0
2340 LØTEN

0, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 414 i 0415
  • Grunnkrins: 206 ØSTBYGDA
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

er i Løten kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 2340 LØTEN 60.9454, 11.2698 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.8185, 11.3400 196 / 93
0 2340 LØTEN 60.8128, 11.3418 196 / 414
0 2340 LØTEN 60.8126, 11.3424 196 / 413
0 2340 LØTEN 60.7264, 11.5588 250 / 5
0 2340 LØTEN 60.9454, 11.2705 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.9457, 11.2670 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.9073, 11.3114 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.9446, 11.2675 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.9456, 11.2681 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.7295, 11.5469 250 / 2
0 2340 LØTEN 60.7148, 11.5708 250 / 3
0 2340 LØTEN 60.9457, 11.2663 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.7040, 11.5736 250 / 3
0 2340 LØTEN 60.9448, 11.2693 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.7341, 11.5871 252 / 1
0 2340 LØTEN 60.7388, 11.5819 253 / 1
0 2340 LØTEN 60.7250, 11.5879 253 / 2
0 2340 LØTEN 60.9454, 11.2676 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.7950, 11.4422 262 / 4
0 2340 LØTEN 60.7950, 11.4421 262 / 4
0 2340 LØTEN 60.9506, 11.2936 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.9514, 11.2873 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.9455, 11.2665 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.9450, 11.2680 273 / 220
0 2340 LØTEN 60.9450, 11.2702 273 / 220
0 2406 ELVERUM 60.8610, 11.4761 273 / 210

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken