 SANDNES 58.8456, 5.7492 39 / 578
Riarveien 4 4326 SANDNES 58.8458, 5.7505 39 / 597
Riarveien 5 4326 SANDNES 58.8454, 5.7498 39 / 581
Riarveien 5A 4326 SANDNES 58.8453, 5.7494 39 / 580
Riarveien 6 4326 SANDNES 58.8456, 5.7506 39 / 604
Riarveien 7A 4326 SANDNES 58.8451, 5.7495 39 / 582
Riarveien 7B 4326 SANDNES 58.8452, 5.7500 39 / 1784
Riarveien 7C 4326 SANDNES 58.8451, 5.7501 39 / 583
Riarveien 8 4326 SANDNES 58.8453, 5.7506 39 / 606
Riarveien 9 4326 SANDNES 58.8450, 5.7501 39 / 585
Riarveien 9A 4326 SANDNES 58.8449, 5.7496 39 / 584
Riarveien 10 4326 SANDNES 58.8451, 5.7507 39 / 611
Riarveien 11 4326 SANDNES 58.8447, 5.7502 39 / 618
Riarveien 11A 4326 SANDNES 58.8447, 5.7498 39 / 617
Riarveien 12 4326 SANDNES 58.8448, 5.7512 39 / 647
Riarveien 12A 4326 SANDNES 58.8446, 5.7510 39 / 1437
Riarveien 13 4326 SANDNES 58.8445, 5.7504 39 / 621
Riarveien 14 4326 SANDNES 58.8445, 5.7511 39 / 650
Riarveien 14A 4326 SANDNES 58.8446, 5.7513 39 / 1422
Riarveien 14B 4326 SANDNES 58.8446, 5.7514 39 / 1422
Riarveien 14C 4326 SANDNES 58.8446, 5.7517 39 / 1422
Riarveien 14D 4326 SANDNES 58.8446, 5.7517 39 / 1422
Riarveien 14F 4326 SANDNES 58.8447, 5.7520 39 / 1422
Riarveien 15 4326 SANDNES 58.8441, 5.7506 39 / 623
Riarveien 16 4326 SANDNES 58.8442, 5.7510 39 / 808
Riarveien 17 4326 SANDNES 58.8439, 5.7507 39 / 656
Riarveien 17A 4326 SANDNES 58.8438, 5.7503 39 / 655
Riarveien 18 4326 SANDNES 58.8443, 5.7512 39 / 809
Riarveien 19 4326 SANDNES 58.8437, 1,000.0000 39 / 665
Riarveien 19A 4326 SANDNES 58.8436, 5.7505 39 / 654
Riarveien 20 4326 SANDNES 58.8442, 5.7515 39 / 810
Riarveien 21 4326 SANDNES 58.8438, 5.7513 39 / 820
Riarveien 22 4326 SANDNES 58.8442, 5.7516 39 / 811
Riarveien 23 4326 SANDNES 58.8438, 5.7515 39 / 821
Riarveien 24 4326 SANDNES 58.8443, 5.7518 39 / 812
Riarveien 25 4326 SANDNES 58.8439, 5.7518 39 / 822
Riarveien 26 4326 SANDNES 58.8443, 5.7520 39 / 813
Riarveien 27 4326 SANDNES 58.8439, 5.7520 39 / 823
Riarveien 28 4326 SANDNES 58.8444, 5.7523 39 / 814
Riarveien 29 4326 SANDNES 58.8440, 5.7522 39 / 824
Riarveien 30 4326 SANDNES 58.8444, 5.7524 39 / 815
Riarveien 31 4326 SANDNES 58.8440, 5.7524 39 / 825
Riarveien 32 4326 SANDNES 58.8445, 5.7527 39 / 816
Riarveien 33 4326 SANDNES 58.8441, 5.7527 39 / 826
Riarveien 34 4326 SANDNES 58.8444, 5.7528 39 / 817
Riarveien 35 4326 SANDNES 58.8441, 5.7529 39 / 827
Riarveien 37 4326 SANDNES 58.8443, 5.7532 39 / 828
Riarveien 39 4326 SANDNES 58.8443, 5.7533 39 / 829

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken