Elvebakken 2C
4355 KVERNALAND

Elvebakken 2C, 4355 KVERNALAND er ei adresse i Time.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Elvebakken 2C, 4355 KVERNALAND:

  • Postnummer: 4355 KVERNALAND
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 201 i 1121 Time
  • Grunnkrins: 402 KALBERG
  • Valkrins: 6 FRØYLAND
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad: Kvernaland

Elvebakken

Elvebakken er ein veg i Time kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elvebakken 1 4355 KVERNALAND 58.7836, 5.7265 28 / 843
Elvebakken 2 4355 KVERNALAND 58.7836, 5.7259 28 / 201
Elvebakken 2A 4355 KVERNALAND 58.7836, 5.7259 28 / 201
Elvebakken 2B 4355 KVERNALAND 58.7836, 5.7258 28 / 201
Elvebakken 2C 4355 KVERNALAND 58.7836, 5.7257 28 / 201
Elvebakken 3 4355 KVERNALAND 58.7836, 5.7267 28 / 843
Elvebakken 4 4355 KVERNALAND 58.7840, 5.7260 28 / 290
Elvebakken 5 4355 KVERNALAND 58.7837, 5.7268 28 / 170
Elvebakken 6 4355 KVERNALAND 58.7842, 5.7263 28 / 238
Elvebakken 7 4355 KVERNALAND 58.7843, 5.7274 28 / 275
Elvebakken 8 4355 KVERNALAND 58.7845, 5.7265 28 / 274
Elvebakken 10 4355 KVERNALAND 58.7846, 5.7267 28 / 499
Elvebakken 12 4355 KVERNALAND 58.7848, 5.7271 29 / 94
Elvebakken 14 4355 KVERNALAND 58.7850, 5.7274 29 / 95
Elvebakken 16 4355 KVERNALAND 58.7851, 5.7278 29 / 96

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken