Lunden 2D
4319 SANDNES

Lunden 2D, 4319 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lunden 2D, 4319 SANDNES:

  • Postnummer: 4319 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 788 i 1102
  • Grunnkrins: 304 STANGELAND 3
  • Valkrins: 9 STANGELAND
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Lunden

Lunden er ein veg i Sandnes kommune med 72 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 63.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lunden 1 4319 SANDNES 58.8492, 5.7270 62 / 572
Lunden 2 4319 SANDNES 58.8491, 5.7267 62 / 1881
Lunden 2A 4319 SANDNES 58.8491, 5.7266 62 / 1922
Lunden 2B 4319 SANDNES 58.8491, 5.7264 62 / 788
Lunden 2C 4319 SANDNES 58.8492, 5.7263 62 / 788
Lunden 2D 4319 SANDNES 58.8492, 5.7263 62 / 788
Lunden 2E 4319 SANDNES 58.8492, 5.7262 62 / 788
Lunden 2F 4319 SANDNES 58.8492, 5.7261 62 / 788
Lunden 2G 4319 SANDNES 58.8493, 5.7260 62 / 788
Lunden 3 4319 SANDNES 58.8493, 5.7267 62 / 98
Lunden 3A 4319 SANDNES 58.8495, 5.7268 62 / 1751
Lunden 4A 4319 SANDNES 58.8489, 5.7261 62 / 137
Lunden 4B 4319 SANDNES 58.8490, 5.7259 62 / 1565
Lunden 4C 4319 SANDNES 58.8493, 5.7258 62 / 788
Lunden 4D 4319 SANDNES 58.8493, 5.7257 62 / 788
Lunden 4E 4319 SANDNES 58.8493, 5.7256 62 / 788
Lunden 6 4319 SANDNES 58.8493, 5.7252 62 / 465
Lunden 7 4319 SANDNES 58.8495, 5.7262 62 / 202
Lunden 8 4319 SANDNES 58.8491, 5.7251 62 / 417
Lunden 8A 4319 SANDNES 58.8490, 5.7254 62 / 418
Lunden 8B 4319 SANDNES 58.8489, 5.7252 62 / 643
Lunden 9 4319 SANDNES 58.8495, 5.7259 62 / 938
Lunden 10 4319 SANDNES 58.8489, 5.7247 62 / 931
Lunden 11 4319 SANDNES 58.8496, 5.7251 62 / 136
Lunden 12 4319 SANDNES 58.8489, 5.7243 62 / 932
Lunden 13 4319 SANDNES 58.8495, 5.7248 62 / 2196
Lunden 14 4319 SANDNES 58.8490, 5.7237 62 / 933
Lunden 15 4319 SANDNES 58.8494, 5.7242 62 / 2145
Lunden 16 4319 SANDNES 58.8493, 5.7234 62 / 961
Lunden 16A 4319 SANDNES 58.8492, 5.7236 62 / 1614
Lunden 17 4319 SANDNES 58.8496, 5.7242 62 / 390
Lunden 18 4319 SANDNES 58.8495, 5.7230 62 / 966
Lunden 19A 4319 SANDNES 58.8496, 5.7236 62 / 1509
Lunden 20 4319 SANDNES 58.8497, 5.7226 62 / 967
Lunden 21 4319 SANDNES 58.8500, 5.7226 62 / 861
Lunden 21A 4319 SANDNES 58.8503, 5.7227 62 / 860
Lunden 22 4319 SANDNES 58.8498, 5.7222 62 / 157
Lunden 22A 4319 SANDNES 58.8495, 5.7221 62 / 1977
Lunden 22B 4319 SANDNES 58.8495, 5.7220 62 / 1977
Lunden 23A 4319 SANDNES 58.8505, 5.7222 62 / 1330
Lunden 23B 4319 SANDNES 58.8503, 5.7222 62 / 2147
Lunden 23C 4319 SANDNES 58.8502, 5.7222 62 / 2148
Lunden 23D 4319 SANDNES 58.8500, 5.7222 62 / 2149
Lunden 24 4319 SANDNES 58.8496, 5.7216 62 / 238
Lunden 24B 4319 SANDNES 58.8496, 5.7217 62 / 1582
Lunden 25 4319 SANDNES 58.8502, 5.7218 62 / 430
Lunden 27 4319 SANDNES 58.8504, 5.7218 62 / 1358
Lunden 29 4319 SANDNES 58.8502, 5.7216 62 / 1357
Lunden 31 4319 SANDNES 58.8501, 5.7213 62 / 1735
Lunden 33 4319 SANDNES 58.8501, 5.7215 62 / 1736
Lunden 35 4319 SANDNES 58.8500, 5.7215 62 / 1737
Lunden 36 4319 SANDNES 58.8481, 5.7195 62 / 248
Lunden 37 4319 SANDNES 58.8499, 5.7215 62 / 1738
Lunden 38 4319 SANDNES 58.8481, 5.7197 62 / 1453
Lunden 39A 4319 SANDNES 58.8506, 5.7213 62 / 148
Lunden 39B 4319 SANDNES 58.8506, 5.7218 62 / 2081
Lunden 40 4319 SANDNES 58.8478, 5.7196 62 / 901
Lunden 41 4319 SANDNES 58.8503, 5.7211 62 / 975
Lunden 42 4319 SANDNES 58.8480, 5.7192 62 / 1202
Lunden 43 4319 SANDNES 58.8494, 5.7205 62 / 2258
Lunden 44 4319 SANDNES 58.8479, 5.7189 62 / 343
Lunden 45 4319 SANDNES 58.8492, 5.7205 62 / 74
Lunden 46 4319 SANDNES 58.8478, 5.7185 62 / 138
Lunden 49 4319 SANDNES 58.8487, 5.7200 62 / 104
Lunden 51 4319 SANDNES 58.8485, 5.7197 62 / 116
Lunden 51B 4319 SANDNES 58.8483, 5.7195 62 / 2143
Lunden 53 4319 SANDNES 58.8476, 5.7179 62 / 446
Lunden 55 4319 SANDNES 58.8476, 5.7183 62 / 396
Lunden 57 4319 SANDNES 58.8475, 5.7185 62 / 1230
Lunden 59 4319 SANDNES 58.8474, 5.7180 62 / 652
Lunden 61 4319 SANDNES 58.8473, 5.7178 62 / 1791
Lunden 63 4319 SANDNES 58.8473, 5.7175 62 / 510

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken