Tverrådalsvegen 29
2634 FÅVANG

Tverrådalsvegen 29, 2634 FÅVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tverrådalsvegen 29, 2634 FÅVANG:

  • Postnummer: 2634 FÅVANG
  • Gards-/bruksnummer: 148 / 50 i 0520
  • Grunnkrins: 205 BJØRGEVOLLEN
  • Valkrins: 2 FÅVANG
  • Kyrkjesogn: 3070402 Fåvang
  • Tettstad:

Tverrådalsvegen

Tverrådalsvegen er ein veg i Ringebu kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 3800.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tverrådalsvegen 3 2634 FÅVANG 61.4083, 10.2960 143 / 17
Tverrådalsvegen 5 2634 FÅVANG 61.4085, 10.2968 143 / 16
Tverrådalsvegen 7 2634 FÅVANG 61.4086, 10.2961 148 / 36
Tverrådalsvegen 9 2634 FÅVANG 61.4084, 10.2950 148 / 40
Tverrådalsvegen 11 2634 FÅVANG 61.4086, 10.2947 148 / 39
Tverrådalsvegen 12 2634 FÅVANG 61.4083, 10.2933 148 / 35
Tverrådalsvegen 13 2634 FÅVANG 61.4087, 10.2939 148 / 38
Tverrådalsvegen 14 2634 FÅVANG 61.4080, 10.2929 155 / 16
Tverrådalsvegen 15 2634 FÅVANG 61.4084, 10.2939 148 / 37
Tverrådalsvegen 16 2634 FÅVANG 61.4082, 10.2922 155 / 17
Tverrådalsvegen 18 2634 FÅVANG 61.4085, 10.2909 147 / 14
Tverrådalsvegen 20 2634 FÅVANG 61.4083, 10.2903 147 / 15
Tverrådalsvegen 21 2634 FÅVANG 61.4107, 10.2916 148 / 46
Tverrådalsvegen 23 2634 FÅVANG 61.4103, 10.2918 148 / 47
Tverrådalsvegen 24 2634 FÅVANG 61.4091, 10.2917 148 / 42
Tverrådalsvegen 25 2634 FÅVANG 61.4101, 10.2919 148 / 48
Tverrådalsvegen 26 2634 FÅVANG 61.4093, 10.2913 148 / 43
Tverrådalsvegen 27 2634 FÅVANG 61.4098, 10.2921 148 / 49
Tverrådalsvegen 28 2634 FÅVANG 61.4096, 10.2910 148 / 44
Tverrådalsvegen 29 2634 FÅVANG 61.4098, 10.2928 148 / 50
Tverrådalsvegen 30 2634 FÅVANG 61.4098, 10.2909 148 / 45
Tverrådalsvegen 31 2634 FÅVANG 61.4097, 10.2935 148 / 51
Tverrådalsvegen 33 2634 FÅVANG 61.4099, 10.2941 148 / 52
Tverrådalsvegen 35 2634 FÅVANG 61.4102, 10.2936 148 / 53
Tverrådalsvegen 37 2634 FÅVANG 61.4105, 10.2931 148 / 54
Tverrådalsvegen 39 2634 FÅVANG 61.4107, 10.2927 148 / 55
Tverrådalsvegen 41 2634 FÅVANG 61.4109, 10.2923 148 / 56
Tverrådalsvegen 43 2634 FÅVANG 61.4111, 10.2918 148 / 57
Tverrådalsvegen 3344 2634 FÅVANG 61.4220, 10.2739 165 / 47
Tverrådalsvegen 3540 2634 FÅVANG 61.4220, 10.2699 148 / 29
Tverrådalsvegen 3800 2634 FÅVANG 61.4238, 10.2636 150 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken