Villaveien 7A
1666 ROLVSØY

Villaveien 7A, 1666 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Villaveien 7A, 1666 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1666 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 727 / 502 i 0106
  • Grunnkrins: 3203 KIRKEN-ROLVSØYSUND
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Villaveien

Villaveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Villaveien 1 1666 ROLVSØY 59.2679, 11.0181 727 / 132
Villaveien 1B 1666 ROLVSØY 59.2675, 11.0176 727 / 143
Villaveien 2 1666 ROLVSØY 59.2681, 11.0185 727 / 127
Villaveien 3 1666 ROLVSØY 59.2675, 11.0187 727 / 140
Villaveien 3B 1666 ROLVSØY 59.2673, 11.0183 727 / 148
Villaveien 3C 1666 ROLVSØY 59.2672, 11.0179 727 / 164
Villaveien 4 1666 ROLVSØY 59.2677, 11.0191 727 / 141
Villaveien 5 1666 ROLVSØY 59.2671, 11.0188 727 / 153
Villaveien 6 1666 ROLVSØY 59.2675, 11.0195 727 / 137
Villaveien 7A 1666 ROLVSØY 59.2671, 11.0194 727 / 502
Villaveien 7B 1666 ROLVSØY 59.2673, 11.0195 727 / 144
Villaveien 8 1666 ROLVSØY 59.2675, 11.0199 727 / 125
Villaveien 9 1666 ROLVSØY 59.2672, 11.0199 727 / 145
Villaveien 10 1666 ROLVSØY 59.2676, 11.0205 727 / 121
Villaveien 11 1666 ROLVSØY 59.2672, 11.0204 727 / 122

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken