0
4480 KVINESDAL

0, 4480 KVINESDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 4480 KVINESDAL:

  • Postnummer: 4480 KVINESDAL
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 10 i 1037
  • Grunnkrins: 108 OPOFTE
  • Valkrins: 3 LIKNES
  • Kyrkjesogn: 5030502 Feda
  • Tettstad:

er i Kvinesdal kommune med 2523 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 4473 KVINLOG 58.6641, 7.0719 191 / 96
0 4473 KVINLOG 58.6715, 7.0072 191 / 157
0 4473 KVINLOG 58.6726, 7.0458 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6685, 7.0717 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6707, 7.0424 191 / 169
0 4473 KVINLOG 58.6637, 7.0730 191 / 115
0 4473 KVINLOG 58.6735, 7.0490 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6636, 7.0724 191 / 164
0 4473 KVINLOG 58.6736, 7.0521 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5027, 6.8552 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6635, 7.0728 191 / 97
0 4473 KVINLOG 58.6735, 7.0529 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5082, 6.8637 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6633, 7.0728 191 / 39
0 4473 KVINLOG 58.5066, 6.8584 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6725, 7.0530 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6634, 7.0730 191 / 41
0 4473 KVINLOG 58.5093, 6.8633 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5107, 6.8636 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6634, 7.0735 191 / 38
0 4473 KVINLOG 58.5124, 6.8651 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6637, 7.0512 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5106, 6.8632 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6629, 7.0735 191 / 36
0 4473 KVINLOG 58.6639, 7.0516 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5098, 6.8650 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6629, 7.0737 191 / 33
0 4473 KVINLOG 58.6646, 7.0691 191 / 153
0 4473 KVINLOG 58.6640, 7.0627 191 / 147
0 4473 KVINLOG 58.6629, 7.0750 191 / 53
0 4473 KVINLOG 58.6646, 7.0694 191 / 154
0 4473 KVINLOG 58.5182, 6.9167 178 / 124
0 4473 KVINLOG 58.6728, 7.0453 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6687, 7.0718 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6629, 7.0754 191 / 62
0 4473 KVINLOG 58.6635, 7.0631 191 / 150
0 4473 KVINLOG 58.6642, 7.0509 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6627, 7.0746 191 / 32
0 4473 KVINLOG 58.6724, 7.0525 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6627, 7.0757 191 / 68
0 4473 KVINLOG 58.5104, 6.8654 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6592, 7.0724 191 / 107
0 4473 KVINLOG 58.6655, 7.0522 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5109, 6.8632 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6589, 7.0720 191 / 110
0 4473 KVINLOG 58.5084, 6.8641 180 / 44
0 4473 KVINLOG 58.6713, 7.0423 191 / 169
0 4473 KVINLOG 58.5067, 6.8679 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.7526, 6.9582 219 / 3
0 4473 KVINLOG 58.6724, 7.0467 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.7432, 6.9672 219 / 16
0 4473 KVINLOG 58.6732, 7.0650 191 / 144
0 4473 KVINLOG 58.5763, 6.8820 184 / 59
0 4473 KVINLOG 58.7551, 6.9968 220 / 7
0 4473 KVINLOG 58.6742, 7.0468 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.7468, 6.9798 220 / 17
0 4473 KVINLOG 58.7551, 6.9948 220 / 18
0 4473 KVINLOG 58.6690, 6.9999 191 / 158
0 4473 KVINLOG 58.6919, 6.9326 222 / 34
0 4473 KVINLOG 58.7406, 6.9609 222 / 60
0 4473 KVINLOG 58.5053, 6.8684 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5094, 6.8639 180 / 38
0 4473 KVINLOG 58.5043, 6.8560 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5478, 6.8665 182 / 3
0 4473 KVINLOG 58.6730, 7.0464 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6729, 7.0459 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6693, 7.0690 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5154, 6.9079 179 / 25
0 4473 KVINLOG 58.6697, 7.0700 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5189, 6.9318 178 / 116
0 4473 KVINLOG 58.5168, 6.9235 178 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6731, 7.0639 191 / 144
0 4473 KVINLOG 58.6637, 7.0543 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6688, 7.0687 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6655, 7.0679 191 / 103
0 4473 KVINLOG 58.5045, 6.8549 180 / 54
0 4473 KVINLOG 58.5472, 6.8781 181 / 22
0 4473 KVINLOG 58.6690, 7.0688 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5088, 6.8643 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5039, 6.8537 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5442, 6.8953 181 / 21
0 4473 KVINLOG 58.6636, 7.0720 191 / 43
0 4473 KVINLOG 58.5041, 6.8678 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5039, 6.8532 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6635, 7.0721 191 / 43
0 4473 KVINLOG 58.7728, 7.0286 221 / 2
0 4473 KVINLOG 58.5049, 6.8689 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6728, 7.0524 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5149, 6.9170 178 / 135
0 4473 KVINLOG 58.6641, 7.0664 191 / 155
0 4473 KVINLOG 58.6674, 7.0673 191 / 122
0 4473 KVINLOG 58.5073, 6.8548 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6641, 7.0665 191 / 155
0 4473 KVINLOG 58.6673, 6.9986 191 / 123
0 4473 KVINLOG 58.5069, 6.8551 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5065, 6.8626 180 / 20
0 4473 KVINLOG 58.5424, 6.9199 200 / 32
0 4473 KVINLOG 58.5033, 6.8535 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6641, 7.0666 191 / 155
0 4473 KVINLOG 58.6662, 6.9924 191 / 124
0 4473 KVINLOG 58.5064, 6.8546 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6728, 7.0625 191 / 125
0 4473 KVINLOG 58.5038, 6.8615 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6735, 7.0648 191 / 144
0 4473 KVINLOG 58.6713, 7.0596 191 / 126
0 4473 KVINLOG 58.5027, 6.8573 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6640, 7.0665 191 / 155
0 4473 KVINLOG 58.6729, 7.0545 191 / 127
0 4473 KVINLOG 58.5009, 6.8555 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6702, 7.0708 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6700, 7.0495 191 / 128
0 4473 KVINLOG 58.5015, 6.8624 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6905, 6.9298 222 / 39
0 4473 KVINLOG 58.6450, 6.9388 190 / 33
0 4473 KVINLOG 58.5046, 6.8532 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6727, 7.0496 191 / 129
0 4473 KVINLOG 58.5009, 6.8618 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5582, 6.8430 182 / 5
0 4473 KVINLOG 58.6238, 6.9099 188 / 26
0 4473 KVINLOG 58.6863, 6.9417 191 / 130
0 4473 KVINLOG 58.5005, 6.8612 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6988, 6.9296 222 / 32
0 4473 KVINLOG 58.6675, 6.9627 191 / 131
0 4473 KVINLOG 58.5131, 6.9078 179 / 18
0 4473 KVINLOG 58.6984, 6.9300 222 / 33
0 4473 KVINLOG 58.5120, 6.9111 179 / 22
0 4473 KVINLOG 58.6981, 6.9299 222 / 31
0 4473 KVINLOG 58.6340, 6.9692 192 / 7
0 4473 KVINLOG 58.6740, 7.0560 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6717, 7.0567 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6976, 6.9304 222 / 11
0 4473 KVINLOG 58.6726, 7.0462 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5167, 6.9225 178 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6970, 6.9285 222 / 50
0 4473 KVINLOG 58.5399, 6.9357 201 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5172, 6.9269 178 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5477, 6.8667 182 / 3
0 4473 KVINLOG 58.6970, 6.9305 222 / 42
0 4473 KVINLOG 58.6701, 7.0452 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5181, 6.9201 178 / 7
0 4473 KVINLOG 58.5475, 6.9098 200 / 26
0 4473 KVINLOG 58.6962, 6.9291 222 / 48
0 4473 KVINLOG 58.5080, 6.8662 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6647, 6.9050 190 / 9
0 4473 KVINLOG 58.5226, 6.9340 178 / 16
0 4473 KVINLOG 58.5596, 6.8565 182 / 14
0 4473 KVINLOG 58.6552, 6.9423 190 / 31
0 4473 KVINLOG 58.5156, 6.9081 179 / 24
0 4473 KVINLOG 58.6966, 6.9311 222 / 44
0 4473 KVINLOG 58.5043, 6.8527 180 / 34
0 4473 KVINLOG 58.5232, 6.9378 178 / 26
0 4473 KVINLOG 58.5812, 6.8777 184 / 41
0 4473 KVINLOG 58.6953, 6.9304 222 / 52
0 4473 KVINLOG 58.5053, 6.8529 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6746, 7.0497 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6693, 7.0715 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5243, 6.9343 178 / 127
0 4473 KVINLOG 58.5801, 6.8766 184 / 28
0 4473 KVINLOG 58.6942, 6.9316 222 / 28
0 4473 KVINLOG 58.5052, 6.8539 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.5044, 6.8556 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.5439, 6.8944 181 / 23
0 4473 KVINLOG 58.5807, 6.8876 184 / 35
0 4473 KVINLOG 58.6948, 6.9330 222 / 23
0 4473 KVINLOG 58.5056, 6.8529 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6737, 7.0559 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5450, 6.8968 181 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6647, 7.0553 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5810, 6.8801 184 / 29
0 4473 KVINLOG 58.6948, 6.9341 222 / 24
0 4473 KVINLOG 58.5148, 6.9154 178 / 125
0 4473 KVINLOG 58.5231, 6.9346 178 / 37
0 4473 KVINLOG 58.6392, 6.9229 188 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6941, 6.9342 222 / 21
0 4473 KVINLOG 58.5152, 6.9159 178 / 123
0 4473 KVINLOG 58.5856, 6.8940 184 / 57
0 4473 KVINLOG 58.6695, 7.0689 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5222, 6.9337 178 / 38
0 4473 KVINLOG 58.6681, 7.0452 191 / 135
0 4473 KVINLOG 58.6018, 6.8952 187 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6916, 6.9331 222 / 45
0 4473 KVINLOG 58.6729, 7.0470 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6695, 7.0690 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5230, 6.9358 178 / 41
0 4473 KVINLOG 58.6674, 7.0455 191 / 136
0 4473 KVINLOG 58.6026, 6.9042 186 / 11
0 4473 KVINLOG 58.6908, 6.9343 222 / 56
0 4473 KVINLOG 58.6734, 7.0558 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5030, 6.8534 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5235, 6.9374 178 / 42
0 4473 KVINLOG 58.6678, 7.0437 191 / 137
0 4473 KVINLOG 58.6907, 6.9336 222 / 57
0 4473 KVINLOG 58.6759, 7.0508 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5060, 6.8688 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5030, 6.8567 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5217, 6.9354 178 / 43
0 4473 KVINLOG 58.6674, 7.0437 191 / 138
0 4473 KVINLOG 58.6906, 6.9290 222 / 36
0 4473 KVINLOG 58.5031, 6.8556 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5220, 6.9354 178 / 44
0 4473 KVINLOG 58.6679, 7.0407 191 / 139
0 4473 KVINLOG 58.6909, 6.9326 222 / 41
0 4473 KVINLOG 58.5022, 6.8567 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5178, 6.9270 178 / 45
0 4473 KVINLOG 58.6676, 7.0401 191 / 140
0 4473 KVINLOG 58.7722, 7.0286 221 / 2
0 4473 KVINLOG 58.6699, 7.0450 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5222, 6.9355 178 / 47
0 4473 KVINLOG 58.6673, 7.0400 191 / 141
0 4473 KVINLOG 58.7392, 6.9613 222 / 15
0 4473 KVINLOG 58.7733, 7.0323 221 / 2
0 4473 KVINLOG 58.7455, 6.9632 219 / 18
0 4473 KVINLOG 58.5227, 6.9359 178 / 50
0 4473 KVINLOG 58.5102, 6.8652 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.7737, 7.0331 221 / 2
0 4473 KVINLOG 58.5330, 6.9204 178 / 129
0 4473 KVINLOG 58.5212, 6.9360 178 / 51
0 4473 KVINLOG 58.6683, 7.0716 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5039, 6.8541 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5239, 6.9384 178 / 54
0 4473 KVINLOG 58.5225, 6.9338 178 / 117
0 4473 KVINLOG 58.5104, 6.8647 180 / 41
0 4473 KVINLOG 58.5235, 6.9368 178 / 55
0 4473 KVINLOG 58.5225, 6.9357 178 / 56
0 4473 KVINLOG 58.6503, 6.9485 191 / 21
0 4473 KVINLOG 58.5236, 6.9358 178 / 60
0 4473 KVINLOG 58.5132, 6.9094 179 / 21
0 4473 KVINLOG 58.5098, 6.8634 180 / 39
0 4473 KVINLOG 58.5216, 6.9334 178 / 61
0 4473 KVINLOG 58.7459, 6.9757 220 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5225, 6.9360 178 / 65
0 4473 KVINLOG 58.7803, 6.9342 219 / 12
0 4473 KVINLOG 58.5329, 6.9405 178 / 67
0 4473 KVINLOG 58.5167, 6.9090 179 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5231, 6.9385 178 / 68
0 4473 KVINLOG 58.5232, 6.9392 178 / 69
0 4473 KVINLOG 58.5184, 6.9302 178 / 70
0 4473 KVINLOG 58.6727, 7.0636 191 / 144
0 4473 KVINLOG 58.5213, 6.9322 178 / 74
0 4473 KVINLOG 58.6695, 7.0700 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5396, 6.9334 201 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6685, 7.0696 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5182, 6.9306 178 / 80
0 4473 KVINLOG 58.6658, 6.9210 190 / 30
0 4473 KVINLOG 58.6649, 7.0513 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6691, 7.0687 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5046, 6.8554 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.5205, 6.9368 178 / 101
0 4473 KVINLOG 58.6657, 7.0526 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6693, 7.0688 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6707, 7.0432 191 / 169
0 4473 KVINLOG 58.5099, 6.8628 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5216, 6.9362 178 / 88
0 4473 KVINLOG 58.5123, 6.9092 179 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5761, 6.8768 184 / 13
0 4473 KVINLOG 58.6661, 7.0499 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6638, 7.0628 191 / 148
0 4473 KVINLOG 58.6651, 7.0519 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5056, 6.8629 180 / 25
0 4473 KVINLOG 58.5218, 6.9360 178 / 89
0 4473 KVINLOG 58.6668, 7.0526 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6676, 7.0503 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5056, 6.8623 180 / 26
0 4473 KVINLOG 58.5218, 6.9364 178 / 90
0 4473 KVINLOG 58.6592, 7.0740 191 / 99
0 4473 KVINLOG 58.6655, 7.0536 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6650, 7.0545 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5053, 6.8622 180 / 27
0 4473 KVINLOG 58.5213, 6.9372 178 / 104
0 4473 KVINLOG 58.6645, 7.0538 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6906, 6.9280 222 / 55
0 4473 KVINLOG 58.5051, 6.8617 180 / 28
0 4473 KVINLOG 58.5097, 6.9128 178 / 105
0 4473 KVINLOG 58.6644, 7.0532 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6732, 7.0500 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5060, 6.8630 180 / 30
0 4473 KVINLOG 58.5204, 6.9308 178 / 108
0 4473 KVINLOG 58.6658, 7.0538 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5062, 6.8631 180 / 31
0 4473 KVINLOG 58.5140, 6.9170 178 / 113
0 4473 KVINLOG 58.6652, 7.0508 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5057, 6.8620 180 / 29
0 4473 KVINLOG 58.5031, 6.8570 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5131, 6.9190 178 / 115
0 4473 KVINLOG 58.6662, 7.0514 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6696, 7.0715 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6683, 7.0709 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5157, 6.9056 179 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6644, 7.0517 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6719, 7.0482 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5061, 6.8668 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5133, 6.9090 179 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5060, 6.8679 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5153, 6.9037 179 / 7
0 4473 KVINLOG 58.6243, 6.9047 188 / 11
0 4473 KVINLOG 58.5802, 6.8363 184 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5057, 6.8695 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5167, 6.9065 179 / 14
0 4473 KVINLOG 58.6250, 6.9110 188 / 3
0 4473 KVINLOG 58.6741, 7.0479 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5053, 6.8699 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5164, 6.9058 179 / 16
0 4473 KVINLOG 58.5396, 6.9339 201 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5040, 6.8549 180 / 42
0 4473 KVINLOG 58.6677, 6.9673 191 / 160
0 4473 KVINLOG 58.5051, 6.8606 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5137, 6.9093 179 / 23
0 4473 KVINLOG 58.5075, 6.8518 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5074, 6.8510 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.7806, 7.0286 221 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5205, 6.9354 178 / 64
0 4473 KVINLOG 58.6717, 7.0463 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5045, 6.8682 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5074, 6.8540 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.7096, 6.9329 222 / 25
0 4473 KVINLOG 58.6737, 7.0496 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5069, 6.8672 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5067, 6.8628 180 / 3
0 4473 KVINLOG 58.5191, 6.9331 178 / 63
0 4473 KVINLOG 58.5075, 6.8667 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5164, 6.9229 178 / 133
0 4473 KVINLOG 58.6706, 7.0450 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5029, 6.8615 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6648, 7.0651 191 / 54
0 4473 KVINLOG 58.6661, 7.0536 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.7421, 6.9685 221 / 11
0 4473 KVINLOG 58.6704, 7.0450 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5087, 6.8626 180 / 33
0 4473 KVINLOG 58.5006, 6.8621 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5045, 6.8543 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6018, 6.9033 186 / 12
0 4473 KVINLOG 58.5434, 6.8939 181 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5049, 6.8554 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.5451, 6.9009 181 / 2
0 4473 KVINLOG 58.5053, 6.8552 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6386, 6.9358 189 / 22
0 4473 KVINLOG 58.5435, 6.8919 181 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6636, 7.0718 191 / 43
0 4473 KVINLOG 58.7450, 6.9766 220 / 11
0 4473 KVINLOG 58.5476, 6.8686 182 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6630, 7.0728 191 / 66
0 4473 KVINLOG 58.5485, 6.8708 182 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5687, 6.8991 182 / 11
0 4473 KVINLOG 58.5106, 6.8619 180 / 36
0 4473 KVINLOG 58.5033, 6.8540 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5508, 6.8868 183 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5175, 6.9079 179 / 29
0 4473 KVINLOG 58.6660, 7.0349 191 / 2
0 4473 KVINLOG 58.6751, 7.0508 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6697, 7.0717 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5495, 6.8856 183 / 6
0 4473 KVINLOG 58.6252, 6.9175 189 / 10
0 4473 KVINLOG 58.5054, 6.8692 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6747, 7.0509 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5785, 6.8775 184 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5088, 6.8634 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5048, 6.8537 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.5058, 6.8685 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5775, 6.8824 184 / 2
0 4473 KVINLOG 58.6380, 6.9855 192 / 2
0 4473 KVINLOG 58.5776, 6.8766 184 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5225, 6.9348 178 / 46
0 4473 KVINLOG 58.5074, 6.8673 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6549, 6.9420 190 / 16
0 4473 KVINLOG 58.7516, 6.9625 219 / 3
0 4473 KVINLOG 58.7398, 6.9611 222 / 64
0 4473 KVINLOG 58.5754, 6.8760 184 / 6
0 4473 KVINLOG 58.5781, 6.8763 184 / 10
0 4473 KVINLOG 58.5762, 6.8793 184 / 11
0 4473 KVINLOG 58.6238, 6.9049 188 / 15
0 4473 KVINLOG 58.5155, 6.9049 179 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5794, 6.8780 184 / 18
0 4473 KVINLOG 58.6747, 7.0489 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5805, 6.8794 184 / 22
0 4473 KVINLOG 58.6685, 7.0710 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5763, 6.8860 184 / 30
0 4473 KVINLOG 58.5830, 6.8855 184 / 38
0 4473 KVINLOG 58.5773, 6.8768 184 / 26
0 4473 KVINLOG 58.5799, 6.8789 184 / 56
0 4473 KVINLOG 58.5807, 6.8798 184 / 47
0 4473 KVINLOG 58.6661, 7.0530 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5768, 6.8757 184 / 52
0 4473 KVINLOG 58.6744, 7.0508 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5726, 6.9122 185 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6963, 6.9302 222 / 22
0 4473 KVINLOG 58.6026, 6.9096 186 / 1
0 4473 KVINLOG 58.7452, 6.9736 220 / 16
0 4473 KVINLOG 58.6733, 7.0467 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6023, 6.9104 186 / 2
0 4473 KVINLOG 58.6674, 6.9677 191 / 59
0 4473 KVINLOG 58.6737, 7.0515 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6052, 6.9002 186 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5039, 6.8594 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5973, 6.8934 187 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5038, 6.8593 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5933, 6.8955 187 / 3
0 4473 KVINLOG 58.6249, 6.9115 188 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5810, 6.8880 184 / 33
0 4473 KVINLOG 58.6717, 7.0480 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6252, 6.9102 188 / 5
0 4473 KVINLOG 58.6139, 6.9055 188 / 25
0 4473 KVINLOG 58.6771, 6.9197 190 / 38
0 4473 KVINLOG 58.5104, 6.8636 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5049, 6.8533 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6252, 6.9089 188 / 6
0 4473 KVINLOG 58.5049, 6.8533 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6651, 7.0658 191 / 84
0 4473 KVINLOG 58.6259, 6.9087 188 / 7
0 4473 KVINLOG 58.6253, 6.9056 188 / 14
0 4473 KVINLOG 58.6215, 6.9060 188 / 20
0 4473 KVINLOG 58.5935, 6.8968 187 / 8
0 4473 KVINLOG 58.5022, 6.8558 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6323, 6.9251 188 / 24
0 4473 KVINLOG 58.5839, 6.8438 184 / 6
0 4473 KVINLOG 58.6672, 6.9673 191 / 159
0 4473 KVINLOG 58.5033, 6.8561 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6239, 6.9144 189 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6758, 7.0501 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5009, 6.8627 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6246, 6.9179 189 / 2
0 4473 KVINLOG 58.5058, 6.8597 180 / 8
0 4473 KVINLOG 58.6733, 7.0553 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6276, 6.9233 189 / 4
0 4473 KVINLOG 58.7415, 6.9695 221 / 8
0 4473 KVINLOG 58.6374, 6.9403 189 / 7
0 4473 KVINLOG 58.6384, 6.9407 189 / 8
0 4473 KVINLOG 58.6916, 6.9347 222 / 38
0 4473 KVINLOG 58.5103, 6.8641 180 / 37
0 4473 KVINLOG 58.6425, 6.9394 189 / 9
0 4473 KVINLOG 58.5106, 6.9146 178 / 120
0 4473 KVINLOG 58.6744, 7.0496 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6245, 6.9154 189 / 11
0 4473 KVINLOG 58.5062, 6.8600 180 / 6
0 4473 KVINLOG 58.6358, 6.9447 189 / 20
0 4473 KVINLOG 58.6250, 6.9051 188 / 10
0 4473 KVINLOG 58.5044, 6.8538 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6749, 7.0495 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6537, 6.9419 190 / 1
0 4473 KVINLOG 58.7751, 7.0389 221 / 6
0 4473 KVINLOG 58.6750, 7.0501 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6564, 6.9445 190 / 3
0 4473 KVINLOG 58.5057, 6.8603 180 / 35
0 4473 KVINLOG 58.6702, 7.0702 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6557, 6.9431 190 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6726, 7.0518 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5090, 6.8638 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6563, 6.9432 190 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5805, 6.8782 184 / 55
0 4473 KVINLOG 58.6733, 7.0517 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6577, 6.9438 190 / 7
0 4473 KVINLOG 58.5076, 6.8671 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6738, 7.0488 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6545, 6.9413 190 / 9
0 4473 KVINLOG 58.5071, 6.8675 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6722, 7.0531 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6555, 6.9397 190 / 9
0 4473 KVINLOG 58.6682, 6.9259 190 / 13
0 4473 KVINLOG 58.6688, 6.9246 190 / 32
0 4473 KVINLOG 58.5052, 6.8533 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6736, 7.0545 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6485, 6.9396 190 / 27
0 4473 KVINLOG 58.5035, 6.8526 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6490, 6.9398 190 / 29
0 4473 KVINLOG 58.5011, 6.8587 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5010, 6.8595 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6899, 6.9459 191 / 165
0 4473 KVINLOG 58.5031, 6.8545 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6675, 6.9816 191 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5039, 6.8525 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5029, 6.8550 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6661, 6.9845 191 / 2
0 4473 KVINLOG 58.5036, 6.8546 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6677, 6.9823 191 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5050, 6.8542 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.5787, 6.8866 184 / 15
0 4473 KVINLOG 58.5100, 6.8632 180 / 40
0 4473 KVINLOG 58.6645, 6.9867 191 / 2
0 4473 KVINLOG 58.5039, 6.8567 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6674, 6.9837 191 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5039, 6.8557 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6673, 6.9841 191 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5047, 6.8572 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6680, 6.9812 191 / 6
0 4473 KVINLOG 58.6727, 7.0649 191 / 144
0 4473 KVINLOG 58.6687, 6.9800 191 / 7
0 4473 KVINLOG 58.5037, 6.8563 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6716, 7.0470 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6737, 7.0468 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5036, 6.8623 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6691, 6.9789 191 / 17
0 4473 KVINLOG 58.5036, 6.8554 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6718, 7.0476 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5024, 6.8623 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6515, 6.9473 191 / 22
0 4473 KVINLOG 58.5034, 6.8569 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6732, 7.0494 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5020, 6.8624 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6677, 6.9663 191 / 27
0 4473 KVINLOG 58.6708, 7.0697 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5019, 6.8611 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6632, 7.0752 191 / 31
0 4473 KVINLOG 58.6576, 6.9428 190 / 10
0 4473 KVINLOG 58.6707, 7.0698 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6631, 7.0742 191 / 34
0 4473 KVINLOG 58.6754, 7.0494 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6707, 7.0699 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6633, 7.0739 191 / 35
0 4473 KVINLOG 58.6710, 7.0700 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6632, 7.0731 191 / 37
0 4473 KVINLOG 58.7418, 6.9632 222 / 16
0 4473 KVINLOG 58.6675, 7.0306 191 / 163
0 4473 KVINLOG 58.6709, 7.0701 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6657, 7.0667 191 / 50
0 4473 KVINLOG 58.6702, 6.9037 190 / 28
0 4473 KVINLOG 58.6636, 7.0629 191 / 149
0 4473 KVINLOG 58.6709, 7.0701 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6641, 7.0633 191 / 70
0 4473 KVINLOG 58.6864, 6.9114 190 / 25
0 4473 KVINLOG 58.5805, 6.8768 184 / 25
0 4473 KVINLOG 58.6642, 7.0652 191 / 84
0 4473 KVINLOG 58.6850, 6.9110 190 / 26
0 4473 KVINLOG 58.6741, 7.0522 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6639, 7.0661 191 / 93
0 4473 KVINLOG 58.7151, 6.9311 222 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6662, 7.0519 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.7527, 6.9574 219 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5218, 6.9337 178 / 62
0 4473 KVINLOG 58.6653, 7.0671 191 / 94
0 4473 KVINLOG 58.7104, 6.9310 222 / 61
0 4473 KVINLOG 58.6660, 7.0553 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6671, 7.0496 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6603, 7.0735 191 / 105
0 4473 KVINLOG 58.7103, 6.9324 222 / 13
0 4473 KVINLOG 58.6669, 7.0503 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6662, 7.0505 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5119, 6.8656 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6689, 7.0719 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6598, 7.0730 191 / 106
0 4473 KVINLOG 58.6668, 7.0521 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6657, 7.0672 191 / 108
0 4473 KVINLOG 58.6291, 6.9269 189 / 5
0 4473 KVINLOG 58.6655, 7.0543 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6605, 7.0738 191 / 109
0 4473 KVINLOG 58.6634, 7.0634 191 / 151
0 4473 KVINLOG 58.6671, 7.0504 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6616, 7.0747 191 / 116
0 4473 KVINLOG 58.5108, 6.9128 179 / 30
0 4473 KVINLOG 58.6656, 7.0553 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6660, 6.9634 191 / 161
0 4473 KVINLOG 58.6688, 7.0685 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6367, 6.9831 192 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6591, 6.9420 190 / 21
0 4473 KVINLOG 58.6579, 6.9420 190 / 35
0 4473 KVINLOG 58.5597, 6.8499 182 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6645, 7.0526 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6652, 7.0679 191 / 117
0 4473 KVINLOG 58.5038, 6.8575 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6572, 6.9431 190 / 22
0 4473 KVINLOG 58.6662, 7.0525 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6654, 7.0674 191 / 100
0 4473 KVINLOG 58.6524, 6.9460 191 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6277, 6.9230 189 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6669, 7.0516 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5189, 6.9324 178 / 63
0 4473 KVINLOG 58.7527, 6.9569 219 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6650, 7.0530 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.7420, 6.9752 221 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6563, 6.9428 190 / 5
0 4473 KVINLOG 58.5039, 6.8593 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6572, 6.9395 190 / 5
0 4473 KVINLOG 58.6735, 7.0539 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6542, 6.9410 190 / 9
0 4473 KVINLOG 58.6897, 6.9452 191 / 6
0 4473 KVINLOG 58.6596, 6.8756 190 / 9
0 4473 KVINLOG 58.6736, 7.0552 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6741, 7.0488 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6617, 6.9418 190 / 20
0 4473 KVINLOG 58.5137, 6.9184 178 / 119
0 4473 KVINLOG 58.6664, 6.9852 191 / 2
0 4473 KVINLOG 58.6691, 7.0698 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6923, 6.9351 222 / 37
0 4473 KVINLOG 58.6521, 6.9569 191 / 22
0 4473 KVINLOG 58.5033, 6.8619 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6689, 7.0697 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5507, 6.9346 200 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6918, 6.9356 222 / 49
0 4473 KVINLOG 58.6672, 7.0669 191 / 122
0 4473 KVINLOG 58.7523, 6.9576 219 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6693, 7.0699 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5512, 6.9344 200 / 2
0 4473 KVINLOG 58.7561, 7.0073 220 / 12
0 4473 KVINLOG 58.6637, 7.0635 191 / 152
0 4473 KVINLOG 58.6740, 7.0496 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5503, 6.9326 200 / 4
0 4473 KVINLOG 58.7559, 7.0068 220 / 15
0 4473 KVINLOG 58.7526, 6.9551 219 / 17
0 4473 KVINLOG 58.5038, 6.8582 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5414, 6.9302 200 / 30
0 4473 KVINLOG 58.7466, 6.9750 220 / 2
0 4473 KVINLOG 58.5442, 6.9160 200 / 20
0 4473 KVINLOG 58.7459, 6.9769 220 / 8
0 4473 KVINLOG 58.5025, 6.8552 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.5445, 6.9188 200 / 27
0 4473 KVINLOG 58.7454, 6.9772 220 / 3
0 4473 KVINLOG 58.5511, 6.9349 200 / 2
0 4473 KVINLOG 58.5047, 6.8559 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6705, 7.0705 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.7442, 6.9782 220 / 14
0 4473 KVINLOG 58.5507, 6.9320 200 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6656, 7.0529 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6642, 7.0550 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5398, 6.9352 201 / 1
0 4473 KVINLOG 58.7415, 6.9629 222 / 43
0 4473 KVINLOG 58.6640, 7.0510 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6740, 7.0475 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5098, 6.8621 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.7415, 6.9619 222 / 17
0 4473 KVINLOG 58.6654, 7.0518 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5065, 6.8637 180 / 22
0 4473 KVINLOG 58.5072, 6.8618 180 / 10
0 4473 KVINLOG 58.7408, 6.9624 222 / 20
0 4473 KVINLOG 58.6671, 7.0520 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5063, 6.8636 180 / 23
0 4473 KVINLOG 58.5149, 6.9038 179 / 1
0 4473 KVINLOG 58.7411, 6.9602 222 / 59
0 4473 KVINLOG 58.6649, 7.0538 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5060, 6.8637 180 / 24
0 4473 KVINLOG 58.7401, 6.9596 222 / 18
0 4473 KVINLOG 58.5047, 6.8528 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.5481, 6.8671 182 / 2
0 4473 KVINLOG 58.7386, 6.9550 222 / 10
0 4473 KVINLOG 58.5161, 6.9007 179 / 3
0 4473 KVINLOG 58.7386, 6.9538 222 / 5
0 4473 KVINLOG 58.6662, 7.0544 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5053, 6.8546 180 / 43
0 4473 KVINLOG 58.6253, 6.9037 188 / 18
0 4473 KVINLOG 58.7383, 6.9543 222 / 6
0 4473 KVINLOG 58.5062, 6.8607 180 / 7
0 4473 KVINLOG 58.6669, 7.0497 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.5061, 6.8544 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6754, 7.0500 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6709, 7.0417 191 / 169
0 4473 KVINLOG 58.7380, 6.9522 222 / 27
0 4473 KVINLOG 58.6663, 7.0509 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6653, 7.0528 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.7378, 6.9526 222 / 9
0 4473 KVINLOG 58.6695, 7.0722 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.7797, 7.0105 219 / 7
0 4473 KVINLOG 58.7375, 6.9531 222 / 4
0 4473 KVINLOG 58.7528, 6.9582 219 / 3
0 4473 KVINLOG 58.6755, 7.0507 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5232, 6.9367 178 / 81
0 4473 KVINLOG 58.7527, 6.9607 219 / 3
0 4473 KVINLOG 58.6646, 7.0510 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6354, 6.9556 192 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6687, 7.0712 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6387, 6.9429 189 / 21
0 4473 KVINLOG 58.6405, 6.9410 189 / 23
0 4473 KVINLOG 58.6364, 6.9389 189 / 18
0 4473 KVINLOG 58.5228, 6.9366 178 / 121
0 4473 KVINLOG 58.6746, 7.0478 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6364, 6.9401 189 / 16
0 4473 KVINLOG 58.6352, 6.9397 189 / 17
0 4473 KVINLOG 58.5759, 6.8783 184 / 6
0 4473 KVINLOG 58.6651, 7.0537 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6346, 6.9425 189 / 19
0 4473 KVINLOG 58.5764, 6.8753 184 / 54
0 4473 KVINLOG 58.5782, 6.8775 184 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6745, 7.0471 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6673, 6.9681 191 / 58
0 4473 KVINLOG 58.6656, 7.0513 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6004, 6.8517 184 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6674, 6.9686 191 / 60
0 4473 KVINLOG 58.6015, 6.8522 184 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6674, 7.0508 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6699, 7.0701 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5435, 6.9184 200 / 31
0 4473 KVINLOG 58.7748, 7.0394 221 / 6
0 4473 KVINLOG 58.6703, 7.0707 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6732, 7.0536 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6732, 7.0530 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6683, 7.0698 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5433, 6.9241 200 / 29
0 4473 KVINLOG 58.6732, 7.0523 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5039, 6.8580 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6715, 7.0476 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5045, 6.8565 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6659, 7.0647 191 / 112
0 4473 KVINLOG 58.5075, 6.8554 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6645, 7.0552 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6651, 7.0638 191 / 101
0 4473 KVINLOG 58.6649, 7.0641 191 / 80
0 4473 KVINLOG 58.6698, 7.0708 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.5103, 6.8628 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6651, 7.0645 191 / 81
0 4473 KVINLOG 58.6696, 7.0708 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6653, 7.0655 191 / 104
0 4473 KVINLOG 58.5110, 6.8644 180 / 49
0 4473 KVINLOG 58.6693, 7.0706 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6656, 7.0661 191 / 102
0 4473 KVINLOG 58.5048, 6.8542 180 / 50
0 4473 KVINLOG 58.6654, 7.0667 191 / 65
0 4473 KVINLOG 58.6654, 7.0661 191 / 85
0 4473 KVINLOG 58.7459, 6.9747 220 / 9
0 4473 KVINLOG 58.6651, 7.0665 191 / 86
0 4473 KVINLOG 58.6743, 7.0515 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.5055, 6.8532 180 / 32
0 4473 KVINLOG 58.6637, 7.0718 191 / 43
0 4473 KVINLOG 58.6649, 7.0670 191 / 111
0 4473 KVINLOG 58.5067, 6.8672 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6637, 7.0718 191 / 43
0 4473 KVINLOG 58.6651, 7.0675 191 / 118
0 4473 KVINLOG 58.5172, 6.9233 178 / 1
0 4473 KVINLOG 58.5135, 6.8660 180 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6637, 7.0719 191 / 43
0 4473 KVINLOG 58.6649, 7.0690 191 / 47
0 4473 KVINLOG 58.6636, 7.0720 191 / 43
0 4473 KVINLOG 58.6649, 7.0695 191 / 51
0 4473 KVINLOG 58.6652, 7.0702 191 / 114
0 4473 KVINLOG 58.6645, 7.0631 191 / 64
0 4473 KVINLOG 58.5500, 6.9048 181 / 7
0 4473 KVINLOG 58.6646, 7.0636 191 / 75
0 4473 KVINLOG 58.5439, 6.8950 181 / 20
0 4473 KVINLOG 58.6647, 7.0642 191 / 79
0 4473 KVINLOG 58.6645, 7.0644 191 / 78
0 4473 KVINLOG 58.5320, 6.9406 178 / 126
0 4473 KVINLOG 58.6691, 7.0713 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6639, 7.0546 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6645, 7.0637 191 / 74
0 4473 KVINLOG 58.6734, 7.0639 191 / 144
0 4473 KVINLOG 58.6635, 7.0539 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6643, 7.0632 191 / 69
0 4473 KVINLOG 58.6023, 6.9081 186 / 1
0 4473 KVINLOG 58.6737, 7.0506 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6642, 7.0639 191 / 73
0 4473 KVINLOG 58.6052, 6.9011 186 / 5
0 4473 KVINLOG 58.6718, 7.0577 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6643, 7.0645 191 / 77
0 4473 KVINLOG 58.5001, 6.8615 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6952, 6.9325 222 / 58
0 4473 KVINLOG 58.6639, 7.0634 191 / 71
0 4473 KVINLOG 58.6640, 7.0639 191 / 72
0 4473 KVINLOG 58.5108, 6.8650 180 / 47
0 4473 KVINLOG 58.6638, 7.0641 191 / 67
0 4473 KVINLOG 58.5111, 6.8641 180 / 48
0 4473 KVINLOG 58.6641, 7.0645 191 / 76
0 4473 KVINLOG 58.5234, 6.9352 178 / 34
0 4473 KVINLOG 58.6644, 7.0651 191 / 82
0 4473 KVINLOG 58.6639, 7.0653 191 / 90
0 4473 KVINLOG 58.6642, 7.0658 191 / 83
0 4473 KVINLOG 58.6639, 7.0657 191 / 91
0 4473 KVINLOG 58.6632, 7.0512 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6563, 6.9426 190 / 24
0 4473 KVINLOG 58.6648, 7.0663 191 / 87
0 4473 KVINLOG 58.6675, 7.0498 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6645, 7.0663 191 / 88
0 4473 KVINLOG 58.6634, 7.0512 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6643, 7.0665 191 / 89
0 4473 KVINLOG 58.6700, 7.0720 191 / 145
0 4473 KVINLOG 58.6645, 7.0671 191 / 113
0 4473 KVINLOG 58.5825, 6.8775 184 / 51
0 4473 KVINLOG 58.6647, 7.0677 191 / 92
0 4473 KVINLOG 58.5927, 6.8970 187 / 3
0 4473 KVINLOG 58.6736, 7.0500 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6647, 7.0685 191 / 48
0 4473 KVINLOG 58.6649, 7.0522 191 / 146
0 4473 KVINLOG 58.6646, 7.0681 191 / 49
0 4473 KVINLOG 58.5011, 6.8580 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6726, 7.0471 191 / 143
0 4473 KVINLOG 58.6711, 7.0429 191 / 169
0 4473 KVINLOG 58.6646, 7.0698 191 / 95
0 4473 KVINLOG 58.5056, 6.8540 180 / 19
0 4473 KVINLOG 58.6643, 7.0713 191 / 46
0 4473 KVINLOG 58.5041, 6.8620 180 / 4
0 4473 KVINLOG 58.6705, 7.0432 191 / 169
0 4473 KVINLOG 58.6641, 7.0715 191 / 63
0 4473 KVINLOG 58.5015, 6.8617 180 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2265, 6.8937 40 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3840, 6.9503 139 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3476, 7.0292 165 / 55
0 4480 KVINESDAL 58.4553, 7.0390 213 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.4012, 7.0823 75 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3646, 7.0393 88 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.2715, 7.0229 52 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.2565, 6.8969 42 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3830, 6.9493 139 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3475, 7.0264 165 / 57
0 4480 KVINESDAL 58.4798, 7.0281 213 / 46
0 4480 KVINESDAL 58.4576, 7.0109 215 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3943, 7.0819 75 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.4037, 7.0438 78 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2681, 6.9037 43 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3842, 6.9483 139 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3467, 7.0284 165 / 59
0 4480 KVINESDAL 58.4516, 7.0231 214 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4516, 7.0109 215 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3920, 7.0780 75 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.5479, 7.0113 202 / 93
0 4480 KVINESDAL 58.4208, 6.9419 144 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3861, 6.9509 139 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3480, 7.0291 165 / 60
0 4480 KVINESDAL 58.4533, 7.0234 214 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4560, 7.0028 216 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3867, 7.0850 74 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5484, 7.0110 202 / 89
0 4480 KVINESDAL 58.4229, 6.9588 144 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2312, 6.7832 26 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.2561, 6.9392 44 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3843, 6.9527 139 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3517, 7.0235 165 / 62
0 4480 KVINESDAL 58.4526, 7.0104 215 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4608, 6.9971 216 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4456, 7.0919 82 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.2399, 6.8108 30 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4056, 6.9747 147 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2437, 6.9821 48 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3856, 6.9516 139 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3535, 7.0219 165 / 65
0 4480 KVINESDAL 58.4573, 7.0129 215 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4603, 6.9979 216 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4382, 7.1258 81 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2307, 6.8352 32 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2516, 6.9923 49 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3865, 6.9485 139 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3607, 7.0288 165 / 66
0 4480 KVINESDAL 58.4552, 7.0112 215 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.4596, 7.0000 216 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.5077, 7.0401 207 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2465, 6.8389 34 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3849, 6.9601 153 / 229
0 4480 KVINESDAL 58.2513, 6.9939 49 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3954, 6.9481 139 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3377, 7.0248 165 / 67
0 4480 KVINESDAL 58.4548, 6.9978 216 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4983, 7.0586 209 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.5267, 6.9760 202 / 81
0 4480 KVINESDAL 58.2449, 6.8391 35 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3004, 6.9973 103 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4366, 7.0311 82 / 48
0 4480 KVINESDAL 58.2450, 7.0122 49 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3829, 6.9519 139 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.3682, 7.0072 166 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4613, 6.9966 216 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.5006, 7.0596 209 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2370, 6.8568 37 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3732, 7.0121 167 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.2448, 7.0113 49 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3672, 7.0196 166 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4571, 7.0072 216 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.5027, 7.0702 208 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3644, 7.0510 89 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3731, 7.0112 167 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.3947, 6.9556 150 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3308, 7.0219 99 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.2449, 7.0105 49 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3872, 6.9506 139 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.3617, 7.0276 166 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.4628, 6.9948 216 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4989, 7.0626 209 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2330, 6.8905 39 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2401, 7.0087 48 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2416, 7.0067 49 / 53
0 4480 KVINESDAL 58.3830, 6.9522 139 / 43
0 4480 KVINESDAL 58.3755, 7.0114 167 / 50
0 4480 KVINESDAL 58.4601, 6.9959 216 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.5045, 7.0811 208 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.2255, 6.8990 40 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4133, 7.0037 83 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.2587, 7.0036 49 / 68
0 4480 KVINESDAL 58.3957, 6.9473 139 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.3669, 7.0228 167 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4595, 7.0007 216 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.5044, 7.0817 208 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.2680, 6.8868 41 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2288, 6.7812 26 / 49
0 4480 KVINESDAL 58.2427, 7.0087 49 / 70
0 4480 KVINESDAL 58.3942, 6.9494 139 / 46
0 4480 KVINESDAL 58.3750, 7.0199 167 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3678, 7.0207 167 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.4645, 6.9901 217 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4983, 7.0791 209 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2628, 6.8795 41 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3940, 6.9497 139 / 47
0 4480 KVINESDAL 58.3740, 7.0203 167 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3680, 7.0202 167 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.4637, 6.9922 217 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4973, 7.0811 209 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2546, 6.8875 42 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2518, 6.9928 49 / 72
0 4480 KVINESDAL 58.3937, 6.9499 139 / 48
0 4480 KVINESDAL 58.3676, 7.0202 167 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3682, 7.0198 167 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.4575, 6.9702 218 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5013, 7.0878 208 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2509, 6.9915 49 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2557, 6.9926 49 / 73
0 4480 KVINESDAL 58.3934, 6.9502 139 / 49
0 4480 KVINESDAL 58.3678, 7.0198 167 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3683, 7.0194 167 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.5002, 7.0887 208 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.2601, 7.0399 51 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2946, 7.0456 60 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.2501, 6.9908 49 / 74
0 4480 KVINESDAL 58.4007, 6.9346 140 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3679, 7.0194 167 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.3932, 7.0055 169 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4974, 7.0904 208 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4880, 7.0943 209 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2714, 7.0018 53 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2609, 6.9870 50 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3975, 6.9299 140 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3681, 7.0190 167 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3914, 7.0014 169 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4950, 7.0877 208 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.2398, 6.8121 30 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.2964, 7.0746 59 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2295, 6.7795 26 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.4165, 7.0022 83 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.5236, 6.9921 202 / 112
0 4480 KVINESDAL 58.2639, 7.0224 52 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4001, 6.9295 140 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4442, 6.9135 170 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4933, 7.0905 208 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.2980, 7.0525 60 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.5302, 6.9844 202 / 103
0 4480 KVINESDAL 58.2919, 7.0382 60 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.2646, 7.0221 52 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4450, 6.9191 170 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2480, 6.8312 33 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4916, 7.0859 208 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3993, 7.0681 76 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2638, 7.0233 52 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3994, 6.9296 140 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4440, 6.9198 170 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2447, 6.8423 35 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4898, 7.0932 208 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4201, 7.0413 79 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2283, 6.8798 38 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.2719, 7.0257 52 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4003, 6.9396 140 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4430, 6.9144 170 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.2442, 6.8434 35 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4880, 7.0935 209 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4186, 7.0085 82 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.2712, 7.0011 53 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4080, 6.9199 141 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4693, 6.9290 171 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3082, 6.8990 120 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2559, 6.8746 41 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4158, 7.0032 83 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3598, 7.0446 90 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.5287, 6.9876 202 / 123
0 4480 KVINESDAL 58.2705, 7.0017 53 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4151, 6.9158 142 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.4691, 6.9314 171 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4232, 7.0013 83 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.2466, 6.9178 44 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2707, 7.0003 53 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.4147, 6.9155 142 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4316, 6.9242 144 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4695, 6.9347 171 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2306, 6.8315 32 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3915, 7.0279 84 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3911, 6.9548 150 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.2763, 7.0420 55 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4152, 6.9107 142 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4201, 6.9413 144 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4699, 6.9342 171 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.2313, 6.8360 32 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3790, 7.0360 86 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2297, 6.8348 32 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.2752, 7.0449 55 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4150, 6.9094 142 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.4214, 6.9421 144 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.4688, 6.9325 171 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3578, 7.0329 90 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.2326, 6.8644 37 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3982, 7.0634 86 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3410, 7.0900 68 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2846, 7.0864 57 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4157, 6.9138 142 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.4217, 6.9453 144 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3908, 7.0274 84 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4709, 6.9317 171 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2405, 7.0108 48 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3529, 7.0344 90 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4906, 6.9704 176 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.5243, 6.9936 202 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.3643, 6.9677 157 / 78
0 4480 KVINESDAL 58.2961, 7.0756 59 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4197, 6.9437 144 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4331, 6.9233 144 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.4723, 6.9305 171 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2447, 7.0162 49 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4656, 6.8961 172 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3607, 7.0441 90 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3158, 6.9859 101 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3704, 7.0747 89 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.3036, 7.0955 59 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4206, 6.9400 144 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.4802, 6.9592 171 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3185, 6.8992 121 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4465, 6.9192 170 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3478, 7.0345 94 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.2355, 6.8643 37 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.2899, 7.0428 60 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.2958, 7.0700 59 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4216, 6.9442 144 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.4724, 6.9195 172 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3172, 6.8986 121 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3482, 7.0349 94 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.5410, 6.9646 199 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3003, 7.0522 60 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4212, 6.9415 144 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.4749, 6.9160 172 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2634, 7.0254 52 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3141, 6.9039 125 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.5041, 7.0477 207 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.2968, 7.0529 60 / 38
0 4480 KVINESDAL 58.4242, 6.9733 146 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4747, 6.9205 172 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3135, 6.8924 119 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3315, 7.0887 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4679, 6.9352 171 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3099, 7.0382 62 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4246, 6.9757 146 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4756, 6.9238 172 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.4165, 6.9097 142 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3290, 7.0899 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2423, 6.8095 30 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3103, 7.0027 63 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4247, 6.9802 146 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4759, 6.9236 172 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3971, 7.0493 76 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3106, 7.0069 63 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4241, 6.9703 146 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4971, 6.9713 176 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2590, 7.0212 52 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.2454, 7.0063 49 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3305, 7.0751 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3247, 7.0793 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4251, 6.9626 146 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.4973, 6.9695 176 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4853, 7.0063 211 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3303, 7.0722 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3335, 7.0875 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4267, 6.9692 146 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4902, 6.9731 176 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3086, 6.9688 104 / 70
0 4480 KVINESDAL 58.2906, 7.0441 60 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3325, 7.0858 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3234, 7.0821 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4038, 6.9734 147 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5059, 6.9933 176 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.2406, 6.8044 30 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3995, 7.0424 78 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3451, 7.0566 94 / 91
0 4480 KVINESDAL 58.2298, 6.7792 26 / 46
0 4480 KVINESDAL 58.2403, 7.0083 48 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3237, 7.0780 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3309, 7.0895 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4058, 6.9740 147 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4914, 6.9738 176 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4712, 6.9253 172 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3849, 6.9591 153 / 225
0 4480 KVINESDAL 58.3569, 6.9725 157 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3054, 7.0473 62 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3303, 7.0731 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3338, 7.0907 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4086, 6.9680 147 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4910, 6.9700 176 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4070, 6.9705 147 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3050, 7.0472 62 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3215, 7.0845 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3325, 7.0881 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4065, 6.9716 147 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4965, 6.9673 176 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.4008, 6.9570 148 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3328, 7.0868 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4047, 6.9768 147 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.5067, 6.9373 177 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3957, 6.9457 139 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.3540, 7.0355 92 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3316, 7.0281 98 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3245, 7.0781 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4087, 6.9672 147 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.5009, 6.9368 177 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3565, 7.0325 90 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.2917, 7.0424 60 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3611, 7.0396 90 / 46
0 4480 KVINESDAL 58.5569, 6.9823 196 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3323, 7.0873 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4038, 6.9519 148 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.4996, 6.9368 177 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4473, 7.0909 82 / 51
0 4480 KVINESDAL 58.3881, 6.9589 153 / 39
0 4480 KVINESDAL 58.4967, 6.9263 177 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3336, 7.0891 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4030, 6.9549 148 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.5296, 6.9618 202 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3874, 6.9546 153 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.4962, 6.9249 177 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.4985, 6.9365 177 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4565, 7.0043 216 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3287, 7.0886 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3977, 6.9478 148 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.2598, 7.0198 52 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.3870, 6.9554 153 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.5571, 6.9547 201 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3471, 7.0214 165 / 73
0 4480 KVINESDAL 58.3738, 6.9490 138 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3317, 7.0901 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2307, 6.7836 26 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4686, 7.0209 213 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.3913, 6.9566 150 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.3736, 6.9491 138 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3322, 7.0902 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4056, 6.9345 149 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4656, 7.0197 213 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.2929, 7.0457 60 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3737, 6.9495 138 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.2364, 6.8608 37 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3315, 6.8953 126 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3845, 7.0623 87 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3321, 7.0833 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3953, 6.9637 150 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3332, 7.0617 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4657, 7.0261 213 / 43
0 4480 KVINESDAL 58.5102, 7.0153 204 / 38
0 4480 KVINESDAL 58.3327, 7.0844 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3952, 6.9600 150 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3798, 6.9565 153 / 201
0 4480 KVINESDAL 58.4661, 6.9898 217 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4033, 7.0126 84 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.3918, 6.9534 150 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.5355, 6.9386 178 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.3557, 7.0342 90 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.5074, 6.9711 203 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3860, 6.9484 139 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3021, 7.0045 103 / 97
0 4480 KVINESDAL 58.4686, 7.0257 213 / 55
0 4480 KVINESDAL 58.3303, 7.0745 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3907, 6.9546 150 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.5365, 6.9391 178 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.2402, 6.8037 30 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.5098, 7.0204 204 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3331, 7.0848 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3957, 7.0073 169 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3334, 7.0867 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3932, 6.9524 150 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.3145, 6.9880 101 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.5085, 7.0165 204 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3402, 7.0586 67 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3316, 6.9139 126 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3339, 7.0917 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3978, 6.9493 150 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.5374, 6.9414 201 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3327, 7.0640 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3289, 7.0839 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3915, 6.9580 150 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.5450, 6.9796 196 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.5220, 6.9844 202 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.3180, 6.9824 100 / 237
0 4480 KVINESDAL 58.3261, 7.0780 66 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3918, 6.9590 150 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.5446, 6.9835 196 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2559, 6.9913 49 / 66
0 4480 KVINESDAL 58.5225, 6.9901 202 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.5611, 7.0500 194 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3355, 7.0773 66 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3874, 6.9752 151 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3411, 7.0404 95 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.2438, 6.9839 48 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3889, 6.9611 153 / 216
0 4480 KVINESDAL 58.4794, 7.0945 212 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.2545, 6.8503 36 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3312, 7.0142 99 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.3830, 6.9781 151 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.5107, 7.0407 206 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2548, 7.0228 52 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.4772, 7.0977 212 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5575, 6.9856 196 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3526, 7.0629 70 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3885, 6.9770 151 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2524, 7.0128 49 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3050, 7.0500 60 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4436, 6.9202 170 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3975, 7.0495 76 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3856, 6.9821 151 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3985, 7.0492 76 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3874, 6.9760 151 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2521, 7.0101 49 / 65
0 4480 KVINESDAL 58.4853, 7.0222 212 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2397, 7.0090 48 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2908, 7.0430 60 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.5262, 6.9772 202 / 94
0 4480 KVINESDAL 58.4022, 7.0549 77 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3870, 6.9797 151 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.2485, 7.0070 49 / 61
0 4480 KVINESDAL 58.4591, 7.0082 216 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.2381, 6.8091 30 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.5240, 6.9573 202 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4375, 7.0279 82 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4033, 7.0426 78 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3508, 7.0368 93 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3762, 7.0112 167 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.2486, 7.0048 49 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.2818, 6.9202 110 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.3574, 7.0500 91 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3283, 7.0864 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2389, 6.8053 30 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3997, 7.0445 78 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2476, 7.0042 49 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.4036, 6.9819 147 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3456, 7.0369 94 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4155, 6.9163 142 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5280, 6.9902 202 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2477, 7.0036 49 / 43
0 4480 KVINESDAL 58.2319, 6.7829 26 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3343, 7.0660 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3475, 7.0669 94 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4956, 6.9582 175 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4859, 7.0218 212 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4164, 7.0742 80 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2474, 7.0024 49 / 58
0 4480 KVINESDAL 58.2303, 6.7824 26 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.5520, 6.9700 197 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.5132, 7.0171 202 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4644, 7.0290 213 / 53
0 4480 KVINESDAL 58.4213, 7.0904 80 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3865, 6.9549 153 / 233
0 4480 KVINESDAL 58.2472, 7.0027 49 / 57
0 4480 KVINESDAL 58.2685, 6.9041 43 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.5522, 6.9696 197 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5129, 7.0167 202 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4172, 7.0017 83 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.5265, 6.9992 202 / 119
0 4480 KVINESDAL 58.4190, 7.0782 80 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3781, 6.9598 153 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2649, 7.0217 52 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.2473, 7.0032 49 / 59
0 4480 KVINESDAL 58.3668, 7.0436 88 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.5132, 7.0163 202 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2896, 7.0424 60 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.4783, 7.0239 212 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.4179, 7.0771 80 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3883, 6.9567 153 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3498, 6.9673 158 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.2470, 7.0036 49 / 60
0 4480 KVINESDAL 58.3488, 7.0728 69 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3286, 7.0898 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2900, 7.0441 60 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.4162, 7.0720 80 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3809, 6.9682 153 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.3413, 7.0262 165 / 68
0 4480 KVINESDAL 58.2462, 7.0039 49 / 55
0 4480 KVINESDAL 58.2466, 6.8384 34 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3815, 6.9526 153 / 207
0 4480 KVINESDAL 58.3685, 6.9272 136 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2907, 7.0450 60 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.4227, 7.0105 82 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3776, 6.9725 153 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.4438, 6.9152 170 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2459, 7.0046 49 / 54
0 4480 KVINESDAL 58.2346, 6.8208 31 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5273, 6.9907 202 / 96
0 4480 KVINESDAL 58.3280, 7.0890 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2943, 7.0446 60 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.3930, 6.9903 152 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4176, 7.0083 82 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3860, 6.9601 153 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.2450, 7.0056 49 / 49
0 4480 KVINESDAL 58.2297, 6.8338 32 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4245, 6.9793 146 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.4055, 6.9763 147 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2951, 7.0465 60 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3880, 6.9533 153 / 67
0 4480 KVINESDAL 58.4168, 7.0016 83 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3779, 6.9660 153 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.5111, 7.0166 204 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.2451, 7.0070 49 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.2306, 6.8895 39 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3721, 6.9829 154 / 50
0 4480 KVINESDAL 58.3846, 6.9817 151 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3030, 7.0483 60 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.2950, 6.9500 106 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4157, 7.0053 83 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4975, 7.0574 209 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.2446, 7.0075 49 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.2304, 6.8797 38 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3802, 6.9510 139 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.2575, 6.9907 50 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4183, 7.0015 83 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3893, 6.9567 153 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.2446, 7.0080 49 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.2294, 6.8780 38 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.5262, 6.9949 202 / 97
0 4480 KVINESDAL 58.5627, 7.0346 194 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.4154, 7.0032 83 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3814, 6.9564 153 / 38
0 4480 KVINESDAL 58.5271, 6.9912 202 / 82
0 4480 KVINESDAL 58.2454, 7.0109 49 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2264, 6.8901 40 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5265, 6.9927 202 / 98
0 4480 KVINESDAL 58.3176, 6.9078 125 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4108, 7.0065 83 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3870, 6.9573 153 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.2450, 7.0131 49 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.2263, 6.8946 40 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4115, 7.0070 83 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3643, 6.9684 157 / 74
0 4480 KVINESDAL 58.3726, 6.9783 154 / 40
0 4480 KVINESDAL 58.2443, 7.0123 49 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2873, 6.9348 109 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.4137, 7.0058 83 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2488, 6.9896 49 / 75
0 4480 KVINESDAL 58.2440, 7.0076 49 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3846, 6.9591 153 / 226
0 4480 KVINESDAL 58.4293, 7.0010 83 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3807, 6.9576 153 / 56
0 4480 KVINESDAL 58.3335, 7.0611 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2436, 7.0084 49 / 64
0 4480 KVINESDAL 58.3300, 6.8934 126 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2361, 6.8560 37 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4251, 6.9965 83 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3784, 6.9615 153 / 65
0 4480 KVINESDAL 58.4216, 7.0020 83 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.2433, 7.0091 49 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3218, 7.0832 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4290, 7.0017 83 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3801, 6.9589 153 / 66
0 4480 KVINESDAL 58.3484, 7.0241 165 / 70
0 4480 KVINESDAL 58.2430, 7.0083 49 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.5093, 7.0104 204 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.4164, 7.0028 83 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3799, 6.9592 153 / 68
0 4480 KVINESDAL 58.2867, 7.0192 54 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2432, 7.0076 49 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.4126, 7.0044 83 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3809, 6.9568 153 / 70
0 4480 KVINESDAL 58.2817, 6.9258 110 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3673, 7.0180 166 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2437, 7.0065 49 / 63
0 4480 KVINESDAL 58.3151, 6.9238 125 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4218, 7.0027 83 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3946, 6.9686 147 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3471, 7.0316 94 / 73
0 4480 KVINESDAL 58.2431, 7.0054 49 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.3142, 6.9218 125 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4696, 6.9341 171 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4190, 7.0027 83 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3620, 7.0389 88 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2429, 7.0059 49 / 46
0 4480 KVINESDAL 58.4952, 6.9195 174 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4671, 6.9343 171 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.4180, 7.0022 83 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3805, 6.9567 153 / 85
0 4480 KVINESDAL 58.3641, 7.0509 89 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.2427, 7.0057 49 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.4432, 7.0014 216 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3090, 6.9691 104 / 190
0 4480 KVINESDAL 58.4151, 7.0078 83 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3762, 6.9593 153 / 98
0 4480 KVINESDAL 58.3564, 7.0340 90 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3577, 7.0310 165 / 40
0 4480 KVINESDAL 58.2423, 7.0067 49 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.3382, 7.0460 95 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.5617, 7.0502 194 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4255, 7.0010 83 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.3809, 6.9574 153 / 99
0 4480 KVINESDAL 58.5288, 6.9701 202 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3797, 6.9580 153 / 85
0 4480 KVINESDAL 58.2420, 7.0075 49 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.2378, 6.9311 45 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3588, 7.0527 91 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3316, 6.8929 126 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3905, 7.0270 84 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2374, 6.9320 45 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3149, 6.9865 101 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2419, 7.0087 49 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3494, 6.9816 160 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.2334, 6.8553 37 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3014, 6.9640 104 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3907, 7.0278 84 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3784, 6.9695 153 / 101
0 4480 KVINESDAL 58.2916, 6.9553 107 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3785, 6.9593 153 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3731, 7.0286 84 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3810, 6.9567 153 / 107
0 4480 KVINESDAL 58.2979, 6.9492 105 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2908, 6.9549 107 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3762, 7.0284 84 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.3793, 6.9691 153 / 205
0 4480 KVINESDAL 58.2914, 6.9369 124 / 86
0 4480 KVINESDAL 58.2705, 7.0035 53 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3220, 6.8997 121 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3826, 6.9824 151 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3761, 7.0293 84 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3515, 7.0245 165 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2819, 6.9264 110 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3019, 6.9671 104 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4008, 7.0540 77 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3854, 6.9593 153 / 223
0 4480 KVINESDAL 58.3754, 7.0299 84 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.2982, 7.0235 103 / 73
0 4480 KVINESDAL 58.3678, 7.0097 166 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2638, 7.0221 52 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2807, 6.9178 110 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.3764, 7.0291 84 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3885, 6.9557 153 / 112
0 4480 KVINESDAL 58.2979, 7.0285 103 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.3671, 7.0102 166 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3758, 7.0297 84 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3826, 6.9570 153 / 113
0 4480 KVINESDAL 58.4824, 7.0186 212 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.5049, 7.0397 207 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.2975, 7.0319 103 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.2598, 7.0290 52 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3426, 7.0276 165 / 76
0 4480 KVINESDAL 58.3740, 7.0272 84 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.5228, 6.9915 202 / 67
0 4480 KVINESDAL 58.2970, 7.0298 103 / 85
0 4480 KVINESDAL 58.3491, 6.9846 160 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2640, 7.0255 52 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.5280, 6.9887 202 / 114
0 4480 KVINESDAL 58.3848, 7.0255 84 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.5812, 7.0630 194 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.2968, 7.0274 103 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.4278, 7.0139 82 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2726, 6.9995 53 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3958, 7.0415 84 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.3755, 6.9648 153 / 117
0 4480 KVINESDAL 58.5354, 6.9410 178 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.2956, 7.0274 103 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.4660, 7.0228 213 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3786, 6.9591 153 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3734, 7.0273 84 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.3862, 6.9566 153 / 118
0 4480 KVINESDAL 58.3740, 7.0133 167 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.2958, 7.0297 103 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.5194, 7.0358 205 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3225, 6.8594 117 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.4862, 6.9611 175 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3020, 7.0478 60 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.3913, 7.0269 84 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.3866, 6.9565 153 / 119
0 4480 KVINESDAL 58.4182, 6.9124 142 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.2842, 6.9306 109 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.2943, 7.0338 103 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.5744, 6.9897 193 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3520, 7.0927 69 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3640, 7.0413 88 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3147, 6.9890 101 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3874, 7.0342 85 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3873, 6.9573 153 / 120
0 4480 KVINESDAL 58.5250, 6.9912 202 / 121
0 4480 KVINESDAL 58.2947, 7.0329 103 / 39
0 4480 KVINESDAL 58.5726, 6.9905 193 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2515, 6.9932 49 / 77
0 4480 KVINESDAL 58.4948, 7.0334 204 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.3866, 7.0343 85 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3874, 6.9551 153 / 121
0 4480 KVINESDAL 58.3824, 6.9569 153 / 50
0 4480 KVINESDAL 58.2937, 7.0326 103 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.4819, 7.0215 212 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.2875, 6.9359 109 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4746, 6.9168 172 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3214, 7.0533 65 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3868, 7.0339 85 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3780, 6.9688 153 / 125
0 4480 KVINESDAL 58.2939, 7.0310 103 / 72
0 4480 KVINESDAL 58.2878, 7.0917 57 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2873, 6.9361 109 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4690, 6.9236 172 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3211, 7.0530 65 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3794, 7.0338 86 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3883, 6.9560 153 / 129
0 4480 KVINESDAL 58.2942, 7.0305 103 / 75
0 4480 KVINESDAL 58.2875, 7.0909 57 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2878, 6.9366 109 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3614, 7.0434 90 / 39
0 4480 KVINESDAL 58.3785, 7.0343 86 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3770, 6.9635 153 / 130
0 4480 KVINESDAL 58.2311, 6.8403 32 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2943, 7.0294 103 / 55
0 4480 KVINESDAL 58.2847, 7.1073 56 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3914, 6.9536 150 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3693, 7.0393 88 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.4694, 7.0231 213 / 56
0 4480 KVINESDAL 58.3780, 7.0355 86 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3855, 6.9562 153 / 131
0 4480 KVINESDAL 58.3944, 6.9591 150 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.2918, 7.0302 103 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.3364, 7.0452 96 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4481, 6.9034 170 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3387, 7.0448 95 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.3492, 6.9680 158 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.3008, 7.0166 103 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.3803, 7.0333 86 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3775, 6.9620 153 / 132
0 4480 KVINESDAL 58.5273, 6.9702 202 / 83
0 4480 KVINESDAL 58.2920, 7.0282 103 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.3402, 7.0562 67 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4749, 6.9106 172 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2555, 6.8741 41 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3002, 7.0149 103 / 100
0 4480 KVINESDAL 58.3807, 7.0323 86 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3767, 6.9635 153 / 133
0 4480 KVINESDAL 58.3014, 7.0476 60 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.2618, 7.0192 52 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.2914, 7.0196 103 / 49
0 4480 KVINESDAL 58.3944, 7.0407 84 / 47
0 4480 KVINESDAL 58.3702, 7.0424 88 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.3767, 7.0381 87 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3866, 6.9593 153 / 135
0 4480 KVINESDAL 58.3578, 7.0425 92 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5057, 7.0327 204 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2915, 7.0213 103 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.4437, 6.9147 170 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.2380, 6.8740 37 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.5367, 6.9419 201 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3772, 7.0381 87 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3780, 6.9694 153 / 136
0 4480 KVINESDAL 58.5021, 7.0335 204 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2901, 7.0208 103 / 48
0 4480 KVINESDAL 58.2381, 6.7950 29 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2939, 7.0442 60 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.3760, 7.0382 87 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3764, 6.9693 153 / 137
0 4480 KVINESDAL 58.2900, 7.0218 103 / 50
0 4480 KVINESDAL 58.3293, 6.9406 130 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.3741, 7.0367 87 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3866, 6.9559 153 / 141
0 4480 KVINESDAL 58.2394, 6.8045 30 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.2858, 7.0176 54 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.2361, 6.7991 28 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3660, 7.0448 88 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3783, 6.9658 153 / 147
0 4480 KVINESDAL 58.2292, 6.7808 26 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.3145, 6.9227 125 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.2848, 7.0173 54 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3656, 7.0446 88 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3885, 6.9562 153 / 149
0 4480 KVINESDAL 58.5227, 6.9889 202 / 84
0 4480 KVINESDAL 58.2837, 7.0182 54 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3663, 7.0431 88 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3868, 6.9602 153 / 150
0 4480 KVINESDAL 58.3787, 6.9651 153 / 206
0 4480 KVINESDAL 58.2832, 7.0206 54 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.4001, 6.9299 140 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3703, 7.0395 88 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3783, 6.9674 153 / 151
0 4480 KVINESDAL 58.4100, 6.9653 147 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.2829, 7.0178 54 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.5265, 7.0126 202 / 120
0 4480 KVINESDAL 58.3745, 7.0800 89 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3693, 7.0432 88 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3906, 6.9564 153 / 152
0 4480 KVINESDAL 58.3848, 6.9569 153 / 164
0 4480 KVINESDAL 58.2822, 7.0172 54 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3529, 7.0670 70 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3653, 7.0495 89 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3898, 6.9566 153 / 154
0 4480 KVINESDAL 58.3275, 7.0784 66 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2561, 6.8968 42 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2819, 7.0296 55 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3643, 7.0489 89 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3776, 6.9700 153 / 156
0 4480 KVINESDAL 58.2800, 7.0255 55 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3945, 7.0378 84 / 40
0 4480 KVINESDAL 58.3644, 6.9665 157 / 79
0 4480 KVINESDAL 58.3659, 7.0476 89 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3809, 6.9717 153 / 157
0 4480 KVINESDAL 58.2383, 6.8089 30 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.2932, 7.0410 60 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.2797, 7.0255 55 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3222, 6.8617 117 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3470, 7.0596 94 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3841, 6.9618 153 / 244
0 4480 KVINESDAL 58.3653, 7.0468 89 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3897, 6.9612 153 / 160
0 4480 KVINESDAL 58.4674, 7.0228 213 / 47
0 4480 KVINESDAL 58.2662, 6.9519 108 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3404, 7.0411 95 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3608, 7.0423 90 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3815, 6.9552 153 / 162
0 4480 KVINESDAL 58.2586, 6.9349 47 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3621, 7.0427 90 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3783, 6.9589 153 / 163
0 4480 KVINESDAL 58.2646, 6.9394 47 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2602, 7.0063 52 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.4667, 6.9261 171 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3315, 7.0193 99 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3721, 6.9784 154 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.3785, 6.9689 153 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3518, 7.0340 90 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3816, 6.9559 153 / 170
0 4480 KVINESDAL 58.3590, 7.0431 92 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2699, 7.0138 52 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.4755, 6.8970 173 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3314, 7.0197 99 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2790, 6.9141 110 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.3788, 6.9587 153 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3574, 7.0333 90 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4636, 6.9939 216 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.2730, 7.0264 52 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2795, 6.9450 108 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2783, 6.9466 108 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3942, 7.0393 84 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.3609, 7.0432 90 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.3776, 7.0281 84 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.2823, 6.9216 110 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2629, 7.0226 52 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2597, 6.9876 50 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2942, 6.9421 124 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.2465, 7.0032 49 / 56
0 4480 KVINESDAL 58.3959, 7.0409 84 / 43
0 4480 KVINESDAL 58.3549, 7.0338 90 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.5208, 7.0415 205 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2622, 7.0223 52 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3724, 6.9402 137 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3150, 6.9236 125 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3574, 7.0495 91 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2613, 7.0200 52 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.3721, 6.9421 137 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3171, 6.9309 125 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3710, 7.0401 88 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3546, 7.0353 92 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3935, 7.0397 84 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2608, 7.0210 52 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.4177, 6.9294 144 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.3592, 6.9650 134 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.2539, 6.8463 36 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3746, 7.0205 167 / 49
0 4480 KVINESDAL 58.3598, 6.9651 134 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3512, 7.0396 93 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2599, 7.0189 52 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3931, 6.9803 152 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3723, 6.9418 137 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3767, 7.0812 72 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3510, 7.0384 93 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2600, 7.0205 52 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.3989, 6.9292 140 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3854, 6.9519 139 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3795, 6.9599 153 / 219
0 4480 KVINESDAL 58.3510, 7.0350 93 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3801, 6.9687 153 / 199
0 4480 KVINESDAL 58.3472, 7.0589 94 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3340, 6.9617 163 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4639, 6.9915 217 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2280, 6.7809 26 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3494, 7.0375 93 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3717, 6.9798 154 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.5249, 6.9857 202 / 71
0 4480 KVINESDAL 58.3380, 7.0245 165 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.4532, 7.0151 215 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3990, 6.9381 140 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3943, 6.9812 152 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3497, 7.0370 93 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3703, 6.9556 154 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2425, 6.9442 46 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3701, 6.9434 138 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.4379, 7.0325 82 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5272, 7.0134 202 / 64
0 4480 KVINESDAL 58.4001, 6.9397 140 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3709, 6.9560 154 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2435, 7.0093 49 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.3755, 6.9790 154 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.4089, 6.9206 141 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2939, 7.0433 60 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.5386, 6.9375 201 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3656, 7.0480 89 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3452, 7.0399 94 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3721, 6.9543 154 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3255, 7.0823 66 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3685, 6.9776 155 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.4906, 7.0157 210 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3811, 6.9571 153 / 51
0 4480 KVINESDAL 58.4676, 7.0256 213 / 48
0 4480 KVINESDAL 58.2936, 7.0438 60 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3424, 7.0379 94 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.3712, 6.9740 154 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3312, 7.0644 96 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3777, 7.0122 167 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5286, 6.9781 202 / 54
0 4480 KVINESDAL 58.3767, 6.9523 138 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3422, 7.0382 94 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3719, 6.9718 154 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.2796, 7.0337 55 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3782, 7.0144 167 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2508, 7.0470 51 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2973, 7.0533 60 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3426, 7.0377 94 / 94
0 4480 KVINESDAL 58.3713, 6.9762 154 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.2308, 6.7834 26 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3760, 7.0127 167 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.2978, 7.0840 58 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4211, 6.9431 144 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3468, 7.0352 94 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3722, 6.9723 154 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.2289, 6.7836 26 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3737, 7.0134 167 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.4030, 6.9765 147 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3483, 7.0291 165 / 75
0 4480 KVINESDAL 58.2399, 7.0075 48 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3814, 7.0672 88 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3481, 7.0326 94 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3717, 6.9709 154 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3735, 7.0124 167 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.3607, 6.9722 157 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.4029, 6.9378 148 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.5285, 6.9866 202 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3471, 7.0318 94 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.3720, 6.9796 154 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.4075, 6.9185 141 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4784, 6.9577 171 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3951, 6.9618 150 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4923, 6.9754 176 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3413, 7.0422 94 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.3729, 6.9797 154 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.2828, 6.9225 110 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3731, 7.0112 167 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.3866, 6.9757 151 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3796, 6.9588 153 / 85
0 4480 KVINESDAL 58.3881, 6.9784 151 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3455, 7.0396 94 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.3710, 6.9742 154 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.2818, 6.9239 110 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3734, 7.0204 167 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.4973, 7.0578 209 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3888, 6.9545 153 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3414, 7.0340 94 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.3742, 6.9759 154 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.2820, 6.9230 110 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3713, 7.0201 167 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3773, 6.9694 153 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.5104, 7.0168 204 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.3474, 7.0336 94 / 59
0 4480 KVINESDAL 58.3736, 6.9688 154 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.2821, 6.9213 110 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3704, 7.0198 167 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3870, 6.9592 153 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.3441, 7.0449 94 / 61
0 4480 KVINESDAL 58.3739, 6.9778 154 / 38
0 4480 KVINESDAL 58.2815, 6.9219 110 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.3687, 7.0065 166 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3226, 6.8984 121 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3703, 6.9562 154 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3664, 7.0490 89 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.3444, 7.0439 94 / 62
0 4480 KVINESDAL 58.3732, 6.9731 154 / 39
0 4480 KVINESDAL 58.2811, 6.9232 110 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3767, 6.9992 168 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3042, 6.9668 104 / 139
0 4480 KVINESDAL 58.3716, 6.9743 154 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3448, 7.0432 94 / 63
0 4480 KVINESDAL 58.3721, 6.9791 154 / 40
0 4480 KVINESDAL 58.2801, 6.9228 110 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.3588, 6.9955 159 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3339, 7.0141 164 / 43
0 4480 KVINESDAL 58.3590, 6.9733 157 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3442, 7.0500 94 / 64
0 4480 KVINESDAL 58.3753, 6.9823 154 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.2815, 6.9196 110 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3500, 6.9838 160 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3663, 7.0414 88 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.3588, 6.9746 157 / 57
0 4480 KVINESDAL 58.5475, 7.0131 202 / 107
0 4480 KVINESDAL 58.3439, 7.0452 94 / 65
0 4480 KVINESDAL 58.3716, 6.9705 154 / 46
0 4480 KVINESDAL 58.2811, 6.9205 110 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.3481, 6.9810 160 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3488, 6.9686 158 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.5469, 7.0123 202 / 106
0 4480 KVINESDAL 58.3427, 7.0468 94 / 66
0 4480 KVINESDAL 58.3710, 6.9704 154 / 47
0 4480 KVINESDAL 58.2803, 6.9196 110 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3431, 7.0244 165 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.5129, 6.9826 203 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3499, 6.9686 158 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.2624, 6.9246 44 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3430, 7.0467 94 / 67
0 4480 KVINESDAL 58.3675, 6.9822 155 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3451, 6.9601 133 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2805, 6.9160 110 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4246, 6.9440 144 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.2710, 7.0042 53 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.5105, 6.9775 203 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3405, 6.9611 161 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3174, 6.8503 117 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3427, 7.0460 94 / 68
0 4480 KVINESDAL 58.3695, 6.9820 155 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.3904, 7.0280 84 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.2788, 6.9191 110 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4250, 6.9684 146 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2553, 6.9961 49 / 76
0 4480 KVINESDAL 58.2802, 6.9183 110 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.3428, 6.9649 161 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3465, 7.0558 94 / 70
0 4480 KVINESDAL 58.3690, 6.9800 155 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3858, 6.9503 139 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2662, 6.8836 41 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4267, 7.0131 82 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.3811, 6.9509 139 / 50
0 4480 KVINESDAL 58.2364, 6.8632 37 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.2897, 6.9407 109 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3534, 7.0226 165 / 78
0 4480 KVINESDAL 58.3449, 7.0480 94 / 72
0 4480 KVINESDAL 58.3703, 6.9789 155 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2687, 6.9053 43 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4250, 7.0113 82 / 43
0 4480 KVINESDAL 58.3337, 7.0113 164 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3284, 7.0874 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3435, 7.0245 165 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.3067, 7.0472 62 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3473, 7.0323 94 / 74
0 4480 KVINESDAL 58.3653, 6.9725 155 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.2712, 6.8895 41 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3150, 6.8638 117 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3939, 6.9805 152 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3357, 7.0115 164 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3371, 7.0485 95 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.3420, 7.0414 94 / 84
0 4480 KVINESDAL 58.3607, 6.9831 156 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4028, 6.9496 148 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3419, 7.0497 94 / 86
0 4480 KVINESDAL 58.3355, 7.0122 164 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3275, 7.0786 66 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3418, 7.0385 95 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.3562, 6.9707 157 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3813, 6.9569 153 / 76
0 4480 KVINESDAL 58.3482, 6.9262 135 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4527, 6.9979 216 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3812, 6.9538 153 / 210
0 4480 KVINESDAL 58.4330, 6.9239 144 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.4016, 7.0809 75 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3397, 7.0407 95 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3615, 6.9694 157 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3802, 6.9579 153 / 161
0 4480 KVINESDAL 58.4454, 7.0008 216 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3539, 7.0212 165 / 81
0 4480 KVINESDAL 58.3674, 7.1008 91 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3664, 7.0470 88 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4294, 7.0146 82 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4459, 6.9225 170 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3085, 6.9691 104 / 71
0 4480 KVINESDAL 58.3424, 7.0482 94 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3595, 6.9753 157 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3611, 6.9712 157 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.5098, 6.9802 203 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.4694, 6.9296 171 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4165, 6.9123 142 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.5634, 7.0373 194 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.3438, 7.0360 94 / 90
0 4480 KVINESDAL 58.3334, 7.0592 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3578, 6.9741 157 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3585, 6.9656 134 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.5072, 6.9757 203 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.4774, 6.9324 171 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3452, 7.0351 94 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.3332, 7.0602 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3595, 6.9733 157 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3597, 6.9741 157 / 49
0 4480 KVINESDAL 58.5050, 7.0157 204 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.4826, 6.9554 171 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3397, 7.0298 95 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3571, 6.9714 157 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3594, 6.9740 157 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.5092, 7.0090 204 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.4747, 6.9221 172 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3325, 7.0655 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3375, 7.0378 95 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3612, 6.9703 157 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3588, 6.9729 157 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.3259, 6.9676 162 / 81
0 4480 KVINESDAL 58.5061, 7.0071 204 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3641, 6.9696 157 / 76
0 4480 KVINESDAL 58.3444, 7.0367 94 / 87
0 4480 KVINESDAL 58.4912, 6.9744 176 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4968, 6.9680 176 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.4686, 6.9757 217 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3411, 7.0345 95 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3634, 6.9671 157 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.3586, 6.9743 157 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.3139, 6.9841 102 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5051, 7.0399 207 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.5066, 6.9375 177 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3095, 6.9699 104 / 192
0 4480 KVINESDAL 58.3409, 7.0411 95 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3644, 6.9722 157 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3584, 6.9773 157 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.3124, 6.9858 102 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4894, 6.9704 176 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3574, 7.0305 165 / 50
0 4480 KVINESDAL 58.5009, 6.9377 177 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3577, 7.0373 90 / 43
0 4480 KVINESDAL 58.3091, 6.9698 104 / 73
0 4480 KVINESDAL 58.3372, 7.0370 95 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3577, 6.9724 157 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3459, 6.9731 158 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.3132, 6.9857 101 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4896, 6.9740 176 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.5385, 7.0059 202 / 99
0 4480 KVINESDAL 58.2911, 7.0441 60 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.3314, 7.0658 96 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3589, 6.9727 157 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.3132, 6.9882 101 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4891, 6.9740 176 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3948, 6.9455 139 / 51
0 4480 KVINESDAL 58.5607, 7.0504 194 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3261, 6.8785 118 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3307, 7.0631 96 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3558, 6.9706 157 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.5719, 6.9941 193 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3113, 6.9897 101 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4760, 6.9580 171 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.5275, 7.0117 202 / 63
0 4480 KVINESDAL 58.3722, 7.0137 167 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.2904, 7.0431 60 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3794, 6.9600 153 / 219
0 4480 KVINESDAL 58.3268, 6.8805 118 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3344, 7.0330 97 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3584, 6.9726 157 / 38
0 4480 KVINESDAL 58.5632, 7.0363 194 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3038, 7.0042 103 / 70
0 4480 KVINESDAL 58.4850, 7.0177 212 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.5211, 6.9856 202 / 100
0 4480 KVINESDAL 58.3834, 7.0623 87 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3312, 7.0275 98 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3594, 6.9759 157 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.5632, 7.0357 194 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3035, 7.0041 103 / 71
0 4480 KVINESDAL 58.4826, 7.0185 212 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3599, 6.9737 157 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2525, 7.0374 51 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4322, 7.0857 82 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.3312, 7.0198 99 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.3575, 6.9717 157 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.5470, 6.9759 196 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4808, 7.0205 212 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3595, 7.0406 90 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2521, 7.0457 51 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3314, 7.0182 99 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3582, 6.9727 157 / 48
0 4480 KVINESDAL 58.5458, 6.9784 196 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3423, 7.0346 94 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.3009, 7.0155 103 / 101
0 4480 KVINESDAL 58.4806, 7.0224 212 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3576, 7.0325 90 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3589, 6.9653 134 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3284, 7.0096 99 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3579, 6.9727 157 / 50
0 4480 KVINESDAL 58.5533, 6.9695 197 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3426, 7.0471 94 / 69
0 4480 KVINESDAL 58.3869, 6.9932 169 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4804, 7.0258 212 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3989, 7.0515 76 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2438, 7.0072 49 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.3191, 6.9820 100 / 74
0 4480 KVINESDAL 58.3581, 6.9744 157 / 51
0 4480 KVINESDAL 58.5593, 6.9838 197 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3468, 7.0697 69 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3844, 7.0226 84 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.5527, 6.9529 201 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4658, 7.0642 213 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.2440, 7.0068 49 / 79
0 4480 KVINESDAL 58.3841, 6.9850 151 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3137, 6.9867 101 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3598, 6.9755 157 / 53
0 4480 KVINESDAL 58.5426, 6.9688 198 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3914, 7.0255 84 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.5521, 6.9504 201 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2437, 7.0076 49 / 80
0 4480 KVINESDAL 58.3131, 6.9865 101 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3568, 6.9704 157 / 55
0 4480 KVINESDAL 58.5424, 6.9636 199 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5369, 6.9389 178 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.5148, 7.0174 202 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3126, 6.9893 101 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3589, 6.9739 157 / 62
0 4480 KVINESDAL 58.5421, 6.9656 199 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.5566, 6.9802 197 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3125, 6.9900 101 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3587, 6.9728 157 / 66
0 4480 KVINESDAL 58.2449, 6.8391 35 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.5562, 6.9803 197 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.5258, 6.9655 202 / 73
0 4480 KVINESDAL 58.3118, 6.9911 101 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3632, 6.9679 157 / 67
0 4480 KVINESDAL 58.5503, 6.9676 197 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3733, 6.9562 153 / 215
0 4480 KVINESDAL 58.5535, 6.9702 197 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4431, 7.0021 216 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.3138, 6.9876 101 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3568, 6.9742 157 / 68
0 4480 KVINESDAL 58.5442, 6.9762 196 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4707, 6.9302 171 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.5526, 6.9711 197 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2957, 6.9448 124 / 117
0 4480 KVINESDAL 58.2949, 7.0230 103 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3572, 6.9743 157 / 69
0 4480 KVINESDAL 58.5357, 6.9393 178 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.4768, 6.9306 171 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.5424, 6.9644 199 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3808, 6.9542 153 / 211
0 4480 KVINESDAL 58.4172, 6.9100 142 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3944, 7.0421 84 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.3115, 6.9725 103 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3646, 6.9681 157 / 71
0 4480 KVINESDAL 58.5234, 6.9637 202 / 56
0 4480 KVINESDAL 58.3078, 6.9691 104 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.5427, 6.9606 199 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3297, 6.8929 126 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.5631, 7.0384 194 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3107, 6.9731 103 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3642, 6.9691 157 / 72
0 4480 KVINESDAL 58.5244, 6.9662 202 / 62
0 4480 KVINESDAL 58.3077, 6.9686 104 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.3721, 6.9704 154 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.2939, 7.0288 103 / 40
0 4480 KVINESDAL 58.3644, 6.9680 157 / 73
0 4480 KVINESDAL 58.5409, 6.9423 201 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5239, 6.9661 202 / 58
0 4480 KVINESDAL 58.2332, 6.7840 26 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.3878, 6.9577 153 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.2983, 7.0254 103 / 59
0 4480 KVINESDAL 58.3480, 6.9720 158 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4081, 6.9182 141 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.5262, 6.9807 202 / 55
0 4480 KVINESDAL 58.4013, 6.9570 148 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.5401, 6.9449 201 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2901, 7.0229 103 / 67
0 4480 KVINESDAL 58.3446, 6.9698 158 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.5405, 6.9434 201 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4215, 6.9406 144 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5230, 6.9752 202 / 57
0 4480 KVINESDAL 58.5138, 6.9855 203 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.2802, 7.0294 55 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3851, 6.9592 153 / 224
0 4480 KVINESDAL 58.2959, 7.0328 103 / 87
0 4480 KVINESDAL 58.3453, 6.9714 158 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.5144, 7.0175 202 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.5263, 7.0284 202 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.5074, 7.0056 204 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3774, 6.9530 138 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.2946, 7.0360 103 / 88
0 4480 KVINESDAL 58.3471, 6.9726 158 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.5292, 6.9791 202 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.5192, 7.0392 205 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2478, 6.8322 33 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.5098, 7.0137 204 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3035, 7.0488 60 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3775, 6.9676 153 / 238
0 4480 KVINESDAL 58.2959, 7.0321 103 / 89
0 4480 KVINESDAL 58.3464, 6.9721 158 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.5265, 6.9799 202 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.4756, 6.9160 172 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5686, 6.9864 193 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2974, 6.9475 105 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.2396, 7.0077 48 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.2953, 7.0314 103 / 93
0 4480 KVINESDAL 58.3488, 6.9702 158 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.5305, 6.9842 202 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.5683, 6.9849 193 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.5030, 7.0480 207 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2976, 6.9485 105 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3014, 6.9632 104 / 255
0 4480 KVINESDAL 58.3479, 6.9708 158 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.5256, 7.0131 202 / 39
0 4480 KVINESDAL 58.5649, 6.9855 193 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.5014, 7.0477 207 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3542, 7.0245 165 / 71
0 4480 KVINESDAL 58.3079, 6.9731 104 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3484, 6.9712 158 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.5269, 7.0080 202 / 40
0 4480 KVINESDAL 58.5641, 6.9856 193 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4663, 7.0313 213 / 54
0 4480 KVINESDAL 58.4317, 7.0828 82 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3082, 6.9699 104 / 60
0 4480 KVINESDAL 58.3480, 6.9661 158 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.5265, 6.9999 202 / 124
0 4480 KVINESDAL 58.2444, 7.0084 49 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.5630, 6.9863 193 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.4571, 7.0132 215 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3650, 7.0418 88 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3014, 6.9627 104 / 62
0 4480 KVINESDAL 58.3504, 6.9675 158 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.5232, 6.9924 202 / 122
0 4480 KVINESDAL 58.2951, 6.9410 124 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.5734, 6.9877 193 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4611, 7.0103 215 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3049, 6.9680 104 / 64
0 4480 KVINESDAL 58.3491, 6.9661 158 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.5297, 6.9801 202 / 51
0 4480 KVINESDAL 58.2594, 7.0209 52 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.5692, 6.9869 193 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3624, 7.0499 89 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.4663, 6.9663 218 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3134, 6.8990 119 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2520, 6.8405 34 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3081, 6.9688 104 / 72
0 4480 KVINESDAL 58.3501, 6.9674 158 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.5283, 6.9789 202 / 53
0 4480 KVINESDAL 58.3414, 6.9575 133 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3097, 7.0577 61 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5684, 6.9882 193 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.5362, 6.9376 178 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.3125, 6.9025 119 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2967, 6.9457 105 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.5235, 6.9556 202 / 68
0 4480 KVINESDAL 58.3362, 7.0082 164 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3080, 7.0552 61 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.5685, 6.9887 193 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3654, 7.0482 89 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3764, 7.0604 88 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.2961, 6.9454 105 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3474, 6.9708 158 / 54
0 4480 KVINESDAL 58.5261, 6.9999 202 / 69
0 4480 KVINESDAL 58.3305, 7.0086 164 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.3676, 7.0463 88 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3934, 7.0097 169 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3654, 7.0433 88 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.5571, 6.9847 196 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.2959, 6.9512 106 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3486, 6.9721 158 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.5260, 6.9952 202 / 70
0 4480 KVINESDAL 58.3077, 6.9694 104 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.3641, 7.0464 89 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3498, 6.9665 158 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3182, 6.8989 121 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.4879, 6.9588 175 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3189, 6.9827 100 / 270
0 4480 KVINESDAL 58.2941, 6.9474 106 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3455, 6.9726 158 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.5277, 7.0095 202 / 75
0 4480 KVINESDAL 58.3835, 6.9529 139 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3769, 7.0571 88 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3976, 6.9711 147 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3027, 7.0479 60 / 29
0 4480 KVINESDAL 58.2966, 6.9532 106 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3453, 6.9730 158 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.5143, 6.9847 203 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3732, 6.9472 138 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3699, 7.0832 89 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3417, 6.9634 161 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.2649, 7.0218 52 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2297, 6.7820 26 / 47
0 4480 KVINESDAL 58.3014, 7.0466 60 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.2937, 6.9454 106 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3457, 6.9727 158 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.5156, 6.9857 203 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3797, 6.9594 153 / 69
0 4480 KVINESDAL 58.3796, 7.1031 73 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2650, 7.0222 52 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.5629, 7.0377 194 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3126, 6.9030 119 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3110, 7.0003 63 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2901, 6.9555 107 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3456, 6.9731 158 / 38
0 4480 KVINESDAL 58.5194, 6.9679 203 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3778, 6.9708 153 / 158
0 4480 KVINESDAL 58.3525, 7.0360 93 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2650, 7.0216 52 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2297, 6.7805 26 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.2794, 6.9488 108 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3462, 6.9738 158 / 40
0 4480 KVINESDAL 58.5153, 6.9838 203 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3762, 6.9687 153 / 138
0 4480 KVINESDAL 58.3488, 7.0362 93 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2655, 7.0228 52 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3803, 6.9557 153 / 214
0 4480 KVINESDAL 58.3482, 6.9727 158 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.5131, 6.9817 203 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3735, 6.9787 154 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.3438, 7.0622 68 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2650, 7.0234 52 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3568, 6.9760 157 / 82
0 4480 KVINESDAL 58.2879, 6.9381 109 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3461, 6.9732 158 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.5144, 6.9773 203 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3729, 6.9804 154 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3465, 7.0627 94 / 55
0 4480 KVINESDAL 58.5044, 7.0523 207 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3779, 6.9652 153 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.4725, 6.9234 172 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2875, 6.9367 109 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3498, 6.9691 158 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.5100, 7.0148 204 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3717, 6.9779 154 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.3479, 7.0677 94 / 56
0 4480 KVINESDAL 58.2535, 7.0381 51 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3876, 7.0360 85 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3244, 7.0776 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2882, 6.9398 109 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3455, 6.9697 158 / 46
0 4480 KVINESDAL 58.5085, 7.0201 204 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3707, 6.9776 154 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3535, 7.0759 70 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.2971, 7.0345 103 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.3964, 7.0604 85 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3530, 7.0343 90 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2336, 6.8618 37 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2899, 6.9397 109 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3501, 6.9666 158 / 51
0 4480 KVINESDAL 58.5103, 7.0180 204 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3705, 6.9780 155 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3595, 7.0884 94 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2961, 7.0410 103 / 74
0 4480 KVINESDAL 58.2838, 6.9280 109 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3398, 6.9620 161 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3692, 6.9808 155 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2943, 7.0375 103 / 68
0 4480 KVINESDAL 58.2839, 6.9271 109 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3403, 6.9614 161 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.5047, 7.0332 204 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3687, 6.9805 155 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.2937, 7.0384 103 / 78
0 4480 KVINESDAL 58.4760, 7.0030 211 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4447, 7.0022 216 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3039, 7.0491 60 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.2842, 6.9281 109 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3429, 6.9675 161 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.5053, 7.0327 204 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3777, 7.0318 84 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.2936, 7.0350 103 / 64
0 4480 KVINESDAL 58.4765, 6.9315 171 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.4441, 7.0023 216 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.2533, 6.8719 41 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.4734, 6.9233 172 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.2808, 6.9950 54 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2813, 6.9192 110 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3372, 6.9613 161 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.5092, 7.0097 204 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3673, 7.0193 166 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.2932, 7.0359 103 / 79
0 4480 KVINESDAL 58.5177, 7.0378 205 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4435, 7.0020 216 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.2821, 6.9259 110 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.3442, 6.9699 161 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.5117, 7.0159 204 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.3667, 6.9818 155 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.2929, 7.0369 103 / 58
0 4480 KVINESDAL 58.5244, 6.9586 202 / 108
0 4480 KVINESDAL 58.3743, 7.0334 87 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3424, 6.9668 161 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.5166, 7.0355 205 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3518, 7.0217 165 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2929, 7.0380 103 / 43
0 4480 KVINESDAL 58.2333, 6.8893 39 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3421, 6.9677 161 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.5208, 7.0375 205 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4213, 6.9490 144 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.2926, 7.0351 103 / 65
0 4480 KVINESDAL 58.3647, 6.9691 157 / 77
0 4480 KVINESDAL 58.3412, 6.9650 161 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.5120, 7.0386 206 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4238, 6.9716 146 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2916, 7.0351 103 / 57
0 4480 KVINESDAL 58.3853, 6.9602 153 / 232
0 4480 KVINESDAL 58.3444, 6.9682 161 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.5031, 7.0487 207 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4084, 6.9444 149 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2906, 7.0355 60 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.4020, 7.0820 75 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.5083, 7.0173 204 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.3427, 6.9662 161 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.5037, 7.0447 207 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4090, 6.9453 149 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2924, 7.0366 103 / 38
0 4480 KVINESDAL 58.4246, 6.9753 146 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3756, 7.0784 72 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5268, 6.9918 202 / 102
0 4480 KVINESDAL 58.5278, 6.9911 202 / 109
0 4480 KVINESDAL 58.2882, 6.9371 109 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3434, 6.9491 135 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2590, 7.0065 52 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.5024, 7.0459 207 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3839, 6.9568 153 / 60
0 4480 KVINESDAL 58.2930, 7.0400 60 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2534, 6.8418 36 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4215, 7.0097 82 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2852, 6.9393 109 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3761, 7.0392 87 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3351, 7.0127 164 / 46
0 4480 KVINESDAL 58.5047, 7.0508 207 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3874, 6.9779 151 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2924, 7.0405 60 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4229, 7.0019 83 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.5181, 6.9681 203 / 22
0 4480 KVINESDAL 58.3718, 7.0282 84 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.3362, 7.0226 164 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.5052, 7.0475 207 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.2918, 7.0398 60 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.2431, 6.9441 46 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3906, 7.0266 84 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3876, 7.0340 85 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.5581, 6.9869 196 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3090, 6.8814 117 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3345, 7.0183 164 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.5013, 7.0469 207 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2938, 7.0418 60 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3401, 7.0407 95 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.4044, 6.9317 140 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.2953, 6.9421 124 / 123
0 4480 KVINESDAL 58.5621, 7.0521 194 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.2941, 6.9409 124 / 37
0 4480 KVINESDAL 58.3361, 7.0111 164 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.5046, 7.0495 207 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2970, 7.0725 59 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2606, 7.0193 52 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3461, 6.9611 133 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3358, 7.0105 164 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.5019, 7.0627 208 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3113, 7.0015 63 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3128, 6.9006 119 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2626, 7.0210 52 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.3853, 6.9642 153 / 243
0 4480 KVINESDAL 58.3463, 6.9623 133 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3361, 7.0238 164 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.5022, 7.0875 208 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2932, 7.0816 59 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3455, 7.0403 94 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4107, 6.9255 141 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3308, 7.0187 99 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.4794, 6.9307 172 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3467, 6.9634 133 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3347, 7.0206 164 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.4947, 7.0895 208 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.2910, 7.0869 57 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3348, 7.0343 97 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3715, 6.9796 154 / 53
0 4480 KVINESDAL 58.3917, 7.0243 84 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.3135, 6.9848 102 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3468, 6.9627 133 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3351, 7.0213 164 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4899, 7.0278 210 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2876, 7.0848 57 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3511, 7.0391 93 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3345, 7.0207 164 / 35
0 4480 KVINESDAL 58.5252, 6.9906 202 / 121
0 4480 KVINESDAL 58.3474, 6.9639 133 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.3318, 7.0118 164 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.4892, 7.0162 210 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2873, 7.0822 57 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4996, 6.9365 177 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4697, 6.9312 171 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4394, 6.9414 145 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3516, 6.9637 133 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.3524, 7.0246 165 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4923, 7.0284 210 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3024, 6.9689 104 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2863, 7.0818 57 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.4975, 6.9269 177 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3813, 6.9532 153 / 209
0 4480 KVINESDAL 58.4398, 6.9409 145 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2304, 6.7838 26 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3517, 6.9642 133 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3533, 7.0238 165 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.4904, 7.0260 210 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.2816, 7.0676 57 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.2449, 7.0064 49 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.2389, 6.8066 30 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3739, 6.9853 154 / 40
0 4480 KVINESDAL 58.2311, 6.7833 26 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.3329, 6.9530 133 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3512, 7.0218 165 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.4871, 7.0190 210 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2586, 7.0458 51 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.5255, 6.9880 202 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3082, 6.8831 117 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.2401, 6.8111 30 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3514, 6.9619 133 / 18
0 4480 KVINESDAL 58.3427, 7.0265 165 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4818, 7.0040 211 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3361, 7.0430 96 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.5274, 6.9900 202 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.2385, 6.8109 30 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3515, 6.9631 133 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.3537, 7.0206 165 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.4805, 7.0066 211 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.5306, 6.9836 202 / 33
0 4480 KVINESDAL 58.3074, 6.8815 114 / 143
0 4480 KVINESDAL 58.2349, 6.8163 30 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3594, 6.9644 134 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3506, 7.0235 165 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4810, 7.0194 212 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3400, 7.0596 67 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3896, 6.9595 153 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.5075, 7.0174 204 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2308, 6.8348 32 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3530, 7.0299 165 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.4836, 7.0216 212 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3350, 7.0719 95 / 26
0 4480 KVINESDAL 58.5169, 7.0353 205 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4090, 7.0073 83 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.2302, 6.8353 32 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.2303, 6.8349 32 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3579, 6.9667 134 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3479, 7.0227 165 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.4777, 7.0253 212 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3363, 7.0801 67 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.5146, 7.0366 205 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3060, 7.0471 62 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2303, 6.8320 32 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3564, 6.9667 134 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3381, 7.0240 165 / 80
0 4480 KVINESDAL 58.4853, 7.0218 212 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3360, 7.0815 67 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.5123, 7.0735 207 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.2334, 6.8291 32 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.3603, 6.9631 134 / 23
0 4480 KVINESDAL 58.3386, 7.0250 165 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.4654, 7.0281 213 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4136, 7.0738 80 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3712, 6.9714 154 / 48
0 4480 KVINESDAL 58.4972, 7.0780 209 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3425, 7.0371 94 / 15
0 4480 KVINESDAL 58.5596, 6.9833 197 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.2487, 6.8319 33 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3726, 6.9413 137 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3596, 7.0294 165 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3929, 7.0643 86 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.4251, 6.9933 146 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.4879, 7.0202 210 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2464, 6.8383 34 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3756, 6.9515 138 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3497, 7.0287 165 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.4643, 7.0279 213 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.3921, 7.0638 86 / 12
0 4480 KVINESDAL 58.4270, 6.9684 146 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.4654, 7.0349 213 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.2538, 6.8474 36 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3794, 6.9512 138 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3419, 7.0281 165 / 31
0 4480 KVINESDAL 58.4663, 7.0256 213 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3920, 7.0647 86 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3810, 6.9661 153 / 21
0 4480 KVINESDAL 58.4685, 7.0204 213 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.2322, 6.8355 32 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3743, 6.9771 154 / 51
0 4480 KVINESDAL 58.3615, 7.0421 90 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.2522, 6.8492 36 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.3747, 6.9486 138 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.3469, 7.0265 165 / 32
0 4480 KVINESDAL 58.4679, 7.0266 213 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.3922, 7.0660 86 / 10
0 4480 KVINESDAL 58.3337, 7.0645 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3446, 7.0282 165 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.4660, 6.9895 217 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3265, 6.9367 130 / 53
0 4480 KVINESDAL 58.3842, 7.0255 84 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.3899, 6.9548 153 / 64
0 4480 KVINESDAL 58.2332, 6.8630 37 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3551, 7.0273 165 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.4794, 7.0287 213 / 20
0 4480 KVINESDAL 58.3916, 7.0705 75 / 17
0 4480 KVINESDAL 58.3334, 7.0637 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.5428, 6.9693 198 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.4152, 7.0113 82 / 56
0 4480 KVINESDAL 58.3728, 6.9471 138 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3537, 7.0310 165 / 38
0 4480 KVINESDAL 58.4685, 7.0204 213 / 27
0 4480 KVINESDAL 58.3946, 7.0684 86 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3334, 7.0648 95 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.3486, 6.9708 158 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.3111, 6.9929 101 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.2339, 6.8615 37 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3733, 6.9478 138 / 9
0 4480 KVINESDAL 58.3606, 7.0297 165 / 77
0 4480 KVINESDAL 58.4653, 7.0204 213 / 28
0 4480 KVINESDAL 58.3971, 7.0713 75 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.3286, 7.0853 66 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3948, 7.0682 86 / 7
0 4480 KVINESDAL 58.2337, 6.8621 37 / 6
0 4480 KVINESDAL 58.3771, 6.9542 138 / 13
0 4480 KVINESDAL 58.3586, 7.0300 165 / 45
0 4480 KVINESDAL 58.4672, 7.0198 213 / 34
0 4480 KVINESDAL 58.4010, 7.0745 75 / 19
0 4480 KVINESDAL 58.2813, 6.9254 110 / 30
0 4480 KVINESDAL 58.4826, 7.0037 211 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.4695, 7.0261 213 / 50
0 4480 KVINESDAL 58.3677, 7.0673 89 / 8
0 4480 KVINESDAL 58.2294, 6.8840 38 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3789, 6.9527 138 / 24
0 4480 KVINESDAL 58.3594, 7.0300 165 / 52
0 4480 KVINESDAL 58.4739, 7.0233 213 / 41
0 4480 KVINESDAL 58.4019, 7.0818 75 / 14
0 4480 KVINESDAL 58.4248, 6.9755 146 / 16
0 4480 KVINESDAL 58.2273, 6.8841 38 / 4
0 4480 KVINESDAL 58.3791, 6.9526 138 / 25
0 4480 KVINESDAL 58.3592, 7.0299 165 / 53
0 4480 KVINESDAL 58.4745, 7.0245 213 / 42
0 4480 KVINESDAL 58.4022, 7.0801 75 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.5068, 7.0174 204 / 36
0 4480 KVINESDAL 58.3506, 7.0352 93 / 3
0 4480 KVINESDAL 58.2433, 6.9828 48 / 11
0 4480 KVINESDAL 58.3584, 6.9731 157 / 59
0 4480 KVINESDAL 58.2331, 6.8899 39 / 1
0 4480 KVINESDAL 58.3609, 7.0305 165 / 54
0 4480 KVINESDAL 58.4706, 7.0212 213 / 44
0 4480 KVINESDAL 58.4021, 7.0812 75 / 2
0 4480 KVINESDAL 58.3933, 7.0252 84 / 38
0 4480 KVINESDAL 58.3309, 7.0204 99 / 5
0 4480 KVINESDAL 58.2402, 6.8050 30 / 19
0 4484 ØYESTRANDA 58.3039, 6.8827 114 / 6
0 4484 ØYESTRANDA 58.3040, 6.8840 114 / 135
0 4484 ØYESTRANDA 58.3013, 6.8715 114 / 51
0 4484 ØYESTRANDA 58.2997, 6.8814 114 / 15
0 4484 ØYESTRANDA 58.3063, 6.8866 120 / 6
0 4484 ØYESTRANDA 58.3013, 6.8986 114 / 56
0 4484 ØYESTRANDA 58.3033, 6.8829 114 / 134
0 4484 ØYESTRANDA 58.3041, 6.8846 114 / 136
0 4484 ØYESTRANDA 58.2971, 6.8693 114 / 142
0 4484 ØYESTRANDA 58.3009, 6.8763 114 / 150
0 4484 ØYESTRANDA 58.2991, 6.8683 114 / 137
0 4484 ØYESTRANDA 58.2884, 6.9078 114 / 8
0 4484 ØYESTRANDA 58.2962, 6.8664 114 / 138
0 4485 FEDA 58.2338, 6.7443 23 / 1
0 4485 FEDA 58.2838, 6.8312 7 / 29
0 4485 FEDA 58.2542, 6.7924 14 / 32
0 4485 FEDA 58.2622, 6.8122 14 / 80
0 4485 FEDA 58.2648, 6.8141 14 / 33
0 4550 FARSUND 58.2144, 6.7783 26 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken