Skoguls vei 9
1349 RYKKINN

Skoguls vei 9, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skoguls vei 9, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 307 i 0219
  • Grunnkrins: 1925 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Skoguls vei

Skoguls vei er ein veg i Bærum kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skoguls vei 1 1349 RYKKINN 59.9289, 10.4696 93 / 314
Skoguls vei 3 1349 RYKKINN 59.9287, 10.4698 93 / 311
Skoguls vei 4 1349 RYKKINN 59.9287, 10.4706 93 / 316
Skoguls vei 5 1349 RYKKINN 59.9286, 10.4692 93 / 312
Skoguls vei 6 1349 RYKKINN 59.9285, 10.4707 93 / 317
Skoguls vei 7 1349 RYKKINN 59.9286, 10.4687 76 / 306
Skoguls vei 8 1349 RYKKINN 59.9283, 10.4709 93 / 318
Skoguls vei 9 1349 RYKKINN 59.9284, 10.4684 76 / 307
Skoguls vei 10 1349 RYKKINN 59.9283, 10.4699 93 / 310
Skoguls vei 12 1349 RYKKINN 59.9283, 10.4695 93 / 309
Skoguls vei 14 1349 RYKKINN 59.9282, 10.4690 76 / 132
Skoguls vei 16 1349 RYKKINN 59.9283, 10.4686 93 / 307

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken