Ellestrandveien 6
4560 VANSE

Ellestrandveien 6, 4560 VANSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ellestrandveien 6, 4560 VANSE:

  • Postnummer: 4560 VANSE
  • Gards-/bruksnummer: 55 / 50 i 1003
  • Grunnkrins: 301 SIGERSVOLL
  • Valkrins: 5 VANSE
  • Kyrkjesogn: 5030303 Lista
  • Tettstad:

Ellestrandveien

Ellestrandveien er ein veg i Farsund kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 71.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ellestrandveien 5 4560 VANSE 58.1729, 6.6781 55 / 48
Ellestrandveien 6 4560 VANSE 58.1727, 6.6770 55 / 50
Ellestrandveien 10 4560 VANSE 58.1731, 6.6749 55 / 1
Ellestrandveien 14 4560 VANSE 58.1733, 6.6746 55 / 1
Ellestrandveien 15 4560 VANSE 58.1737, 6.6772 55 / 23
Ellestrandveien 16 4560 VANSE 58.1747, 6.6736 55 / 25
Ellestrandveien 19 4560 VANSE 58.1744, 6.6786 55 / 45
Ellestrandveien 20 4560 VANSE 58.1731, 6.6763 55 / 3
Ellestrandveien 21 4560 VANSE 58.1746, 6.6781 55 / 11
Ellestrandveien 22 4560 VANSE 58.1732, 6.6766 55 / 22
Ellestrandveien 23 4560 VANSE 58.1740, 6.6767 55 / 14
Ellestrandveien 24 4560 VANSE 58.1732, 6.6770 55 / 39
Ellestrandveien 25 4560 VANSE 58.1742, 6.6764 55 / 15
Ellestrandveien 29 4560 VANSE 58.1749, 6.6769 55 / 2
Ellestrandveien 30 4560 VANSE 58.1748, 6.6754 55 / 21
Ellestrandveien 42 4560 VANSE 58.1755, 6.6757 55 / 13
Ellestrandveien 49 4560 VANSE 58.1760, 6.6765 55 / 4
Ellestrandveien 50 4560 VANSE 58.1761, 6.6753 55 / 33
Ellestrandveien 70 4560 VANSE 58.1773, 6.6762 55 / 24
Ellestrandveien 71 4560 VANSE 58.1779, 6.6764 55 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken