Torvbanen 11
1640 RÅDE

Torvbanen 11, 1640 RÅDE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Torvbanen 11, 1640 RÅDE:

  • Postnummer: 1640 RÅDE
  • Gards-/bruksnummer: 82 / 100 i 0135
  • Grunnkrins: 303 REVHAUG OG AAKEBERG
  • Valkrins: 1 KARLSHUS
  • Kyrkjesogn: 2040301 Råde
  • Tettstad:

Torvbanen

Torvbanen er ein veg i Råde kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Torvbanen 2 1640 RÅDE 59.3436, 10.9469 82 / 94
Torvbanen 7 1640 RÅDE 59.3425, 10.9507 82 / 93
Torvbanen 9 1640 RÅDE 59.3429, 10.9500 82 / 101
Torvbanen 11 1640 RÅDE 59.3431, 10.9507 82 / 100

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken