Storledvegen 13
6456 SKÅLA

Storledvegen 13, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storledvegen 13, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 18 i 1502
  • Grunnkrins: 701 GRØNNES
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad:

Storledvegen

Storledvegen er ein veg i Molde kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storledvegen 2 6456 SKÅLA 62.7329, 7.4220 14 / 32
Storledvegen 3 6456 SKÅLA 62.7355, 7.4193 14 / 2
Storledvegen 4 6456 SKÅLA 62.7332, 7.4224 14 / 38
Storledvegen 5 6456 SKÅLA 62.7356, 7.4212 14 / 23
Storledvegen 13 6456 SKÅLA 62.7360, 7.4230 14 / 18
Storledvegen 15 6456 SKÅLA 62.7359, 7.4238 14 / 18
Storledvegen 17 6456 SKÅLA 62.7354, 7.4232 14 / 44

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken