Bjørneveien 2A
4323 SANDNES

Bjørneveien 2A, 4323 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørneveien 2A, 4323 SANDNES:

  • Postnummer: 4323 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 344 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 505 LUNDEHAUGEN
  • Valkrins: 5 GANDDAL
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Bjørneveien

Bjørneveien er ein veg i Sandnes kommune med 56 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørneveien 1 4323 SANDNES 58.8224, 5.7186 47 / 203
Bjørneveien 1A 4323 SANDNES 58.8225, 5.7183 47 / 142
Bjørneveien 2A 4323 SANDNES 58.8227, 5.7189 47 / 344
Bjørneveien 2B 4323 SANDNES 58.8226, 5.7190 47 / 344
Bjørneveien 3 4323 SANDNES 58.8223, 5.7191 47 / 200
Bjørneveien 3A 4323 SANDNES 58.8221, 5.7188 47 / 675
Bjørneveien 4 4323 SANDNES 58.8229, 5.7192 47 / 414
Bjørneveien 5 4323 SANDNES 58.8223, 5.7193 47 / 194
Bjørneveien 6 4323 SANDNES 58.8228, 5.7196 47 / 415
Bjørneveien 7 4323 SANDNES 58.8222, 5.7197 47 / 193
Bjørneveien 7A 4323 SANDNES 58.8219, 5.7196 47 / 833
Bjørneveien 8 4323 SANDNES 58.8227, 5.7201 47 / 416
Bjørneveien 9 4323 SANDNES 58.8221, 5.7200 47 / 134
Bjørneveien 11 4323 SANDNES 58.8220, 5.7208 47 / 693
Bjørneveien 12 4323 SANDNES 58.8230, 5.7198 47 / 418
Bjørneveien 13A 4323 SANDNES 58.8220, 5.7212 47 / 943
Bjørneveien 13B 4323 SANDNES 58.8219, 5.7213 47 / 943
Bjørneveien 14 4323 SANDNES 58.8231, 5.7194 47 / 417
Bjørneveien 14B 4323 SANDNES 58.8231, 5.7189 47 / 1142
Bjørneveien 14C 4323 SANDNES 58.8229, 5.7189 47 / 507
Bjørneveien 15A 4323 SANDNES 58.8220, 5.7217 47 / 944
Bjørneveien 15B 4323 SANDNES 58.8220, 5.7218 47 / 944
Bjørneveien 16A 4323 SANDNES 58.8225, 5.7192 47 / 204
Bjørneveien 16B 4323 SANDNES 58.8225, 5.7195 47 / 901
Bjørneveien 17A 4323 SANDNES 58.8220, 5.7221 47 / 1189
Bjørneveien 17B 4323 SANDNES 58.8220, 5.7223 47 / 945
Bjørneveien 18 4323 SANDNES 58.8225, 5.7198 47 / 363
Bjørneveien 19A 4323 SANDNES 58.8220, 5.7226 47 / 946
Bjørneveien 19B 4323 SANDNES 58.8220, 5.7228 47 / 946
Bjørneveien 20 4323 SANDNES 58.8224, 5.7202 47 / 153
Bjørneveien 21A 4323 SANDNES 58.8220, 5.7232 47 / 1295
Bjørneveien 21B 4323 SANDNES 58.8221, 5.7232 47 / 1295
Bjørneveien 21C 4323 SANDNES 58.8222, 5.7234 47 / 302
Bjørneveien 22 4323 SANDNES 58.8225, 5.7204 47 / 169
Bjørneveien 23 4323 SANDNES 58.8222, 5.7238 47 / 315
Bjørneveien 24 4323 SANDNES 58.8225, 5.7210 47 / 201
Bjørneveien 24B 4323 SANDNES 58.8222, 5.7210 47 / 1291
Bjørneveien 24C 4323 SANDNES 58.8223, 5.7208 47 / 1273
Bjørneveien 25 4323 SANDNES 58.8224, 5.7242 47 / 316
Bjørneveien 26 4323 SANDNES 58.8224, 5.7215 47 / 242
Bjørneveien 26A 4323 SANDNES 58.8222, 5.7214 47 / 948
Bjørneveien 27 4323 SANDNES 58.8224, 5.7245 47 / 317
Bjørneveien 28 4323 SANDNES 58.8223, 5.7217 47 / 254
Bjørneveien 29 4323 SANDNES 58.8226, 5.7249 47 / 318
Bjørneveien 30 4323 SANDNES 58.8223, 5.7223 47 / 255
Bjørneveien 31 4323 SANDNES 58.8227, 5.7253 47 / 319
Bjørneveien 32 4323 SANDNES 58.8225, 5.7236 47 / 325
Bjørneveien 33 4323 SANDNES 58.8228, 5.7256 47 / 320
Bjørneveien 34 4323 SANDNES 58.8227, 5.7240 47 / 326
Bjørneveien 35 4323 SANDNES 58.8230, 5.7258 47 / 643
Bjørneveien 36A 4323 SANDNES 58.8227, 5.7245 47 / 327
Bjørneveien 36B 4323 SANDNES 58.8228, 5.7243 47 / 1318
Bjørneveien 38 4323 SANDNES 58.8229, 5.7248 47 / 328
Bjørneveien 40A 4323 SANDNES 58.8230, 5.7252 47 / 329
Bjørneveien 40B 4323 SANDNES 58.8230, 5.7250 47 / 1300
Bjørneveien 42 4323 SANDNES 58.8233, 5.7253 47 / 330

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken