Sandskaret 21
4319 SANDNES

Sandskaret 21, 4319 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandskaret 21, 4319 SANDNES:

  • Postnummer: 4319 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 576 i 1102
  • Grunnkrins: 405 BRUELAND
  • Valkrins: 6 SANDVED
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Sandskaret

Sandskaret er ein veg i Sandnes kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandskaret 1 4319 SANDNES 58.8430, 5.7263 42 / 39
Sandskaret 2 4319 SANDNES 58.8414, 5.7246 42 / 14
Sandskaret 3 4319 SANDNES 58.8432, 5.7262 42 / 42
Sandskaret 4 4319 SANDNES 58.8415, 5.7242 42 / 75
Sandskaret 5 4319 SANDNES 58.8433, 5.7258 42 / 397
Sandskaret 6 4319 SANDNES 58.8416, 1,000.0000 42 / 9
Sandskaret 7A 4319 SANDNES 58.8430, 5.7257 42 / 228
Sandskaret 7B 4319 SANDNES 58.8429, 5.7257 42 / 228
Sandskaret 9A 4319 SANDNES 58.8428, 5.7256 42 / 228
Sandskaret 9B 4319 SANDNES 58.8427, 5.7256 42 / 228
Sandskaret 10 4319 SANDNES 58.8419, 5.7227 42 / 139
Sandskaret 11A 4319 SANDNES 58.8426, 5.7256 42 / 228
Sandskaret 11B 4319 SANDNES 58.8425, 5.7256 42 / 228
Sandskaret 12 4319 SANDNES 58.8421, 5.7226 41 / 24
Sandskaret 14 4319 SANDNES 58.8421, 5.7230 42 / 307
Sandskaret 15 4319 SANDNES 58.8418, 5.7250 42 / 334
Sandskaret 16 4319 SANDNES 58.8420, 5.7235 42 / 287
Sandskaret 18 4319 SANDNES 58.8422, 5.7235 42 / 49
Sandskaret 20 4319 SANDNES 58.8426, 5.7235 42 / 45
Sandskaret 21 4319 SANDNES 58.8423, 5.7239 42 / 576
Sandskaret 22 4319 SANDNES 58.8429, 5.7232 42 / 44
Sandskaret 24 4319 SANDNES 58.8431, 5.7233 42 / 48
Sandskaret 26 4319 SANDNES 58.8431, 5.7234 42 / 48
Sandskaret 27 4319 SANDNES 58.8429, 5.7242 42 / 432
Sandskaret 28 4319 SANDNES 58.8427, 5.7237 42 / 46
Sandskaret 30 4319 SANDNES 58.8429, 5.7237 42 / 422
Sandskaret 32 4319 SANDNES 58.8430, 5.7238 42 / 47
Sandskaret 34 4319 SANDNES 58.8431, 5.7239 42 / 423

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken