Vistergrenda 36B
1719 GREÅKER

Vistergrenda 36B, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vistergrenda 36B, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2070 / 17 i 0105
  • Grunnkrins: 2510 VISTER
  • Valkrins: 21 GRÅLUM
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Vistergrenda

Vistergrenda er ein veg i Sarpsborg kommune med 37 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 178.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vistergrenda 21 1719 GREÅKER 59.2814, 11.0239 2070 / 83
Vistergrenda 22 1719 GREÅKER 59.2820, 11.0243 2070 / 19
Vistergrenda 26 1719 GREÅKER 59.2823, 11.0241 2070 / 19
Vistergrenda 31 1719 GREÅKER 59.2827, 11.0225 2070 / 28
Vistergrenda 34 1719 GREÅKER 59.2828, 11.0236 2070 / 85
Vistergrenda 36A 1719 GREÅKER 59.2832, 11.0234 2070 / 17
Vistergrenda 36B 1719 GREÅKER 59.2831, 11.0235 2070 / 17
Vistergrenda 38 1719 GREÅKER 59.2832, 11.0234 2070 / 79
Vistergrenda 40A 1719 GREÅKER 59.2836, 11.0235 2070 / 72
Vistergrenda 40B 1719 GREÅKER 59.2836, 11.0235 2070 / 72
Vistergrenda 40C 1719 GREÅKER 59.2836, 11.0235 2070 / 72
Vistergrenda 44 1719 GREÅKER 59.2840, 11.0241 2070 / 62
Vistergrenda 51 1719 GREÅKER 59.2847, 11.0241 2070 / 60
Vistergrenda 53A 1719 GREÅKER 59.2849, 11.0243 2070 / 54
Vistergrenda 53B 1719 GREÅKER 59.2849, 11.0243 2070 / 54
Vistergrenda 55 1719 GREÅKER 59.2851, 11.0242 2070 / 61
Vistergrenda 57 1719 GREÅKER 59.2855, 11.0245 2070 / 57
Vistergrenda 59 1719 GREÅKER 59.2856, 11.0247 2070 / 56
Vistergrenda 61 1719 GREÅKER 59.2851, 11.0248 2070 / 67
Vistergrenda 63 1719 GREÅKER 59.2849, 11.0246 2070 / 30
Vistergrenda 64 1719 GREÅKER 59.2852, 11.0263 2070 / 25
Vistergrenda 65 1719 GREÅKER 59.2850, 11.0251 2070 / 38
Vistergrenda 66 1719 GREÅKER 59.2855, 11.0259 2070 / 27
Vistergrenda 67 1719 GREÅKER 59.2853, 11.0251 2070 / 14
Vistergrenda 75 1719 GREÅKER 59.2864, 11.0248 2070 / 80
Vistergrenda 76 1719 GREÅKER 59.2865, 11.0258 2070 / 1
Vistergrenda 80 1719 GREÅKER 59.2870, 11.0255 2070 / 15
Vistergrenda 95 1719 GREÅKER 59.2878, 11.0230 2070 / 41
Vistergrenda 118 1719 GREÅKER 59.2893, 11.0243 2070 / 6
Vistergrenda 123 1719 GREÅKER 59.2891, 11.0230 2069 / 8
Vistergrenda 125 1719 GREÅKER 59.2899, 11.0221 2069 / 27
Vistergrenda 127 1719 GREÅKER 59.2899, 11.0205 2069 / 6
Vistergrenda 131 1719 GREÅKER 59.2902, 11.0237 2068 / 4
Vistergrenda 133 1719 GREÅKER 59.2901, 11.0240 2068 / 4
Vistergrenda 149 1719 GREÅKER 59.2918, 11.0244 2068 / 1
Vistergrenda 151 1719 GREÅKER 59.2921, 11.0250 2068 / 1
Vistergrenda 178 1719 GREÅKER 59.2903, 11.0305 2071 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken