Klungelandsveien 6
4550 FARSUND

Klungelandsveien 6, 4550 FARSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klungelandsveien 6, 4550 FARSUND:

  • Postnummer: 4550 FARSUND
  • Gards-/bruksnummer: 172 / 68 i 1003
  • Grunnkrins: 201 SÆVALAND
  • Valkrins: 1 FARSUND
  • Kyrkjesogn: 5030306 Farsund
  • Tettstad:

Klungelandsveien

Klungelandsveien er ein veg i Farsund kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 215.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klungelandsveien 6 4550 FARSUND 58.1980, 6.8782 172 / 68
Klungelandsveien 10 4550 FARSUND 58.1995, 6.8797 172 / 43
Klungelandsveien 12 4550 FARSUND 58.1995, 6.8792 172 / 42
Klungelandsveien 70 4550 FARSUND 58.2025, 6.8870 172 / 63
Klungelandsveien 88 4550 FARSUND 58.2037, 6.8866 172 / 32
Klungelandsveien 200 4550 FARSUND 58.2072, 6.9006 173 / 3
Klungelandsveien 202 4550 FARSUND 58.2073, 6.9013 173 / 2
Klungelandsveien 215 4550 FARSUND 58.2072, 6.9035 173 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken